Anda di halaman 1dari 1

BORANG PERTANDINGAN BERCERITA KISAH DARI AL-QURAN SKBJ

NAMA HAKIM

KATEGORI

BI
L

NAMA PESERTA

KELA
S

ISI
(30)

KELANCAR
AN
(40)

GAYA
(30)

CATATAN

JUMLAH
MARKAH

Tandatangan

................................................................................................
(Nama Hakim:

Tarikh: 26hb Febuari 2015