Anda di halaman 1dari 9

Bahasa Malaysia

Tahun 2
ahasa Jiwa Bang

Tayangan Multimedia
BAHASA JIWA BANGSA-Filem
Negara

https://www.youtube.com/watch?v=7n1RmluFynw

Lagu Bangsa Jiwa Bangsa

https://www.youtube.com/watch?v=JTBLGvwrFDQ

Petikan
Minggu Bahasa Malaysia
Minggu Bahasa Malaysia telah diadakan di sekolah
Adam. Semua murid diwajibkan bertutur dalam Bahasa
Malaysia sepanjang minggu tersebut. Banyak aktiviti
telah diadakan pada minggu itu.
Apakah aktiviti yang diadakan pada Minggu Bahasa
Malaysia? Aktiviti yang diadakan ialah akyiviti mencipta
logo dan pertandingan bercerita. Adam mendapat
tempat pertama dalam pertandingan mencipta logo.
Wah, hebatnya Adam! Nani pula menjadi johan
dalam pertandingan bercerita. Syabas, Nani! kata
Rajan. Dia berasa kagum akan kejayaan kawankawannya.
Semua murid gembira semasa Minggu Bahasa
Malaysia. Mereka bekerjasama menjayakan minggu
tersebut. Aktiviti yang diadakan dapat membantu
mereka menguasai bahasa Malaysia dengan baik.

Ayat Penyata
Ayat yang diucapkan dengan
maksud
mermbuat satu penyataan.
Bertujuan menyatakan atau
memberikan keterangan tentang
sesuatu hal.
Dikenali sebagai ayat berita atau
ayat
keterangan.
Contoh:
Mereka berkumpul di padang
sekolah.
Orang Inggeris itu fasih berbahasa
Melayu.

Tugasan Kumpulan
Arahan
Setiap kumpulan akan dibekalkan
dengan kertas mahjung, pen marker
dan pita pelekat.
Baca petikan Minggu Bahasa Malaysia
dan pilih 5 ayat penyata dari petikan
tersebut.
Tulis semula ayat penyata yang telah
dipilih pada kertas mahjung yang telah
dibekalkan.
Tampal hasil kerja kumpulan di sudut
yang telah ditetapkan.
Bentangkan hasil kerja kumpulan.

Pantun
Burung tempua terbangnya
rendah,
Hinggap sebentar di dahan
sena,
Bahasa Melayu bahasa yang
Si gadis ayu bergelar ratu,
indah,
Umurnya muda
Terungkap
kata masih
seribu makna.
belasan,
Bahasa Melayu bahasa
penyatu,
Tercapai hasrat satu
wawasan.

Pantun
Pulau Sendayu di atas peta,
Hendak dituju bersama
teman,
Bahasa Melayu bahasa kita,
Tetap gemilang zaman
Melompat-lompat si anak
berzaman.
rusa,
Melihat kelkatu di dalam
paya,
Marilah memartabatkan
bahasa,
Tekad dipadu ke puncak
jaya.

Sekian

Terima Kasih