Anda di halaman 1dari 1

3

(BIL 577) 17 - 23 April 2006

BH PILIH D3 emel

Fasa-fasa Bulan
Cahaya Bulan
1. Bulan tidak mempunyai cahayanya sendiri. Bulan hanya
menerima cahaya daripada Matahari dan memantulkan cahaya ini
ke Bumi. Oleh itu, cahaya bulan yang kita lihat sebenarnya adalah
cahaya Matahari yang telah dipantulkan oleh Bulan.
2. Pada sebarang masa, hanya separuh permukaan Bulan yang
menghadap Bumi. Kita sebenarnya dapat melihat Bulan pada waktu
siang, tetapi tidak begitu jelas kerana cahaya Matahari yang terlalu
terang.

Latihan Minggu Ini


Apakah maksud fasa-fasa Bulan?
A Jenis-jenis Bulan bagi Bumi
B Bentuk-bentuk Bulan yang berbeza-beza
C Dua belas bulan yang menjadi takwim kalendar manusia
hari ini
D Bahagian-bahagian Bulan yang dapat dilihat dari Bumi
semasa Bulan beredar mengelilingi Bumi

Pilih pernyataan yang tidak benar.


A Bulan tidak wujud pada waktu siang
B Bulan bersaiz lebih kecil daripada bumi
C Bulan tidak mengeluarkan cahayanya sendiri
D Bulan memantulkan cahaya Matahari ke Bumi

Antara berikut, fasa Bulan yang manakah dapat dilihat pada


malam ke-15 mengikut takwim Qamari?
A
C

Pergerakan Bulan
Bulan bergerak mengelilingi Bumi. Ia mengambil masa selama
27 1/3 hari untuk beredar pada orbitnya, mengelilingi Bumi dalam
satu pusingan. Sambil ia beredar, Bulan juga berputar dengan
sendirinya.

Tarikh (Takwim
Qamari)

Bentuk
bulan

Anak bulan

1 hb - 2 hb

Tidak dapat
dilihat

Bulan sabit
baru

3 hb - 5 hb

Sabit

Bulan separa
baru

6 hb - 8 hb

Separuh bulat

Bulan hampir 9 hb - 12 hb
purnama
baru

Tiga suku
bulat

Bulan
purnama

13 hb - 16 hb

Bulat

Bulan
purnama
lama

17 hb - 20 hb

Tiga suku
bulat

Bulan separa
lama

21 hb - 24 hb

Bulan sabit
lama

25 hb - 29 hb

Separuh bulat
Sabit

Antara berikut, yang manakah tidak akan berlaku jika Bumi


tidak mempunyai Bulan?
A Malam sentiasa gelap
B Fasa Bulan purnama
C Kejadian siang dan malam
D Pembentukan bayang-bayang di Bumi

10

Antara berikut, yang manakah berkaitan dengan fasa Bulan?


I Putaran Bulan pada paksinya
II Peredaran Bulan mengelilingi Bumi
III Pantulan cahaya oleh Bulan ke Bumi
A I sahaja
C II dan III sahaja
B I dan II sahaja
D I, II, dan III

11

Berikut adalah serangkap puisi berkaitan cahaya Bulan.


Sungguh indah cahaya bulan,
Memantul cahaya dari Mentari;
Setiap malam menerangi alam,
Malam gelap menjadi berseri.

Berikut adalah maklumat berkaitan fasa-fasa Bulan.


Bulan sabit baru
Bulan purnama
Bulan separa baru
Anak bulan

Gambar
bulan

Antara berikut, pernyataan yang manakah benar tentang fasafasa Bulan?


A Fasa-fasa bulan terjadi disebabkan oleh putaran Bulan
pada paksinya
B Bulan purnama dapat dilihat mulai malam ke-14 hingga
malam ke-16
C Fasa Bulan yang dapat dilihat berubah daripada fasa bulan
sabit ke anak bulan
D Selepas fasa bulan purnama, permukaan Bulan yang dapat
dilihat semakin besar
Antara berikut, urutan manakah menunjukkan sebahagian
fasa-fasa Bulan yang paling tepat?
A Anak bulan
Bulan separa lama - Bulan purnama
Bulan sabit baru
B Anak bulan
Bulan sabit baru
Bulan sabit lama
Bulan purnama
C Anak bulan
Bulan purnama baru
Bulan separa baru
Bulan separa lama
D Bulan sabit baru
Bulan purnama baru
Bulan
purnama
Bulan purnama lama
Antara berikut, yang manakah adalah benar?

A
B
C
D

Fasa Bulan paling gelap

Fasa Bulan paling terang

Bulan sabit lama

Bulan sabit baru

Bulan purnama

Anak bulan

Anak bulan

Bulan purnama

Bulan separa baru

Bulan purnama baru

Rajah menunjukkan salah satu fasa Bulan.

Mengikut takwim Qamari, bilakah fasa Bulan tersebut dapat


dilihat?
A 1 hari bulan
C 15 hari bulan
B 5 hari bulan
D 30 hari bulan

Satu daripada maklumat pada puisi itu adalah tidak benar.


Apakah maklumat yang tidak benar itu?
A Cahaya Bulan sangat cantik
B Cahaya Bulan menerangi malam
C Bulan bercahaya pada setiap malam
D Cahaya Bulan adalah hasil pantulan cahaya Matahari

Antara berikut, yang manakah merupakan urutan fasa Bulan


yang betul?
A R, S, P, Q
C Q, R, P, S
B S, P, R, Q
D P, Q, R, S

Fasa-fasa Bulan

Fasa Bulan

Oleh
OlehMMKhalimi
KhalimiDalhan
Dalhan

P
Q
R
S

Fasa-fasa Bulan ialah perubahan bahagian dan bentuk Bulan


yang dapat dilihat pada waktu malam dari Bumi semasa Bulan
beredar mengelilingi Bumi. Bahagian-bahagian tersebut dapat
dilihat ada malam-malam tertentu mengikut takwim (kalendar)
Qamari. Kejadian fasa-fasa Bulan ditunjukkan pada jadual berikut:

SAINSBAHAGIAN
BAHAGIANAA
SAINS

12

Antara berikut, yang manakah menandakan bermulanya bulan


baru dalam takwim Qamari?
A Anak bulan kelihatan
B Bulan sabit terbentuk
C Bulan berbentuk separa
D Bulan purnama menerangi malam

13

Rajah di bawah menunjukkan fasa-fasa bulan P, Q, R, S dan T.

Q
Antara berikut, yang manakah merupakan urutan fasa-fasa
Bulan yang betul?
A S
T
P
Q
R C S
Q
P
R
T
B P
T
Q
P
S D R
T
Q
P
R
14

Antara berikut, yang manakah tidak berkaitan dengan fasafasa Bulan?


A Anak Bulan
C Bulan sabit baru
B Gerhana Bulan
D Bulan sabit lama

15

Pernyataan manakah tidak benar mengenai Bulan?


A Bentuk Bulan yang dilihat sentiasa tetap
B Bumi berputar pada paksinya dari barat ke timur
C Permukaan Bulan yang menghadap Bumi sentiasa tetap
D Bulan mengambil masa 27 1/3 hari untuk membuat satu
pusingan lengkap mengelilingi Bumi
PELAJARAN MINGGU DEPAN: Sistem Suria

Anda mungkin juga menyukai