Anda di halaman 1dari 3

Naskah MC ISRA MIKRAJ

1436 H
Bismillahirrahmanirrohim
Yang terhormat
Yang terhormat
Yang terhormat
Assalamualaikum Wr.Wb
Alhamdulilah hirrobilalamn, wasolatuwasala muala asrofil ambyail mursalin, Allahuma
soliala nabiyina wahabiybina wasyafiiyna muhammadin waala alihi wasahbihi ajmain.
Pertama-tama mari kita panjatkan puji syukur kepada Allah Swt, yang telah memberikan
nikmat iman dan islam kepada kita semua. Atas rahmat dan hidayahnya, di sore ini kita bisa
menyelenggarakan acara peringatan Isra Miraj Nabi Muhammad SAW.
Tak lupa salawat serta salam kita curahkan kepada Nabi Muhammad SAW.yang telah
membimbing umat manusia ke jalan yang lurus, jalan yang diridhai Allah SWT.
Pada kesempatan kali ini, adapun susunan acara yang akan berlangsung di sore ini,
diantaranya :
1

Pembukaan oleh MC

Pembacaan Ayat Suci Al-Quran serta saritilawah

Kata sambutan oleh ketua at-thabib

Kata sambutan oleh pembina at-thabib

ceramah

Sesi tanya jawab

Doa bersama menyambut ujian dan pergantian kepengurusan secara simbolis

Penutupan

Baiklah, untuk mempersingkat waktu, mari kita masuk ke acara pertama..


Pembacaan ayat suci Al-Quran dan saritilawah, kepada saudara/I (
(

) dan saudara/i

) dipersilahkan..

Acara selanjutnya, kata sambutan dari ketua athabib, kepada saudara iman taufiq waktu dan
tempat dipersilakan.
kata sambutan dari pembina at-thabib, kepada dr. mustarim waktu dan tempat dipersilakan.
Acara selanjutnya yaitu ceramah (
kepada ustd waktu an tempat dipersilahkan.

) oleh ustd. (

Selanjutnya, sesi tanya jawab..


Berakhirlah acara peringatan isra mikraj pada sore ini......

N
o
1
2
3
4
5
6
7

Agenda
Solat asar berjamaah
Pembukaan acara
Kata sambuta ket.athabib
Kata sambutan pembina athabib
Ceramah
Sesi tanya jawab
Doa bersama dan pergantian kepengurusan
secara simbolis

GOOD JOB !!!!

Waktu
15:00 - 15:30
15:30 - 15:45
15:45 - 15 : 50
15:50 - 16: 00
16: 00 - 16 :40
16: 40 - 17:00
17:00 17.30

Anda mungkin juga menyukai