Anda di halaman 1dari 3

RANCANGAN PENGAJARAN SEMESTER PENDIDIKAN SENI VISUAL (KSSR)

Nama Guru
Mata Pelajaran
Kelas/Tahun
Semester/Penggal
Tempoh

: Joel Joseph
: Dunia Seni Visual
: 2 Lavender / Hibiscus
:1
: 12 minggu (02 Feb 01 Mei 2015)

Tema:
Minggu/
Tarikh
M1
2-6 Feb

Ujian diagnostik/ pemerhatian

M2
9-13 Feb

Menggambar (Lukisan)

Standard
Kandungan

Tajuk

1
2
3

Standard
Pembelajaran

1.1,
1.2,
1.3,
1.4

4
16-20 Feb

Chinese New Year

M3
23-27 Feb

Menggambar (Lukisan)

M4
2-6 Mac

Membuat corak dan rekaan (Cetakan)

1
2
3
4
1
2
3
4

M5

Februari 2015

1.1,
1.2,
1.3,
1.4

Band
B1D11E1
Boleh menyatakan
pelbagai perayaan di
Malaysia
B2D11E1

Catatan*

9-13 Mac
M6
16-20
Mac
M7
23-27
Mac

Ujian Pertengahan Penggal 1


Cuti Pertengahan Penggal 1
Membentuk dan membuat binaan (Topeng)

1
2
3

M8
30-3 Apr

Mengenal kraf tradisional (Alat Permainan)

4
1
2
3

M9
6-10 Apr

Menggambar (Resis)

4
1
2
3

M10
13-17 Apr

Membuat corak dan rekaan (Lipatan dan


guntingan)

4
1
2
3

M11
20-24 Apr

Membentuk dan Membuat


Binaan (Stabail)

4
1
2
3

M12

Mengenal kraf tradisional (Tembikar)

Februari 2015

4
1

27-01 Mei

2
3
4

*Catatan: Masukkan tarikh-tarikh penting seperti cuti umum, sukan, mesyuarat, program khas sekolah, minggu ujian, peperiksaan dan
sebagainya.
Disediakan oleh,

Disemak oleh,

(
)
Guru Dunia Seni Vsual,
SK ________________
Tarikh: ________________

(
Guru Pembimbing,
SK ________________

Februari 2015

Disahkan oleh,
)

(
Guru Besar,
SK ________________