Anda di halaman 1dari 2

TOPIK 1

TUJUAN PENYELIDIKAN
1) Penerokaan : teroka masalah yang
dihadapi oleh guru dan murid dalam
PDP
2) Penghuraian: Hurai perkara spt
sifat murid dan ciri2 guru
3)
Penerangan:
Menerangkan
sesuatu keadaan/isu
4) Ramalan: tentukan masa depan
brdsrkan data masa kini
CIRI-CIRI
1) EMPIRIKAL: data dikutip secara
langsung
spt
pemerhatian/
pengalaman dan pengujian sebenar
2) SISTEMATIK:
dirancang ikut
prosedur
utk
kesahan
&
kebolehpercayaan
3) LANGKAH LOGIKAL: langkah logic
(mula dengan mengenalpsti masalah,
tinjauan
literature,
pembntukan
soalan,
pengumpulan,
analisis,
rumusan
4) KAEDAH SAINTIFIK: Penyelidikan
PENDEKATAN PENYELIDIKAN
POSITIVIS(KUALITATIF)
- Bukti menggunakan data dalam
bentuk numerical
-Sesuatu situasi digambar melalui
nombor
- Cth: tentukan sbb masalah melalui
purata skor item soal selidik
- x bergantung pada intepretasi
manusia
INTERPRETATIF (KUANTITATIF)
- Bukti menggunakan data dalam
bentuk deskriptif verbal dan perkataan
- digambarkan melalui perkataan

-Cth: tentukan sbb masalah melalui


pemerhatian
&
seterusnya
buat
intepretasi
- reality & ilmu dibina oleh manusia

ETIKA PENYELIDIKAN
- Jujur dalam semua hal (data tidak
palsu)
- Berintegrasi
- Hormat dan rahsiakan idntiti
responden
- Tidak paksa
- Berhati2 dalam semua kerja
- Sikap terbuka
Adil kpd smua responden

TOPIK 2
JENIS PENYELIDIKAN
1) ASAS: fokus kepada kefahaman