Anda di halaman 1dari 2

BAHAGIAN PEMBANGUNAN KURIKULUM

BORANG PENILAIAN PENCERAMAH


KURSUS

: _______________________________________________________________
_______________________________________________________________

TARIKH

: ___________________

TEMPAT

: ________________________________________

Sila masukkan nilai pada kotak yang berkenaan mengikut skala berikut:

Amat Tidak Baik

Kurang Baik

Sederhana

Baik

Amat Baik

Nama Penceramah A : ________________________________________________________


Nama Penceramah B : ________________________________________________________

BIL
.

PERKARA

1.

Kejelasan penyampaian isi kandungan

2.

Kesesuaian contoh yang diberi

3.

Penggunaan media bantuan penyampaian

4.

Kebolehan berinteraksi dengan peserta

5.

Kebolehan menjawab soalan

6.

Cara penyampaian/persembahan

7.

Pengurusan masa penyampaian

SKOR PENCERAMAH
A

8.

Penampilan penceramah

Ulasan/Cadangan.................................................................................................................

............................................................................................................................................
............................................................................................................................................
............................................................................................................................................
............................................................................................................................................