Anda di halaman 1dari 4

| PENGURUSAN MESYUARAT KVB

Lampiran

SENARAI KEHADIRAN MESYUARAT


Mesyuarat

:Mesyuarat School Enterprise

Tarikh

: 12 Mac 2015

Masa

: 2.30 petang

Tempat

: Bilik Mesyuarat

Pengerusi

: En. Nordin Akup (Timbalan Pengarah Sokongan Akademik)

BIL
1

NAMA
En. Nordin Akup

GURU

En. Jiew Yumpuk

En. Azizul Md Lazi

En. Shahizal Mohd Som

En. Wahab Abong

Cik Noor Dilla Afzan Ismail

TANDATANGAN

Disediakan oleh :

(Cik Fauziah Mohd Zulkipli)


Setiausaha

Hak Cipta Terpelihara @ BPTV2010

1 Jan 2010 - Kel. 01 | Pin. 00

| PENGURUSAN MESYUARAT KVB

MINIT MESYUARAT UNIT SCHOOL ENTERPRISE KE


1/2015
Tarikh

: 12 Mac 2015

Masa

: 2.30 petang

Tempat

:Bilik Mesyuarat 1

Pengerusi

:En. Nordin Akup

Kehadiran(Bilangan)

:6 orang

Nama Yang Hadir

1. En. Nordin Akup (Timbalan Pengarah Sokongan Akademik)


2. En. Jiew Yumpuk (Timbalan Pengarah Sokongan Akademik)
3. Cik Noor Dilla Afzan Ismail (Penyelaras School Enterprise/
Penyelaras Projek Elektronik)
4. En. Wahab Abong (Ketua Jabatan Elektrik & Elektronik)
5. En. Azizul Md Lazi (Penyelaras Projek Elektrik)
6. En. Shahizal Mohd Som (Penyelaras Projek Automotif)
Tidak Hadir Bersebab
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.

En. Md Asri Haji Alian (Pengarah)


En. Gazali Shah (Ketua Jaminan Kualiti)
Cik Fauziah Mohd Zulkipli (Setiausaha)
En. Wan Mohd Ezanee Wan Mohd Saimi (Ketua Jabatan Mekanikal)
En. Firdaus Affendi Desa (Ketua Unit Elektrik)
En. Rizal Mohamad (Ketua Unit PPU / Penyelaras Projek PPU)
En. Rohaize Ahmad (Ketua Unit Elektronik / Penyelaras Projek Elektronik)
En. Ag Jumahat Ag Bakar (Ketua Unit Automotif)

1. Ucapan Pengerusi
1.1 Pengerusi mengalu-alukan kehadiran semua pensyarah dan

Hak Cipta Terpelihara @ BPTV2010

1 Jan 2010 - Kel. 01 | Pin. 00

| PENGURUSAN MESYUARAT KVB


mengucapkan terima kasih kerana dapat meluangkan masa
hadir ke mesyuarat ini.
1.2
2
.

Pengerusi berharap dengan projek yang dijalankan menjadikan


pelajar lebih terampil apabila bekerja kelak.

Pelaksanaan Projek
2.1 Cik Noor Dilla Afzan membentangkan takwim projek sem
pendek bagi sem 7. (Rujuk lampiran) En. Nordin
mencadangkan pada hari pameran projek diadakan jemputan
terdiri daripada Pengarah dan Wakil PIBG.

Tindakan:
Setiausaha
PIBG

2.2 Penyelaras projek setiap unit memaklumkan masih terdapat


pelajar yang belum menyiapkan projek masing-masing
disebabkan oleh kekangan masa. En. Azizul mencadangkan
agar projek disiapkan pada hari sabtu dan ahad (satu minggu
sahaja). En. Shahizal mencadangkan hanya projek yang siap
sahaja akan dipamerkan pada hari pameran nanti.

Tindakan:
Penyelaras
Projek setiap
unit

2.3 Cik Noor Dilla Afzan mencadangkan sijil penghargaan


diberikan kepada setiap pelajar yang berjaya menyiapkan
projek. En. Nordin mencadangkan sijil dicetak diluar agar
nampak lebih profesional.

Tindakan:
Penyelaras
SE

2.4 En. Nordin memaklumkan guru akademik akan membimbing


projek pelajar dari segi penyediaan proposal dan laporan
projek. En. Azizul mencadangkan seorang guru membimbing
tiga kumpulan pelajar.
2.5 En. Azizul mencadangkan agar format laporan projek
diselaraskan dari segi muka depan, binding, logo, typing
format 12 times new roman/ arial, justify, 1.5)

3
.

Tindakan:
Penyelaras
SE

Hal- hal lain


3.1 En. Nordin memaklumkan pihak sekolah perlu menguruskan
sendiri pengiktirafan dari MQA. Sehubungan dengan itu para
penyelaras diminta bersiap sedia dengan dokumentasi laporan
projek dan eviden pelajar bagi mendapatkan kelayakan dari
MQA.

4
.

Tindakan:
Makluman

Tindakan:
Penyelaras
projek setiap
unit

Ucapan Penangguhan
4.1

Mesyuarat ditangguhkan pada pukul 4.00 petang.

Hak Cipta Terpelihara @ BPTV2010

1 Jan 2010 - Kel. 01 | Pin. 00

| PENGURUSAN MESYUARAT KVB

Disediakan oleh,

Disemak Oleh,

..........................................
(CIK FAUZIAH MOHD ZULKIPLI)
Setiausaha

....................................
(CIK NOOR DILLA AFZAN ISMAIL)
Pengerusi

Hak Cipta Terpelihara @ BPTV2010

1 Jan 2010 - Kel. 01 | Pin. 00