Anda di halaman 1dari 6

SK TANJUNG PATI

TAKWIM PANITIA PENDIDIKAN JASMANI DAN PENDIDIKAN KESIHATAN 2015

BI
L

BULAN
AKTIVITI

Mesyuarat Panitia

Kemaskini Bilik PJPK/


pembelian alatan

Pengenalan SEGAK

Pengisian Markah KSSR

Sudut Info PJPK

UDTA / SEGAK

Peperiksaan OTI 2 / OTI 5

Bengkel PdP PJPK

Pasca UPSR

JAN

FEB

MAC

APR

MEI

JUN

CATATAN
JUL

OG
O

SEP
T

OKT

NOV

PANITIA PJPK
PENETAPAN STRATEGIK
BIDAN
G

PJPK

SASARAN
TOV

INISIATIF/STRATEGI

ISU

MATLAMAT

OBJEKTIF

KPI

Keputusan
ujian
peperiksaan
rendah

Memastikan
pencapaian
meningkat

Meningkatka
n keputusan
peperiksaan
akhir tahun

% lulus
peperiksaan
akhir tahun
meningkat

70%

75%

85%

90%

Kemahiran
asas
permainan
ditahap
rendah

Memastikan
tahap
kemahiran
dalam sukan
permainan
meningkat

Meningkatka
n jumlah
murid
berkemahiran

% Murid yang
mendapat
berkemahiran
meningkat

30%

40%

50%

60%

Terdapat
sebahagian
kecil murid
bermasalah
obesity

Mengurangka
n bilangan
seminimum
mungkin

Sifar Obesiti

Murid Cergas

201
2

2013

201
5

201
5
Meningkatkan
pencapaian dalam
peperiksaan

Meningkatkan tahap
kemahiran sukan dan
permainan

Memastikan masalah
obesity di kalangan
murid menurun

PANITIA PJPK
PELAN TAKTIKAL
BIL

PROGRAM

T/JAWAB

TEMPOH

KOS/SUMBER

OUT-PUT

KPI

1.

Mesyuarat Panitia

Ketua Panitia/
Setiausaha

Jan/Apr/Jul/Okt

Aktiviti PJPK yang


cekap dan berkesan

Bilangan
90% lulus ujian
kemahiran

2.

Bengkel PJPK

Ketua Panitia

April

RM 200

Peningkatan
keberkesanan
pengajaran guru

100% murid
lulus ujian dan
menguasai
kemahiran asas

3.

Ruangan/ Sudut
PJPK

Ketua Panitia/
Setiausaha

9 bulan

RM 300

Memberi input terkini


berkaitan kesihatan

Maklumat/carta
dipamerkan

4.

SEGAK

Ketua Panitia/
Semua guru PJPK

Apr/Ogos

RM 50

Guru PJPK mampu


kendalikan Ujian
SEGAK dengan baik

Mematuhi
Prosedur
ditetapkan oleh
KPM

PANITIA PJPK
PELAN OPERASI
Nama Program
Matlamat
Objektif
Tempoh
Sasaran
Kos
LANGKAH

2
3
4
5

:
:
:
:
:
:

Bengkel Pengendalian Ujian SEGAK


Murid Berjaya menjalani Ujian SEGAK dengan baik
Guru PJPK berjya mengendalikan Ujian SEGAK dengan baik dan lancar
April
Semua Guru PJPK
RM 50

PROSES KERJA

TANGGUNGJAWAB

Mesyuarat Jawatankuasa:
1 Ucapan Guru Besar
2 Pembentukan Jawatankuasa
Dan tugas

Guru Besar dan GPK


Ketua Panitia
Guru PJPK

1 kali

Sekiranya GB tiada PK akan


mempengerusikan
mesyuarat

Ketua Panitia

1 kali

Setiausaha akan memberi taklimat


jika K.Panitia tiada

Ketua Panitia

1 minggu

Menghadiri program

semua Guru PJPK

2 jam

Penilaian / post mortem

Ketua Panitia

Selepas selesai
aktiviti

Taklimat kepada semua Guru PJPK


Mempromosikan program
- Surat makluman kepada
Guru PJPK

TEMPOH

STATUS/PELAN
KONTIGENSI

Nama Program
Matlamat
Objektif
Tempoh
Sasaran
Kos
LANGKAH

:
:
:
:
:
:

Bengkel Pembelajaran dan Pengajaran Guru PJPK


Meningkatkan keberkesanan PdP
Peningkatan dalam pencapaian Peperiksaan OTI
April
Semua Guru PJPK
RM 200

PROSES KERJA

TANGGUNGJAWAB

TEMPOH

Pembentukan Jawatankuasa
Dan tugas

Ketua Panitia
Guru PJPK

1 kali

Menghadiri program

semua Guru PJPK

2 jam

Penilaian / post mortem

Ketua Panitia

Selepas selesai
aktiviti

2
3

STATUS/PELAN
KONTIGENSI
Setiausaha akan memberi taklimat
jika K.Panitia tiada

Nama Program
Matlamat
Objektif
Tempoh
Sasaran
Kos
LANGKAH

1
2
3

:
:
:
:
:
:

Sudut Info PJPK


Memberi input terkini berkaitan PJPK
Menambah pengetahuan am dan kemahiran intelektual murid
9 bulan
Semua murid
RM 300

PROSES KERJA

TANGGUNGJAWAB

TEMPOH

Pembentukan Jawatankuasa
Dan tugas

Ketua Panitia
Guru PJPK

1 kali

Setiausaha akan memberi taklimat


jika K.Panitia tiada

Ketua Panitia

1 kali

Setiausaha akan memberi taklimat


jika K.Panitia tiada

Ketua Panitia

1 minggu

Taklimat kepada semua Guru PJPK


Mempromosikan program
- Semua murid

STATUS/PELAN
KONTIGENSI

Anda mungkin juga menyukai