Anda di halaman 1dari 3

1.

ISU PERTANIAN DI MALAYSIA

ISU
PERTANIA
N DI
MALAYSIA

PRODUKTIVITI
kecekapan menggunakan input
pengeluaran untuk mengeluarkan hasil
yang paling maksimum.

Isu / Masalah
Sektor pertanian tidak diusahakan
dengan cekap
Daya pengeluaran rendah.
Saiz ladang terlalu kecil
Kurang penggunaan teknologi yang
lebih berkesan.
Perubahan cuaca dan iklim

Langkah Mengatasi
Ladang kelompok
Perladangan campuran
Penggunaan teknologi ( contoh: kultur
tisu )

KETIDAKSTABILAN
HARGA
Isu / Masalah

Langkah Mengatasi

Penawaran dan permintaan tidak


stabil
Kos pengeluaran meningkat
Bekalan yang berlebihan

Memproses hasil tanaman


Agensi kerajaan membeli hasil
berlebihan
Menghapuskan penggunaan orang
tengah

Cengkaman orang tengah

Memperkenalkan harga minimum


PENYEBARAN DAN PENGAMALAN
Mencari bahan alternatif tempatan
TEKNOLOGI BARU
untuk makanan ternakan

Isu / Masalah

Langkah Mengatasi

Amalan tradisional yang kurang cekap

Penggunaan teknologi
baru.Contohnya:
- Hidroponik
- Amalan teknologi tabur terus
benih padi dan jentuai

- Penggunaan alat pengesan ikan


PENGHIJRAHAN PENDUDUK
'fish finder'
Proses pergerakan penduduk
- Kaedah fertigasi
dari kawasan luar bandar ke
bandar

Isu / Masalah

Langkah Mengatasi

Penghijrahan penduduk --> banyak


Membawa industri yang lazimnya
perusahaan pertanian tidak dapat
dijalankan di bandar ke desa.
berjalan dengan berkesan. PENDIDIKAN DAN LATIHAN
Menggalakkan lebih ramai belia yang
Sebab penghijrahan:
berkelulusan dan terlatih dalam
bidang pertanian masuk ke desa
i) Faktor sosial
--> Langkah Mengatasi
Isu / Masalah
- tarikan gaya hidup di bandar
Pendidikan dan latihan penting dalam
-menghasilkan
kemudahan &sumber
infrastruktur
tenagamoden
bandar
manusia.
- suasana bekerja lebih
di
Penemuan,perubahan
danselesa
teknologi
bandar
baru
perlu dipastikan
perlaksanaannya.
ii) Faktor ekonomi

usahakan pertanian secara


Menyediakan kemudahan dan
profesional dan komersial.
program latihan pertanian.
Kementerian Pertanian dengan agensi
dan jabatan dibawahnya -->
menjalankan program seperti:
- latihan dan bimbingan

- Pulangan pertanian yang rendah

teknologi

- Perusahaan pertanian berisiko

PENCEMARAN ALAM SEKITAR

Isu / Masalah

Langkah Mengatasi

Pencemaran yang berpunca daripada


aktiviti pertanian:
Pembersihan kawasan pertanian

Guna semula sisa pertanian untuk


makanan ternakan dan medium
tanaman.
Menggunakan kaedah biologi

Kilang memproses keluaran


pertanian

Penguatkuasaan undang-undang

Penggunaan racun perosak

Mengurangkan penggunaan racun


perosak --> penggunaan rumah
jaring kalis serangga

Pembakaran sisa tumbuhan


Pereputan bahan organik

-> kawan perosak bersepadu


KEKURANGAN BURUH
-> kawalan biologi
-> penanaman organik

Isu / Masalah
Penduduk tempatan tidak berminat
bekerja di ladang.
Golongan muda berhijrah ke bandar
Pendapatan kurang lumayan
Perusahaan pertanian berisiko
Perbezaan taraf penduduk desa dan
bandar

Langkah Mengatasi
Penggunaan teknologi baru
Penggunaan mekanisasi ladang
Aplikasi bioteknologi
Pertanian persis (tepat)
Gunakan tenaga buruh asing
Menyediakan suasana bekerja yang
menarik