Anda di halaman 1dari 1

Pelarasan Prinsip Perakaunan

Definisi dan Contoh


a)Hasil terdahulu -Hasil untuk tahun depan telah diterima dalam tahun semasa
- Sewa diterima terdahulu
b)Hasil terakru
- Hasil yang masih belum diterima dalam tahun semasa
- Sewa diterima terakru
c)Belanja terdahulu - Belanja yang telah dibayar untuk tempoh perakaunan akan datang
- Gaji dibayar terdahulu
d)Belanja terakru -Belanja yang belum dibayar untuk tahun semasa
- Gaji dibayar terakru
Pengiraan Matematik
Baki awal
xxxx terakru
(tolak)
xxxx terdahulu
+

Baki akhir
+

Kirakan amaun yang patut dimasuk ke dalam akaun untung rugi.


Buku Tunai 2014
Sewa
Faedah

10200
500

Gaji
Kadar bayaran

20000
1000

Maklumat tambahan:
a) Hasil sewa termasuk sewa pada bulan akhir tahun 2013 sebanyak RM500.
b) Faedah sebanyak RM1020 belum diambil kira pada bulan akhir tahun 2014.
c) Gaji tersebut termasuk gaji terdahulu sebanyak RM1000.
d) Kadar bayaran adalah sebanyak RM100 sebulan.
e) Sewa prabayar sebanyak RM400 telah dikutip.
f) Amaun gaji dibayar sebanyak RM300 terlupa dicatat dalam buku tunai.
Tunjukkan amaun yang betul dalam Akaun Untung Rugi.
Akaun Untung Rugi