Anda di halaman 1dari 34

MODUL PEREKODAN PERKEMBANGAN PEMBELAJARAN MURID

TAHUN PERSEKOLAHAN:
NAMA SEKOLAH:
KELAS:
NAMA GURU TINGKATAN :

BIL

NO. MYKID/ SURAT BERANAK/


DOKUMEN

10

10

11

11

12

12

13

13

14

14

15

15

16

16

17

17

18

18

19

19

20

20

21

21

22

22

23

23

24

24

25

25

26

26

27

27

AA

28

28

AB

29

29

AC

30

30

AD

31

31

AE

32

32

AF

33

33

AG

34

34

AH

35

35

AI

36

36

AJ

37

37

AK

38

38

AL

39

39

AM

40

40

AN

41

41

AO

42

42

AP

43

43

AQ

44

44

AR

45

45

AS

46

46

AT

47

47

AU

48

48

AV

49

49

AW

50

50

AX

NAMA MURID

JANTINA

Arahan:
1. Sila lengkapkan maklumat No Mykid/Surat Beranak/Dokumen dan Nama Murid.
2. Sila pilih jantina murid.

0
PELAPORAN PENTAKSIRAN SEKOLAH
TAHUN
Nama Murid : A
No MyKid/Surat Beranak/Dokumen : 1
Tingkatan :
MATA PELAJARAN

PENYATAAN DESKRIPTOR PERKEMBANGAN PEMBELAJARAN MURID

GRED PENCAPAIAN UJIAN


PENGGAL

KEMAHIRAN
Lisan

BAHASA MELAYU

Membaca
Menulis
Lisan

BAHASA INGGERIS

Baca
Tulis
Mendengar dan Bertutur

BAHASA ARAB

Membaca
Menulis

BAHASA CINA

BAHASA TAMIL

Mending Enggau Bejaku

BAHASA IBAN

Macha
Nulis
Mokinongou Om Moboros

BAHASA KADAZAN
DUSUN

Mambasa
Monuat
Nombor

MATEMATIK

Bentuk dan Ruang


Perkaitan
Memperkenalkan Sains
Manusia dan Kepelbagaian Benda Hidup

SAINS
Jirim Dalam Alam
Tenaga Dalam Kehidupan

SEJARAH

Zaman Prasejarah Dan Keagungan


Kesultanan Melayu Melaka
Kesultanan Melayu Melaka Menjadi Asas
Kerajaan Masa Kini
Kemahiran Geograf
Bentuk Muka Bumi dan Potensinya

GEOGRAFI
Cuaca dan Iklim
Tumbuh-tumbuhan Semulajadi dan
Hidupan Liar
Tilawah Al-Quran - Bacaan
Tilawah Al-Quran - Kefahaman
Tilawah Al-Quran - Kefahaman Hadis
Tilawah Al-Quran - Hafazan

PENDIDIKAN ISLAM
Ulum Syar'iah - Aqidah
Ulum Syar'iah - Ibadah
Ulum Syar'iah - Sirah Nabawiyah dan
Tamadun Islam dan Keunggulan Tokohtokoh Islam
Ulum Syar'iah - Adab dan Akhlak Islamiah
Kognitif

PENDIDIKAN MORAL
Penghayatan/Pengamalan Nilai
Kemahiran - Kognitif (Teori)
Kemahiran - Nyanyian

PENDIDIKAN MUZIK
Kemahiran - Alat Muzik
Kemahiran - Etika

Mukasurat 2 dari 34

BAND

0
PELAPORAN PENTAKSIRAN SEKOLAH
TAHUN
Nama Murid : A
No MyKid/Surat Beranak/Dokumen : 1
Tingkatan :
MATA PELAJARAN

PENYATAAN DESKRIPTOR PERKEMBANGAN PEMBELAJARAN MURID

GRED PENCAPAIAN UJIAN


PENGGAL

KEMAHIRAN
Pencapaian Kendiri dan Hubungan
Kekeluargaan
Hidup Bermasyarakat

PENDIDIKAN SIVIK
Warisan Kepelbagaian Budaya Malaysia
Malaysia Negara Berdaulat dan Cabaran
Masa Depan
Asas Seni Reka

PENDIDIKAN SENI
VISUAL

Seni Halus
Komunikasi Visual
Kraft Tradisional
Kecergasan - Kecergasan Fizikal
Kemahiran - Permainan Bola Sepak
Kemahiran - Permainan Bola Jaring
Kemahiran - Permainan Ping Pong
Kemahiran Olahraga - Lari Pecut

PENDIDIKAN JASMANI
DAN KESIHATAN

Kemahiran - Olahraga Lontar Peluru


Kemahiran - Pendidikan Pergerakan dan
Rekreasi
Kesukanan
Kesihatan Diri dan Keluarga
Gaya Hidup Sihat
Kebersihan dan Keselamatan Persekitaran
1. Organisasi Bengkel dan Keselamatan
2. Rekabentuk dan Penghasilan Projek
Elektrik
Kerja Paip

KHB - EKONOMI RUMAH


TANGGA

Jahitan
Tanaman Hiasan
Kompos
Sayuran
Pengenalan Kepada Perniagaan
1. Organisasi Bengkel dan Keselamatan
2. Rekabentuk dan Penghasilan Projek
Elektrik
Kerja Paip

KHB - KEMAHIRAN
TEKNIKAL

Jahitan
Tanaman Hiasan
Elektrik (Elektif)
Asas Elektromekanikal
Pengenalan Kepada Perniagaan
1. Organisasi Bengkel dan Keselamatan
2. Rekabentuk dan Penghasilan Projek
Elektrik
Kerja Paip
Jahitan

KHB - PERTANIAN

Tanaman Hiasan
Kompos
Sayuran

Pengenalan Kepada Perniagaan

1. Organisasi Bengkel dan Keselamatan


2. Rekabentuk dan Penghasilan Projek
Elektrik
Kerja Paip

KHB - PERDAGANGAN
DAN KEUSAHAWANAN

Jahitan
Tanaman Hiasan
Pengenalan Kepada Perniagaan

Mukasurat 3 dari 34

BAND

0
PELAPORAN PENTAKSIRAN SEKOLAH
TAHUN
Nama Murid : A
No MyKid/Surat Beranak/Dokumen : 1
Tingkatan :
KHB - PERDAGANGAN
DAN KEUSAHAWANAN
MATA PELAJARAN

GRED PENCAPAIAN UJIAN


PENGGAL

PENYATAAN DESKRIPTOR PERKEMBANGAN PEMBELAJARAN MURID


KEMAHIRAN
Penubuhan dan Pengendalian Perniagaan
Dokumen Perniagaan

Mukasurat 4 dari 34

BAND

0
NTAKSIRAN SEKOLAH
AHUN

Murid : A
Beranak/Dokumen : 1
gkatan :

NYATAAN DESKRIPTOR PERKEMBANGAN PEMBELAJARAN MURID


PENYATAAN DESKRIPTOR
#N/A
#N/A
#N/A
#N/A
#N/A
#N/A
#N/A
#N/A
#N/A
#N/A
#N/A
#N/A
#N/A
#N/A
#N/A
#N/A
#N/A
#N/A
#N/A
#N/A
#N/A
#N/A
#N/A
#N/A
#N/A
#N/A
#N/A
#N/A
#N/A
#N/A
#N/A
#N/A
#N/A
#N/A
#N/A
#N/A
#N/A
#N/A
#N/A
#N/A
#N/A
#N/A
#N/A
#N/A
#N/A
#N/A
#N/A
#N/A

Mukasurat 5 dari 34

0
NTAKSIRAN SEKOLAH
AHUN

Murid : A
Beranak/Dokumen : 1
gkatan :

NYATAAN DESKRIPTOR PERKEMBANGAN PEMBELAJARAN MURID


PENYATAAN DESKRIPTOR
#N/A
#N/A
#N/A
#N/A
#N/A
#N/A
#N/A
#N/A
#N/A
#N/A
#N/A
#N/A
#N/A
#N/A
#N/A
#N/A
#N/A
#N/A
#N/A
#N/A
#N/A
#N/A
#N/A
#N/A
#N/A
#N/A
#N/A
#N/A
#N/A
#N/A
#N/A
#N/A
#N/A
#N/A
#N/A
#N/A
#N/A
#N/A
#N/A
#N/A
#N/A
#N/A

#N/A

#N/A
#N/A
#N/A
#N/A
#N/A
#N/A

Mukasurat 6 dari 34

0
NTAKSIRAN SEKOLAH
AHUN

Murid : A
Beranak/Dokumen : 1
gkatan :

NYATAAN DESKRIPTOR PERKEMBANGAN PEMBELAJARAN MURID


PENYATAAN DESKRIPTOR
#N/A
#N/A

* Murid menguasai Band Tertinggi

Mukasurat 7 dari 34

RUMUSAN PERKEMBANGAN PEMBELAJARAN MURID


TAHUN PERSEKOLAHAN

NAMA SEKOLAH

KELAS

MATA PELAJARAN

BAHASA MELAYU

NAMA GURU MATA PELAJARAN :

BIL

10

10

11

11

12

12

13

13

14

14

15

15

16

16

17

17

18

18

19

19

20

20

21

21

22

22

23

23

24

24

25

25

26

26

27

27

AA

28

28

AB

29

29

AC

30

30

AD

31

31

AE

32

32

AF

33

33

AG

34

34

AH

35

35

AI

36

36

AJ

37

37

AK

38

38

AL

39

39

AM

40

40

AN

41

41

AO

42

42

AP

43

43

AQ

44

44

AR

45

45

AS

46

46

AT

47

47

AU

48

48

AV

49

49

AW

50

50

AX

NAMA MURID

JANTINA

* Murid menguasai Band Tertinggi


NO. MYKID/ SURAT
BERANAK/ DOKUMEN

KEMAHIRAN
GRED
PENCAPAIAN
UJIAN PENGGAL Lisan Membaca Menulis

RUMUSAN PERKEMBANGAN PEMBELAJARAN MURID


TAHUN PERSEKOLAHAN

NAMA SEKOLAH

KELAS

MATA PELAJARAN

BAHASA INGGERIS

NAMA GURU MATA PELAJARAN :

BIL

10

10

11

11

12

12

13

13

14

14

15

15

16

16

17

17

18

18

19

19

20

20

21

21

22

22

23

23

24

24

25

25

26

26

27

27

AA

28

28

AB

29

29

AC

30

30

AD

31

31

AE

32

32

AF

33

33

AG

34

34

AH

35

35

AI

36

36

AJ

37

37

AK

38

38

AL

39

39

AM

40

40

AN

41

41

AO

42

42

AP

43

43

AQ

44

44

AR

45

45

AS

46

46

AT

47

47

AU

48

48

AV

49

49

AW

50

50

AX

NAMA MURID

JANTINA

* Murid menguasai Band Tertinggi


NO. MYKID/ SURAT
BERANAK/ DOKUMEN

KEMAHIRAN
GRED
PENCAPAIAN
UJIAN PENGGAL Lisan
Baca
Tulis

RUMUSAN PERKEMBANGAN PEMBELAJARAN MURID


TAHUN PERSEKOLAHAN

NAMA SEKOLAH

KELAS

MATA PELAJARAN

MATEMATIK

NAMA GURU MATA PELAJARAN :

BIL

NO. MYKID/ SURAT


BERANAK/ DOKUMEN

NAMA MURID

10

10

11

11

12

12

13

13

14

14

15

15

16

16

17

17

18

18

19

19

20

20

21

21

22

22

23

23

24

24

25

25

26

26

27

27

AA

28

28

AB

29

29

AC

30

30

AD

31

31

AE

32

32

AF

33

33

AG

34

34

AH

35

35

AI

36

36

AJ

37

37

AK

38

38

AL

39

39

AM

40

40

AN

41

41

AO

42

42

AP

43

43

AQ

44

44

AR

45

45

AS

46

46

AT

47

47

AU

48

48

AV

49

49

AW

50

50

AX

JANTINA

* Murid menguasai Band Tertinggi


GRED
PENCAPAIAN
UJIAN PENGGAL

TAJUK
Nombor

Bentuk dan
Ruang

Perkaitan

RUMUSAN PERKEMBANGAN PEMBELAJARAN MURID


TAHUN PERSEKOLAHAN

NAMA SEKOLAH

KELAS

MATA PELAJARAN

PENDIDIKAN SENI VISUAL

NAMA GURU MATA PELAJARAN :

BIL

NO. MYKID/ SURAT


BERANAK/ DOKUMEN

NAMA MURID

10

10

11

11

12

12

13

13

14

14

15

15

16

16

17

17

18

18

19

19

20

20

21

21

22

22

23

23

24

24

25

25

26

26

27

27

AA

28

28

AB

29

29

AC

30

30

AD

31

31

AE

32

32

AF

33

33

AG

34

34

AH

35

35

AI

36

36

AJ

37

37

AK

38

38

AL

39

39

AM

40

40

AN

41

41

AO

42

42

AP

43

43

AQ

44

44

AR

45

45

AS

46

46

AT

47

47

AU

48

48

AV

49

49

AW

50

50

AX

JANTINA

* Murid menguasai Band Tertinggi


GRED
PENCAPAIAN
UJIAN PENGGAL

TAJUK/TEMA
Asas Seni Reka

Seni
Halus

Komunikas
Kraft Tradisional
i Visual

RUMUSAN PERKEMBANGAN PEMBELAJARAN MURID


TAHUN PERSEKOLAHAN

NAMA SEKOLAH

KELAS

MATA PELAJARAN

SAINS

NAMA GURU MATA PELAJARAN :

BIL

NO. MYKID/ SURAT


BERANAK/ DOKUMEN

10

10

11

11

12

12

13

13

14

14

15

15

16

16

17

17

18

18

19

19

20

20

21

21

22

22

23

23

24

24

25

25

26

26

27

27

AA

28

28

AB

29

29

AC

30

30

AD

31

31

AE

32

32

AF

33

33

AG

34

34

AH

35

35

AI

36

36

AJ

37

37

AK

38

38

AL

39

39

AM

40

40

AN

41

41

AO

42

42

AP

43

43

AQ

44

44

AR

45

45

AS

46

46

AT

47

47

AU

48

48

AV

49

49

AW

50

50

AX

NAMA MURID

JANTINA

* Murid menguasai Band Tertinggi


GRED
PENCAPAIAN
UJIAN PENGGAL

TEMA/TAJUK
Memperkenalkan
Sains

Manusia dan
Kepelbagaian Benda Jirim Dalam Alam
Hidup

Tenaga Dalam
Kehidupan

RUMUSAN PERKEMBANGAN PEMBELAJARAN MURID


TAHUN PERSEKOLAHAN

NAMA SEKOLAH

KELAS

MATA PELAJARAN

GEOGRAFI

NAMA GURU MATA PELAJARAN :

BIL

NAMA MURID

10

10

11

11

12

12

13

13

14

14

15

15

16

16

17

17

18

18

19

19

20

20

21

21

22

22

23

23

24

24

25

25

26

26

27

27

AA

28

28

AB

29

29

AC

30

30

AD

31

31

AE

32

32

AF

33

33

AG

34

34

AH

35

35

AI

36

36

AJ

37

37

AK

38

38

AL

39

39

AM

40

40

AN

41

41

AO

42

42

AP

43

43

AQ

44

44

AR

45

45

AS

46

46

AT

47

47

AU

48

48

AV

49

49

AW

50

50

AX

JANTINA

* Murid menguasai Band Tertinggi


NO. MYKID/ SURAT
BERANAK/ DOKUMEN

GRED
PENCAPAIAN
Kemahiran
UJIAN PENGGAL
Geograf

Bentuk
Muka Bumi
dan
Potensinya

TEMA
Cuaca dan Iklim

Tumbuh-tumbuhan
Semulajadi dan Hidupan Liar

RUMUSAN PERKEMBANGAN PEMBELAJARAN MURID


TAHUN PERSEKOLAHAN

NAMA SEKOLAH

KELAS

MATA PELAJARAN

SEJARAH

NAMA GURU MATA PELAJARAN :

BIL

NO. MYKID/ SURAT


BERANAK/ DOKUMEN

10

10

11

11

12

12

13

13

14

14

15

15

16

16

17

17

18

18

19

19

20

20

21

21

22

22

23

23

24

24

25

25

26

26

27

27

AA

28

28

AB

29

29

AC

30

30

AD

31

31

AE

32

32

AF

33

33

AG

34

34

AH

35

35

AI

36

36

AJ

37

37

AK

38

38

AL

39

39

AM

40

40

AN

41

41

AO

42

42

AP

43

43

AQ

44

44

AR

45

45

AS

46

46

AT

47

47

AU

48

48

AV

49

49

AW

50

50

AX

NAMA MURID

JANTINA

* Murid menguasai Band Tertinggi


GRED
PENCAPAIAN
UJIAN PENGGAL

TEMA
Zaman Prasejarah Dan
Keagungan Kesultanan
Melayu Melaka

Kesultanan Melayu Melaka


Menjadi Asas Kerajaan
Masa Kini

RUMUSAN PERKEMBANGAN PEMBELAJARAN MURID


TAHUN PERSEKOLAHAN

NAMA SEKOLAH

KELAS

MATA PELAJARAN

PENDIDIKAN ISLAM

NAMA GURU MATA PELAJARAN :

* Murid menguasai Band Tertinggi

NO. MYKID/ SURAT


BERANAK/ DOKUMEN

10

10

11

11

12

12

13

13

14

14

15

15

16

16

17

17

18

18

19

19

20

20

21

21

22

22

23

23

24

24

25

25

26

26

27

27

AA

28

28

AB

29

29

AC

30

30

AD

31

31

AE

32

32

AF

33

33

AG

34

34

AH

35

35

AI

36

36

AJ

37

37

AK

38

38

AL

39

39

AM

40

40

AN

41

41

AO

42

42

AP

43

43

AQ

44

44

AR

45

45

AS

46

46

AT

47

47

AU

48

48

AV

49

49

AW

50

50

AX

NAMA MURID

JANTINA

BIDANG/TAJUK
BIL

GRED
PENCAPAIAN
UJIAN PENGGAL

Tilawah AlTilawah AlTilawah AlQuran Tilawah Al-Quran


Quran Quran - Bacaan
Kefahaman
- Hafazan
Kefahaman
Hadis

Ulum
Syar'iah Aqidah

Ulum
Syar'iah Ibadah

Ulum Syar'iah - Sirah


Nabawiyah dan
Tamadun Islam dan
Keunggulan Tokohtokoh Islam

Ulum Syar'iah
- Adab dan
Akhlak
Islamiah

RUMUSAN PERKEMBANGAN PEMBELAJARAN MURID


TAHUN PERSEKOLAHAN

NAMA SEKOLAH

KELAS

MATA PELAJARAN

PENDIDIKAN MORAL

NAMA GURU MATA PELAJARAN :

BIL

NAMA MURID

10

10

11

11

12

12

13

13

14

14

15

15

16

16

17

17

18

18

19

19

20

20

21

21

22

22

23

23

24

24

25

25

26

26

27

27

AA

28

28

AB

29

29

AC

30

30

AD

31

31

AE

32

32

AF

33

33

AG

34

34

AH

35

35

AI

36

36

AJ

37

37

AK

38

38

AL

39

39

AM

40

40

AN

41

41

AO

42

42

AP

43

43

AQ

44

44

AR

45

45

AS

46

46

AT

47

47

AU

48

48

AV

49

49

AW

50

50

AX

JANTINA

* Murid menguasai Band Tertinggi


NO. MYKID/ SURAT
BERANAK/ DOKUMEN

GRED
PENCAPAIAN
UJIAN PENGGAL

ASPEK/DOMAIN
Penghayatan/
Pengamalan
Nilai

Kognitif

RUMUSAN PERKEMBANGAN PEMBELAJARAN MURID


TAHUN PERSEKOLAHAN

NAMA SEKOLAH

KELAS

MATA PELAJARAN

PENDIDIKAN JASMANI DAN KESIHATAN

NAMA GURU MATA PELAJARAN :

* Murid menguasai Band Tertinggi

BIL

10

10

11

11

12

12

13

13

14

14

15

15

16

16

17

17

18

18

19

19

20

20

21

21

22

22

23

23

24

24

25

25

26

26

27

27

AA

28

28

AB

29

29

AC

30

30

AD

31

31

AE

32

32

AF

33

33

AG

34

34

AH

35

35

AI

36

36

AJ

37

37

AK

38

38

AL

39

39

AM

40

40

AN

41

41

AO

42

42

AP

43

43

AQ

44

44

AR

45

45

AS

46

46

AT

47

47

AU

48

48

AV

49

49

AW

50

50

AX

NAMA MURID

JANTINA

TUNJANG/BIDANG
NO. MYKID/ SURAT
BERANAK/ DOKUMEN

GRED
PENCAPAIAN
UJIAN PENGGAL

Kecergasan Kecergasan
Fizikal

Kemahiran
Kemahiran Permainan
Permainan
Bola Jaring
Bola Sepak

Kemahiran Permainan Ping


Pong

Kemahiran
Kemahiran
Kemahiran - Olahraga
Olahraga Pendidikan Pergerakan
Lontar
Lari Pecut
dan Rekreasi
Peluru

Kesukanan

Kesihatan Diri
dan Keluarga

Gaya Hidup
Sihat

Kebersihan
dan
Keselamatan
Persekitaran

RUMUSAN PERKEMBANGAN PEMBELAJARAN MURID


TAHUN PERSEKOLAHAN

NAMA SEKOLAH

KELAS

MATA PELAJARAN

KHB - PERTANIAN

NAMA GURU MATA PELAJARAN :

* Murid menguasai Band Tertinggi

NO. MYKID/ SURAT


BERANAK/ DOKUMEN

NAMA MURID

10

10

11

11

12

12

13

13

14

14

15

15

16

16

17

17

18

18

19

19

20

20

21

21

22

22

23

23

24

24

25

25

26

26

27

27

AA

28

28

AB

29

29

AC

30

30

AD

31

31

AE

32

32

AF

33

33

AG

34

34

AH

35

35

AI

36

36

AJ

37

37

AK

38

38

AL

39

39

AM

40

40

AN

41

41

AO

42

42

AP

43

43

AQ

44

44

AR

45

45

AS

46

46

AT

47

47

AU

48

48

AV

49

49

AW

50

50

AX

JANTINA

TAJUK
BIL

GRED
1. Organisasi Bengkel
PENCAPAIAN
dan Keselamatan
UJIAN PENGGAL
2. Rekabentuk dan
Penghasilan Projek

Elektrik

Kerja Paip

Jahitan

Tanaman
Hiasan

Kompos

Sayuran

Pengenalan
Kepada
Perniagaan

RUMUSAN PERKEMBANGAN PEMBELAJARAN MURID


TAHUN PERSEKOLAHAN

NAMA SEKOLAH

KELAS

MATA PELAJARAN

KHB - PERDAGANGAN DAN KEUSAHAWANAN

NAMA GURU MATA PELAJARAN :

* Murid menguasai Band Tertinggi

NO. MYKID/ SURAT


BERANAK/ DOKUMEN

NAMA MURID

10

10

11

11

12

12

13

13

14

14

15

15

16

16

17

17

18

18

19

19

20

20

21

21

22

22

23

23

24

24

25

25

26

26

27

27

AA

28

28

AB

29

29

AC

30

30

AD

31

31

AE

32

32

AF

33

33

AG

34

34

AH

35

35

AI

36

36

AJ

37

37

AK

38

38

AL

39

39

AM

40

40

AN

41

41

AO

42

42

AP

43

43

AQ

44

44

AR

45

45

AS

46

46

AT

47

47

AU

48

48

AV

49

49

AW

50

50

AX

JANTINA

TAJUK
BIL

GRED
PENCAPAIAN
UJIAN PENGGAL

1. Organisasi Bengkel
dan Keselamatan
2. Rekabentuk dan
Penghasilan Projek

Elektrik

Kerja Paip

Jahitan

Tanaman
Hiasan

Pengenalan
Kepada
Perniagaan

Penubuhan dan
Pengendalian
Perniagaan

Dokumen
Perniagaan

Pengeluaran

RUMUSAN PERKEMBANGAN PEMBELAJARAN MURID


TAHUN PERSEKOLAHAN

NAMA SEKOLAH

KELAS

MATA PELAJARAN

KHB - KEMAHIRAN TEKNIKAL

NAMA GURU MATA PELAJARAN :

* Murid menguasai Band Tertinggi

NO. MYKID/ SURAT


BERANAK/ DOKUMEN

NAMA MURID

10

10

11

11

12

12

13

13

14

14

15

15

16

16

17

17

18

18

19

19

20

20

21

21

22

22

23

23

24

24

25

25

26

26

27

27

AA

28

28

AB

29

29

AC

30

30

AD

31

31

AE

32

32

AF

33

33

AG

34

34

AH

35

35

AI

36

36

AJ

37

37

AK

38

38

AL

39

39

AM

40

40

AN

41

41

AO

42

42

AP

43

43

AQ

44

44

AR

45

45

AS

46

46

AT

47

47

AU

48

48

AV

49

49

AW

50

50

AX

JANTINA

TAJUK
BIL

GRED
1. Organisasi Bengkel
PENCAPAIAN
dan Keselamatan
UJIAN PENGGAL
2. Rekabentuk dan
Penghasilan Projek

Elektrik

Kerja Paip

Jahitan

Tanaman
Hiasan

Elektrik
(Elektif)

Asas Elektromekanikal

Pengenalan
Kepada
Perniagaan

RUMUSAN PERKEMBANGAN PEMBELAJARAN MURID


TAHUN PERSEKOLAHAN

NAMA SEKOLAH

KELAS

MATA PELAJARAN

KHB - EKONOMI RUMAH TANGGA

NAMA GURU MATA PELAJARAN :

* Murid menguasai Band Tertinggi

NO. MYKID/ SURAT


BERANAK/ DOKUMEN

NAMA MURID

10

10

11

11

12

12

13

13

14

14

15

15

16

16

17

17

18

18

19

19

20

20

21

21

22

22

23

23

24

24

25

25

26

26

27

27

AA

28

28

AB

29

29

AC

30

30

AD

31

31

AE

32

32

AF

33

33

AG

34

34

AH

35

35

AI

36

36

AJ

37

37

AK

38

38

AL

39

39

AM

40

40

AN

41

41

AO

42

42

AP

43

43

AQ

44

44

AR

45

45

AS

46

46

AT

47

47

AU

48

48

AV

49

49

AW

50

50

AX

JANTINA

TAJUK
BIL

GRED
PENCAPAIAN
UJIAN PENGGAL

1. Organisasi
Bengkel dan
Keselamatan
2. Rekabentuk dan
Penghasilan Projek

Elektrik

Kerja Paip

Jahitan

Tanaman
Hiasan

Kompos

Sayuran

Pengenalan Kepada
Perniagaan

RUMUSAN PERKEMBANGAN PEMBELAJARAN MURID


TAHUN PERSEKOLAHAN

NAMA SEKOLAH

KELAS

MATA PELAJARAN

PENDIDIKAN SIVIK

NAMA GURU MATA PELAJARAN :

BIL

NO. MYKID/ SURAT


BERANAK/ DOKUMEN

10

10

11

11

12

12

13

13

14

14

15

15

16

16

17

17

18

18

19

19

20

20

21

21

22

22

23

23

24

24

25

25

26

26

27

27

AA

28

28

AB

29

29

AC

30

30

AD

31

31

AE

32

32

AF

33

33

AG

34

34

AH

35

35

AI

36

36

AJ

37

37

AK

38

38

AL

39

39

AM

40

40

AN

41

41

AO

42

42

AP

43

43

AQ

44

44

AR

45

45

AS

46

46

AT

47

47

AU

48

48

AV

49

49

AW

50

50

AX

NAMA MURID

JANTINA

* Murid menguasai Band Tertinggi


GRED
PENCAPAIAN
Pencapaian Kendiri
Hidup
UJIAN PENGGAL
dan Hubungan
Bermasyarakat
Kekeluargaan

TAJUK/TEMA
Warisan Kepelbagaian
Budaya Malaysia

Malaysia Negara
Berdaulat dan
Cabaran Masa Depan

RUMUSAN PERKEMBANGAN PEMBELAJARAN MURID


TAHUN PERSEKOLAHAN

NAMA SEKOLAH

KELAS

MATA PELAJARAN

PENDIDIKAN MUZIK

NAMA GURU MATA PELAJARAN :

BIL

NO. MYKID/ SURAT


BERANAK/ DOKUMEN

10

10

11

11

12

12

13

13

14

14

15

15

16

16

17

17

18

18

19

19

20

20

21

21

22

22

23

23

24

24

25

25

26

26

27

27

AA

28

28

AB

29

29

AC

30

30

AD

31

31

AE

32

32

AF

33

33

AG

34

34

AH

35

35

AI

36

36

AJ

37

37

AK

38

38

AL

39

39

AM

40

40

AN

41

41

AO

42

42

AP

43

43

AQ

44

44

AR

45

45

AS

46

46

AT

47

47

AU

48

48

AV

49

49

AW

50

50

AX

NAMA MURID

JANTINA

* Murid menguasai Band Tertinggi


GRED
PENCAPAIAN
UJIAN PENGGAL

KEMAHIRAN
Kemahiran Kemahiran - Kemahiran Kognitif (Teori)
Nyanyian
Alat Muzik

Kemahiran Etika

RUMUSAN PERKEMBANGAN PEMBELAJARAN MURID


TAHUN PERSEKOLAHAN

NAMA SEKOLAH

KELAS

MATA PELAJARAN

BAHASA ARAB

NAMA GURU MATA PELAJARAN :

BIL

10

10

11

11

12

12

13

13

14

14

15

15

16

16

17

17

18

18

19

19

20

20

21

21

22

22

23

23

24

24

25

25

26

26

27

27

AA

28

28

AB

29

29

AC

30

30

AD

31

31

AE

32

32

AF

33

33

AG

34

34

AH

35

35

AI

36

36

AJ

37

37

AK

38

38

AL

39

39

AM

40

40

AN

41

41

AO

42

42

AP

43

43

AQ

44

44

AR

45

45

AS

46

46

AT

47

47

AU

48

48

AV

49

49

AW

50

50

AX

NAMA MURID

JANTINA

* Murid menguasai Band Tertinggi


NO. MYKID/ SURAT
BERANAK/ DOKUMEN

GRED
PENCAPAIAN
UJIAN PENGGAL

KEMAHIRAN
Mendengar
dan Bertutur

Membaca Menulis

RUMUSAN PERKEMBANGAN PEMBELAJARAN MURID


TAHUN PERSEKOLAHAN

NAMA SEKOLAH

KELAS

MATA PELAJARAN

BAHASA KADAZAN DUSUN

NAMA GURU MATA PELAJARAN :

BIL

10

10

11

11

12

12

13

13

14

14

15

15

16

16

17

17

18

18

19

19

20

20

21

21

22

22

23

23

24

24

25

25

26

26

27

27

AA

28

28

AB

29

29

AC

30

30

AD

31

31

AE

32

32

AF

33

33

AG

34

34

AH

35

35

AI

36

36

AJ

37

37

AK

38

38

AL

39

39

AM

40

40

AN

41

41

AO

42

42

AP

43

43

AQ

44

44

AR

45

45

AS

46

46

AT

47

47

AU

48

48

AV

49

49

AW

50

50

AX

NAMA MURID

JANTINA

* Murid menguasai Band Tertinggi


NO. MYKID/ SURAT
BERANAK/ DOKUMEN

GRED
PENCAPAIAN
UJIAN PENGGAL

KEMAHIRAN
Mokinongou Om
Moboros

Mambasa

Monuat

RUMUSAN PERKEMBANGAN PEMBELAJARAN MURID


TAHUN PERSEKOLAHAN

NAMA SEKOLAH

KELAS

MATA PELAJARAN

BAHASA IBAN

NAMA GURU MATA PELAJARAN :

BIL

10

10

11

11

12

12

13

13

14

14

15

15

16

16

17

17

18

18

19

19

20

20

21

21

22

22

23

23

24

24

25

25

26

26

27

27

AA

28

28

AB

29

29

AC

30

30

AD

31

31

AE

32

32

AF

33

33

AG

34

34

AH

35

35

AI

36

36

AJ

37

37

AK

38

38

AL

39

39

AM

40

40

AN

41

41

AO

42

42

AP

43

43

AQ

44

44

AR

45

45

AS

46

46

AT

47

47

AU

48

48

AV

49

49

AW

50

50

AX

NAMA MURID

JANTINA

* Murid menguasai Band Tertinggi


NO. MYKID/ SURAT
BERANAK/ DOKUMEN

GRED
PENCAPAIAN
UJIAN PENGGAL

KEMAHIRAN
Mending Enggau
Bejaku

Macha

Nulis

RUMUSAN PERKEMBANGAN PEMBELAJARAN MURID


TAHUN PERSEKOLAHAN

NAMA SEKOLAH

KELAS

MATA PELAJARAN

BAHASA TAMIL

NAMA GURU MATA PELAJARAN :

BIL

NAMA MURID

10

10

11

11

12

12

13

13

14

14

15

15

16

16

17

17

18

18

19

19

20

20

21

21

22

22

23

23

24

24

25

25

26

26

27

27

AA

28

28

AB

29

29

AC

30

30

AD

31

31

AE

32

32

AF

33

33

AG

34

34

AH

35

35

AI

36

36

AJ

37

37

AK

38

38

AL

39

39

AM

40

40

AN

41

41

AO

42

42

AP

43

43

AQ

44

44

AR

45

45

AS

46

46

AT

47

47

AU

48

48

AV

49

49

AW

50

50

AX

JANTINA

* Murid menguasai Band Tertinggi


NO. MYKID/ SURAT
BERANAK/ DOKUMEN

GRED
PENCAPAIAN
UJIAN PENGGAL

KEMAHIRAN

RUMUSAN PERKEMBANGAN PEMBELAJARAN MURID


TAHUN PERSEKOLAHAN

NAMA SEKOLAH

KELAS

MATA PELAJARAN

BAHASA CINA

NAMA GURU MATA PELAJARAN :

BIL

NAMA MURID

10

10

11

11

12

12

13

13

14

14

15

15

16

16

17

17

18

18

19

19

20

20

21

21

22

22

23

23

24

24

25

25

26

26

27

27

AA

28

28

AB

29

29

AC

30

30

AD

31

31

AE

32

32

AF

33

33

AG

34

34

AH

35

35

AI

36

36

AJ

37

37

AK

38

38

AL

39

39

AM

40

40

AN

41

41

AO

42

42

AP

43

43

AQ

44

44

AR

45

45

AS

46

46

AT

47

47

AU

48

48

AV

49

49

AW

50

50

AX

JANTINA

* Murid menguasai Band Tertinggi


NO. MYKID/ SURAT
BERANAK/ DOKUMEN

GRED
PENCAPAIAN
UJIAN PENGGAL

KEMAHIRAN