Anda di halaman 1dari 2

AHLI KUMPULAN: LIONG GER JIAN, PAU CHUNG LEE

Tutorial 5: Terangkan bagaimana Terapi Rasional Emotif membantu


murid/klien dalam menangani masalah dengan merujuk contoh yang
sesuai.
Teori rasional emotif dikenali sebagai teori A-B-C-D-E. A, B dan C mewakili
perkembangan satu-satu masalah, manakala D dan E mewakili langkah rawatan.
Masalah

Teori
A:

Perihalan
Peristiwa pencetus

Contoh
Klien akan menceritakan

Activiting

bagaimana sesuatu peristiwa

event

yang kurang menyenangkan


hati berlaku.
Saya telah gagal ujian Sains.
kata Jane.

B:
Belief

Penilaian terhadap

Klien akan menilai peristiwa

peristiwa (Sistem

sebagai sesuatu yang kurang

kepercayaan yang

baik, dan tidak sepatutnya

tidak rasional atau

berlaku padanya.

rasional)

B1 -Penilaian tidak rasional


Saya telah gagal dalam ujian
Sains. Saya adalah seorang
yang gagal dalam kehidupan
saya. kata Jane.
ATAU
B2- Penilaian rasional
Saya telah gagal dalam ujian
Sains. Saya berasa kecewa.
Mulai pada hari tersebut, saya
akan bersedia untuk
menghadapi ujian yang
berikutnya. kata Jane.

C:

Konsekuen atau

Klien akan meluangkan

AHLI KUMPULAN: LIONG GER JIAN, PAU CHUNG LEE

Consequenc
e

perasaan akibat

perasaan.

penilaian tadi.

B1 -Penilaian tidak rasional


Jane akan berasa sedih dan
putus asa.
ATAU
B2- Penilaian rasional
Jane akan cuba mengatasi
perasaan kecewa dan
tumpukan perhatian kepada
ulangkaji.

Langkah

D:

rawatan

Disputing

Usaha mengatasi

Klien diajar untuk melawan

penilaian tidak rasional

pemikiran dan perasaan


negatif yang timbul melalui
soalan-soalan yang berkaitan:

Mengapakah Jane gagal

dalam ujian Sains?


Adakah Jane benar-benar
dianggap gagal dalam

Jawapan yang dijana

kehidupannya?
Klien akan memikirkan

Effect

bagi melawan

jawapan yang munasabah

(kesan)

pemikiran tidak

bagi menyelesaikan

rasional

masalahnya.

E:

Saya bukan benar-benar gagal


dalam kehidupan sebab saya
sakit semasa ujian Sains. Saya
pasti akan mengharungi
kegagalan tersebut dengan
usaha gigih dari masa ke
semasa. kata Jane.