Anda di halaman 1dari 3

RANCANGAN SESSI PENGAJARAN ( RSP )

Kursus

TAU/ PI T2 S4

Modul

AMT403

TAJUK
Standard
Pembelajaran :

MEMATUHI PERATURAN DAN UNDANG-UNDANG


KERJAYA
3.2 Menjelaskan pelbagai undang-undang dalam
kerjaya

JABATAN
Umum
TARIKH
12/08/14
HARI
Selasa
MASA
2.00- 3.00 petang
KEHADIRAN
/3
NAMA
PENGAJAR

Nazatun Ismaniza bt Nayan

KRITERIA PENCAPAIAN
3.2.1 Menyenaraikan pelbagai undang-undang
dalam kerjaya dengan
betul.
3.2.2 Menceritakan perasaan dapat mengamalkan
pelbagai undang-undang dalam kerjaya.
3.2.3 Mematuhi pelbagai undang-undang kerjaya.
REFLEKSI
(ditulis tangan)

TUGAS UTAMA/
PROSES
1. Penerangan
2. Perbincangan
3. Latihan

BAHAN SUMBER
PEMBELAJARAN
1. Gambarajah
2. Bahan edaran
3. Modul

RANCANGAN SESSI PENGAJARAN ( RSP )


Kursus

TEL S2 T1

Modul

A05201 - SEJARAH
3.1 Penapakan dan Perluasan Pengaruh British di NegeriNegeri Selat

TAJUK

Standard
Pembelajaran :

JABATAN
TARIKH
HARI
MASA
KEHADIRAN
NAMA PENGAJAR

i. Pulau Pinang
ii. Singapura
iii. Melaka

Umum
9hb Jun 2013
Ahad
9.00 - 10.00 pagi
/ 32
Mohamad Fauzi bin Shoib

KRITERIA PENCAPAIAN

TUGAS UTAMA/
PROSES

BAHAN SUMBER
PEMBELAJARAN

3.1.1 Menyatakan sebab- sebab pihak British

1. Soaljawab dan
perbincangan lisan
- Kuiz

1. Peta Minda

2. Membuat catatan
ringkas

3. Soalan latihan

2. Power point

mengambil Pulau Pinang Singapura dan Melaka


3.1.2 Menjelaskan penapakan British di Pulau
Pinang, Singapura dan Melaka
3.1.3 Menyatakan syarat Perjanjian Inggeris- Belanda
3.1.4 Menerangkan kesan Perjanjian Inggeris- Belanda
N.3.1.6 Menyatakan kepentingan menghargai dan
memanfaatkan aset negara

REFLEKSI
(ditulis tangan)