Anda di halaman 1dari 2

Ieteicam literatra 7. 9.

klasm
Literatra
7.klase
1. Ziedonis Imants
2. Belevica Vizma
3. Blaumanis Rdolfs
4. Vailds Oskars
5. Kldzjs Jnis
6. Rainis
7. 2 darbi pc paa izvles

Blas un pasakas
Bille
Nves n
Laimgais princis
Zvaigznes brns
Cilvka brns
Zelta zirgs

8.klase
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.

Ziedonis Imants
Epifnijas
Egltis Anlavs
Pansija pil
Ezera Regna
Cilvkam vajag suni
Pldons Vilis
Atraitnes dls
Kristi Agata
Austrumu ekspresis
Aleksandrs Grns
romns
Ojrs Vcietis
viens dzejas krjums
2 darbi pc paa izvles

9.klase
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.

Pumpurs Andrejs
Lplsis
Zverts Mrti
Lugas vai nas vze
Bels Alberts
Cilvki laivs
Ziedonis Imants
Kurzemte (1.,2.grmata) vai Tutepats
E.Ventera
Ststi
Zenta Mauria
Esejas
3 darbi pc individulas izvles

Latvijas un pasaules vsture


7.klase
1. M.Tvens
2. D.Cipulis
3. J.Poruks
4. P.Roztis
5. Rutku Tvs

anna d Arka
Linda un Mrti senaj pasaul, jeb Seno laiku vsture skolas
vecuma lastjiem
Mjs un ce
Valmieras puikas
Latvietis un via kungs

8.klase
1. G.Dailevskis
2. S.Cveigs

Nodedzint Maskava
Marija Antuanete
Magelns
1

3.
4.
5.
6.

J.Ozols
N.Kama
A.Tolstojs
A.Grns

7. V.Krkli
8. Pilsou Jkabs

Napoleons Bonoparte, 1769-1821


Dons Brauns
Pteris Pirmais
Pelkais Jtnieks
Sarkanais jtnieks
Melnais jtnieks
Tobago
Karaliene Kristne
Prvesta Glika audu meita

9.klase
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.

V.Oviikovs
D.Meikovs
K.Jkabsons
D.Furmanovs
R.Zligmanis
.Mugurvis
E.Virza
A.Grns

Karstie pelni
Noziedznieks numur1
Heinrihs Rautenfelds (1., 2.grmata)
apajevs
Hitlers
Oskars Kalpaks
Straumni
Dvseu puten

Vcu valoda
7. 8. klase viena grmata no srijas Leseclub (izdevniecba Hueber)
9.klase -

Leonhard Thoma

Die Blaumacherin (izdevniecba Hueber)

Grmatas, ko ieteicams izlast internet: www.literatur.lv


8. klase

Imants Ziedonis Barchenmarchen

9. klase

rika Brzia Ich bin so jung

Krievu valoda
7.klase

8.klase

..

9.klase

..