Anda di halaman 1dari 1

Matapelajaran: Pendidikan Jasmani

Tajuk: Membaling bola


Tarikh: 27 April 2015 (Isnin 1130-1200)
Tahun: 2
Standard Kandungan : Manipulasi Alatan
Standard Pembelajaran :
1.4.3 Membaling bola pada satu jarak.
2.3.1 Menyatakan perkaitan antara aplikasi daya dengan pergerakan objek.
5.3.1 Berkomunikasi antara rakan, guru, dan ahli kumpulan semasa melakukan aktiviti fizikal.
Objektif: Pada akhir sesi pengajaran dan pembelajaran, murid dapat:
1 Melakukan aktiviti membaling bola pada satu jarak dengan lakuan yang betul. (Psikomotor)
2 Melibatkan diri dan mengambil bahagian secara aktif. (Afektif)

Aktiviti PdP
Set induksi (5 Minit)
1 Memanaskan badan.
Aktiviti (20 minit)
1. Murid membaling bola secara berpasangan.
2. Membaling bola ke skitel.
3. Permainan kecil Menggolek dan Menghentam Bola.
Penutup (5 Minit)
1. Menyejukkan badan.
2. Rumus isi pelajaran dan nilai murni.
3. Pentaksiran.
Bahan bantu Mengajar: skitel, gelung rotan, bola dan wisel.

Refleksi
Kekuatan:
_________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________
Kelemahan:
_________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________
Penambahbaikan:
_________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________