Anda di halaman 1dari 76

Tarikh :

TOPIK TINGKATAN 5
1.0

Faktor Faktor yang mempengaruhi pertumbuhan dan keluaran ternakan


1.1
Iklim
1.1.1 Kesan iklim ke atas pengeluaran
1.2
Pemakanan
1.2.1 Kepentingan pemakanan
1.2.2 Kelas makanan
1.2.3 Sistem pencernaan
1.2.4 Bahan makanan ternakan
1.2.5 Catuan makanan
1.3
Kesihatan
1.3.1 Kepentingan kesihatan
1.3.2 Penyakit ternakan
1.4
Genetik
1.4.1 Ciri ternakan dikehendaki
1.4.2 Memperbaikbaka sediada
1.4.3 Sistem pembiakan

2.0

Perladangan Suatu Perniagaan


2.1
Perancangan memulakan ladang
2.1.1 Belanjawan bidang usaha
2.1.2 Rancangan operasi ladang
2.2
Pelaksanaan operasi ladang
2.2.1 Pemerolehan sumber
2.2.2 Pengurusan pengeluaran
2.3
Analisis dan penilaian operasi ladang
2.3.1 Analisis operasi ladang
2.3.2 Penilaian operasi ladang

3.0

Teknologi dalam pertanian


3.1
Mekanisasi
3.1.1 Faedah mekanisasi
3.1.2 Penggunaan mekanisasi ladang
3.1.3 Sistem pengairan dan penyaliran
3.2
Komputer dalam pertanian
3.2.1 Penggunaan komputer dalam pertanian
3.2.2 Peranan teknologi maklumat dan perhubungan dalam pertanian
3.3
Bioteknologi dalam pertanian
3.3.1 Kepentingan bioteknologi dalam pertanian
3.3.2 Penggunaan bioteknologi dalam pertanian
3.4
Pertanian persekitaran terkawal
3.4.1 Kepentingan pertanian persekiataran terkawal
3.4.2 Struktur binaan pertanian persekitaran terkawal

Modul Sains Pertanian Tingkatan 5 (3528) SMK Telok Kerang, Pontian Johor

nordinehsan_69@yahoo.com

Tarikh :

3.2 PEMAKANAN
1. Terangkan tiga kepentingan makanan kepada ternakan.
i.

.
ii. .
.
iii. .
..
[6 markah]
2. A, B, C, D, E dan F adalah istilah-istilah yang berkaitan dengan nutrien. Senarai di bawah
adalah sebahagian penyataan tentang sifat-sifat tanah.
Padankan istilah-istilah tersebut dengan penyataan yang diberikan dengan menulis A, B, C, D,
E atau F dalam kotak yang disediakan.
A

Karbohidrat

Lemak

Mineral

Protein

Vitamin

Air

Bahan pengawalatur proses dalam badan


Membina dan membaiki tisu badan
Sumber tenaga dan penebat haba
Mengawal suhu badan dan membantu penyerapan nutrien
Sumber tenaga utama untuk aktiviti dan fungsi badan
Mengekalkan kesihatan sempurna.
[6 markah]

Modul Sains Pertanian Tingkatan 5 (3528) SMK Telok Kerang, Pontian Johor

nordinehsan_69@yahoo.com

Tarikh :

3. Rajah di atas menunjukkan kelas makanan ternakan tertentu.


Berdasarkan rajah di atas, jawab soalan berikut :
a) X dan Y mewakili jenis dan fungsi nutrien tertentu. Nyatakan apakah kelas manakan
tersebut.
X : .
Y : .
b) Nyatakan satu contoh sumber makanan yang kaya dengan protein.
..
c) Nyatakan fungsi nutrien berikut :
Protein : .
Y

:
[6 markah]

Modul Sains Pertanian Tingkatan 5 (3528) SMK Telok Kerang, Pontian Johor

nordinehsan_69@yahoo.com

Tarikh :

4. Rajah di atas menunjukkan carta sumber makanan ternakan ruminen.


Berdasarkan rajah tersebut, jawab soalan berikut :
a) Nyatakan sumber makanan berlabel A dan B.
A : ...
B : ....
b) Berikan satu contoh makanan ternakan hasil sisa tani atau sisa industri.
......
c) Nyatakan satu perbezaan antara Foraj dan Konsentrat.
Foraj : ..

Konsentrat : ..

[5 markah]

Modul Sains Pertanian Tingkatan 5 (3528) SMK Telok Kerang, Pontian Johor

nordinehsan_69@yahoo.com

Tarikh :

5. Gambarajah di atas menunjukkan dua tanaman yang boleh dijadikan sumber makanan
ternakan.
Berdasarkan rajah tersebut, jawab soalan berikut :
a) Namakan jenis makanan berlabel A dan B.
A : .
B : .
[2 markah]
6. Berdasarkan rajah tersebut, jawab soalan berikut :
Tandakan ( ) bagi penyataan betul dan tandakan ( ) bagi penyataan yang salah dalam kotak
bersebelahan tiap-tiap penyataan itu.
a) Tanaman A mengandungi protein dan mineral yang lebih tinggi berbanding
rumput ternak.
b) Tanaman A mampu meningkatkan aktiviti mikrob dalam sistem pencernaan
ternakan jika ternakan diberi makanan tersebut.
c) Tanaman B merupakan rumput bermutu tinggi yang di tanam untuk diproses
menjadi makanan ternakan.
d) Program pembajaan sangat penting bagi memastikan mutu nutrien yang
dibekalkan tanaman B dapat dikekalkan.
[4 markah]

Modul Sains Pertanian Tingkatan 5 (3528) SMK Telok Kerang, Pontian Johor

nordinehsan_69@yahoo.com

Tarikh :

7. Rajah di atas menunjukkan organ pencernaan sejenis haiwan bukan ruminen.


Labelkan organ pencernaan ternakan tersebut dalam ruang yang disediakan.
[5 markah]

Modul Sains Pertanian Tingkatan 5 (3528) SMK Telok Kerang, Pontian Johor

nordinehsan_69@yahoo.com

Tarikh :

8. Rajah di atas menunjukkan organ pencernaan sejenis haiwan ruminen.


Labelkan organ pencernaan ternakan tersebut dalam ruang yang disediakan.
[10 markah]

Modul Sains Pertanian Tingkatan 5 (3528) SMK Telok Kerang, Pontian Johor

nordinehsan_69@yahoo.com

Tarikh :

Kertas 2 Bahagian A Soalan 2 (3.3(d)A2.1)


9. Bandingkan kelebihan dan kekurangan foraj dan konsentrat.
.......
.......
.......
.......
.......
.......
.......
.......
.......
.......
.......
.......
.......
.......
.......
.......
.......
.......
.......
.......
.......
.......
.......
[15 markah]

Modul Sains Pertanian Tingkatan 5 (3528) SMK Telok Kerang, Pontian Johor

nordinehsan_69@yahoo.com

Tarikh :

10. Rajah di atas menunjukkan organ pencernaan sejenis haiwan bukan ruminen.
Berdasarkan rajah tersebut, jawab soalan berikut :
a) Namakan organ berlabel :
X :..
Y :..
Z :..
b) Nyatakan fungsi organ berlabel
X :.....
.......
Y :.....
.......
Z :.....
.......
[6 markah]

Modul Sains Pertanian Tingkatan 5 (3528) SMK Telok Kerang, Pontian Johor

nordinehsan_69@yahoo.com

Tarikh :

SPM 2006 Soalan 11


11. Rajah di bawah menunjukkan sistem pencernaan ayam.

a. Namakan bahagian yang berlabel P dan Q.


P

b. Nyatakan fungsi organ yang berlabel R dan S.


R

:
[4 markah]

Modul Sains Pertanian Tingkatan 5 (3528) SMK Telok Kerang, Pontian Johor

10

nordinehsan_69@yahoo.com

Tarikh :

Ubhsuai SPM 2006 Soalan 11


12. Rajah di bawah menunjukkan sistem pencernaan ayam.

a. Nyatakan fungi bahagian yang berlabel P dan Q.


P

b. Namakan bahagian organ yang berlabel R dan S.


R

:
[4 markah]

Modul Sains Pertanian Tingkatan 5 (3528) SMK Telok Kerang, Pontian Johor

11

nordinehsan_69@yahoo.com

Tarikh :

Ubahsuai SPM 2006 Soalan 12


13. W, X, Y dan Z ialah nama bahagian perut haiwan ruminan.
W

Abomasum

Omasum

Retikulum

Rumen

Padankan nama bahagian perut di atas dengan menulis W, X, Y atau Z ke dalam petak yang
disediakan.
Menjalankan proses penapaian
Memisahkan bahan makanan kasar
Merembeskan asid hidroklorik dan ensim pepsin
Memuntahkan makanan ke dalam mulut untuk dikunyah semula
[4 markah]
14. Jadual di bawah menunjukkan perbandingan di antara foraj dan konsentrat.
Lengkapkan jadual perbandingan tersebut dengan mengisi jawapan yang betul dalam ruangan
yang disediakan.

Perkara

Foraj

Konsentrat

Kandungan Nutrien

..

..

Penyimpanan dan
pengendalian

..

..

Kandungan fiber

..

..
[4 markah]

Modul Sains Pertanian Tingkatan 5 (3528) SMK Telok Kerang, Pontian Johor

12

nordinehsan_69@yahoo.com

Tarikh :

15. Terangkan dua kelebihan foraj berbanding konsentrat.


i.
.
ii. ..
.
[4 markah]

16. Tandakan ( ) bagi penyataan yang betul dan ( X ) bagi penyataan yang salah dalam
kotak yang disediakan.
a) Bahagian Omasum menyimpan makanan yang telah dikunyah halus untuk
di telan
b) Rumen adalah organ dimana fermentasi selulosa untuk menghasilkan protein
dan vitamin berlaku
c) Abomasum menghasilkan asid hidroklorik, enzim pepsin dan juga enzin renin.
d) Esofagus adalah salur bahan makanan yang menyambungkan mulut dengan
rumen.
[4 markah]

17. Tandakan ( ) bagi penyataan yang betul dan ( X ) bagi penyataan yang salah dalam
kotak yang disediakan.
a) Retikulum berfungsi sebagai tong penyimpan air yang diminum ternakan
dan tempat proses regugirtasi boleh berlaku.
b) Asid hidroklorik dalam sistem pencernaan berfungsi sebagai pemangkin
hidrolosis protein
c) Enzim renin membunuh bacteria yang terdapat dalam bahan makanan
atau minuman ternakan
d) Proses pemuntahan semula makanan yang telah dikunyah ternakanberlaku
di retikulum
[4 markah]

Modul Sains Pertanian Tingkatan 5 (3528) SMK Telok Kerang, Pontian Johor

13

nordinehsan_69@yahoo.com

Tarikh :

18. Penyataan-penyataan di bawah menerangkan kesan faktor iklim terhadap tumbesaran


dan pengeluaran hasil ternakan. Tentukan sama ada penyataan itu betul dengan menanda (
) atau salah dengan menanda (X) pada kotak yang berkenaan.
a) Apabila ternakan menerima bebanan haba yang tinggi, kadar pengambilan
makanannya akan bertambah.
b) Pada suhu yang tinggi, ternakan mengalami kehilangan lebih banyak bahan
bernitrogen melalui peluh dan tinja.
c) Kadar persenyawaan ternakan akan menurun pada suhu dan kelembapan
yang tinggi.
d) Ternakan baka tempatan lebih kecil berbanding baka import kerana menghadapi
himpitan iklim yang lebih teruk.
[4 markah]

SPM 2005 Soalan 16

19. Rajah di atas menunjukkan sebahagian daripada sistem pencernaan haiwan ruminan.
Berdasarkan rajah tersebut, jawab soalan berikut :
a) Namakan bahagian yang berlabel S dan T dalam ruang yang disediakan.
b) Namakan organisma di dalam bahagian berlabel S yang membantu pencernaan selulosa.
.
c) Nyatakan satu fungsi bahagian yang berlabel T.
.
[4 markah]

Modul Sains Pertanian Tingkatan 5 (3528) SMK Telok Kerang, Pontian Johor

14

nordinehsan_69@yahoo.com

Tarikh :

Pengukuhan

20. Labelkan dalam gambarajah di atas untuk organ berikut :


i.
ii.
iii.
iv.

Pankreas
Pundi hempedu
Abomasum
Esofagus

SPM 1998 Soalan 13


21. a)

Nyatakan fungsi bagi setiap yang berikut dalam sistem pencernaan haiwan ruminan.

i. Rumen : ......
.
ii. Omasum : ....
.
iii. Abomasum : ...
.
iv. Retikulum : ..
.
[4 markah]

Modul Sains Pertanian Tingkatan 5 (3528) SMK Telok Kerang, Pontian Johor

15

nordinehsan_69@yahoo.com

Tarikh :

22. Lengkapkan urutan pencernaan dalam sistem pencernaan haiwan ruminan yang
dinyatakan dalam [a] mengikut peringkat pencernaan bahan makanan.

i)

Rumen

ii) ..............................................................

iii) ...

iv) Abomasum
[4 markah]
SPM 2006 Soalan 12
23. W, X, Y dan Z ialah nama bahagian perut haiwan ruminan.
W

Rumen

Retikulum

Omasun

Abomasum

Padankan nama bahagian perut di atas dengan menulis W, X, Y atau Z ke dalam petak yang
disediakan.
Menjalankan proses penapaian
Memisahkan bahan makanan kasar
Merembeskan asid hidroklorik dan ensim pepsin
Memuntahkan makanan ke dalam mulut untuk dikunyah semula
[4 markah]

Modul Sains Pertanian Tingkatan 5 (3528) SMK Telok Kerang, Pontian Johor

16

nordinehsan_69@yahoo.com

Tarikh :

24. A hingga J adalah mewakili nama bahagian pencernaan haiwan bukan ruminen.
Padankan istilah-istilah tersebut dengan penyataan yang diberikan dengan menulis A hingga J
dalam ruangan yang disediakan.
A

Paruh

Pankreas

Esofagus

Hati

Tembolok

Pundi Hempedu

Proventrikulus

Sekum

Hempedal

Kloaka

Ruangan Jawapan
Menyimpan cecair hempedu
Memecah makanan dan merembeskan air liur
Menyimpan sementara makanan
Mengeluarkan tinja
Mengisar makanan, menyerap nutrien dan air.
Menyerap toksin dan merembeskan hempedu
Menapaikan selulosa dan menyerap air
Menyalur makanan ke tembolok.
Merembeskan enzim penghadaman
Merembeskan enzim
[10 markah]

Modul Sains Pertanian Tingkatan 5 (3528) SMK Telok Kerang, Pontian Johor

17

nordinehsan_69@yahoo.com

Tarikh :

SPM 2004 Soalan 13


25. Takrifkan tiap-tiap yang berikut :
a) Foder :
..
b) Konsentrat : .
..
[2 markah]
26. Jadual di bawah menunjukkan perbandingan di antara sistem pencernaan ruminen dan
bukan ruminen. Penuhkan jadual tersebut dengan mengisi jawapan yang betul dalam
ruangan yang diasediakan.
Perkara

Bukan Ruminen

Ruminen

Jenis makanan

..

..

Bahagian perut

..

..

Proses pencernaan
sebenar berlaku

..

..
[4 markah]

Modul Sains Pertanian Tingkatan 5 (3528) SMK Telok Kerang, Pontian Johor

18

nordinehsan_69@yahoo.com

Tarikh :

27. Rumput baik pilih ditakrifkan sebagi


..
b) Nyatakan takrif istilah berikut :
i. Foraj .....
..
ii. Pastura .
..
iii. Konsentrat .
..
[4 markah]

28. Foraj merupakan makanan utama ternakan lembu.


(a) Nyatakan dua kelebihan Konsentrat berbanding foraj.
(i) ...
(ii) ...
(b) Selain daripada foraj, konsentrat juga perlu dibekalkan kepada ternakan lembu.
(i) Nyatakan maksud konsentrat.
.
.
(ii) Berikan satu contoh konsentrat daripada hasil sampingan kelapa sawit.

[4 markah]

Modul Sains Pertanian Tingkatan 5 (3528) SMK Telok Kerang, Pontian Johor

19

nordinehsan_69@yahoo.com

Tarikh :

SPM 1999 Soalan 16


A

Foraj

Konsentrat

29. a) A dan B ialah dua jenis bahan makanan ternakan. Kelaskan contoh makanan
ternakan berikut kepada A dan B.
Rumput Napier
Serbuk ikan
Hampas kacang tanah
Jagung hancur
Petai belalang
Kekacang Centrosema
[4 markah]

30. Nyatakan satu fungsi utama bagi nutrien berikut kepada haiwan ternakan.
Karbohaidrat
:
......
Protein

: .........................................................................................................................

Lemak

: ........................................................................................................................

Vitamin

: .......................................................................................................................
[4 markah]

Modul Sains Pertanian Tingkatan 5 (3528) SMK Telok Kerang, Pontian Johor

20

nordinehsan_69@yahoo.com

Tarikh :

31. Graf di atas menunjukkan kadar Nilai Penukaran Makanan dua jenis makanan ternakan.
Berdasarkan graf tersebut, jawab soalan berikut :
a) Namakan kedua-dua paksi graf tersebut.
X : ..
Y : ..
b) Nyatakan rumusan yang boleh dibuat ke atas kedua-dua keluk di atas.
Rumusan A : .

Rumusan B : .

[4 markah]

Modul Sains Pertanian Tingkatan 5 (3528) SMK Telok Kerang, Pontian Johor

21

nordinehsan_69@yahoo.com

Tarikh :

A
B
C
D

Abomasum
Retikulum
Rumen
Sekum

32. A, B, C dan D adalah organ pencernaan haiwan ruminen.


Padankan organ di atas dengan menulis A, B, C dan D di dalam kotak yang bersebelahan
dengan penyataan fungsinya yang betul.
Menghantar kembali makanan ke mulut untuk penguyahan semula
Perut sebenar lembu yang merembeskan enzim untuk mencernakan makanan
Tempat berlaku penapaian selulosa dan penyerapan air
Enzim pepsin dan enzim renin dihasilkan di dalam organ ini
[4 markah]

33. a. Lengkapkan jadual berikut bagi menunjukkan bahagian dan fungsi organ sistem
pencernaan lembu dan ayam.
Fungsi

Ayam

Menyimpan makanan
Merembes enzim

Tembolok

i.

ii.

iii.

I
II
III
IV

Lembu

Sekum

Abomasum
Rumen dan Sekum

Panicum maximum
Centrosema pubescens *
Paspalum conjugatum
Calapogonium muconoides *

b. Antara yang berikut, yang manakah foraj jenis kekacang.


A.
B.
C.
D.

I dan II sahaja
II dan IV sahaja
I, II dan III sahaja
II, III dan IV sahaja
[4 markah]

Modul Sains Pertanian Tingkatan 5 (3528) SMK Telok Kerang, Pontian Johor

22

nordinehsan_69@yahoo.com

Tarikh :

Foraj

Konsentrat

34. A dan B ialah dua bahan makanan haiwan ternakan. Padankan kumpulan makanan di
atas dengan contoh makanan di bawah dengan menulis A atau B dalam kotak yang
bersebelahan.
Hampas irirung kelapa sawit (PKC)
Rumput African Star
Petai Belalang
Dedak beras
[4 markah]

35. Seorang penternak bercadang mengubah amalan penternakannya dalam pemberian


bahan makanan iaitu daripada foraj kepada jenis konsentrat.
a. Terangkan dua kelebihan cadangan tersebut.
i.
.
ii. ..
.
b. Terangkan dua kelemahan cadangan tersebut.
i.
.
ii. ..
.
[4 markah]

Modul Sains Pertanian Tingkatan 5 (3528) SMK Telok Kerang, Pontian Johor

23

nordinehsan_69@yahoo.com

Tarikh :

Foraj

Konsentrat

Foder

Pastura

36. A,B,C dan D adalah istilah bagi bahan makanan ternakan. Padankan istilah tersebut
dengan menandakan A,B,C atau D bersebelahan dengan takrifan yang betul.
Tumbuhan yang dipotong dan diangkut ke kandang untuk mekanan ternakan.
Makanan yang rendah kandungan fiber tetapi tinggi nutriennya.
Makanan yang tinggi kandungan fiber tetapi rendah nutriennya.
Tumbuhan hijau yang diragut di padang ragut.
[4 markah]
37. Penyataan bawah berkaitan dengan akanan ternakan.
Tandakan ( ) dalam kotak bersebelahan penyataan yang BENAR dan ( x ) pada
penyataan yang PALSU
a) Rumput adalah contoh makanan konsentrat.
b) Serbuk udang dan ikan adalah contoh makanan konsentrat.
c) Foraj terbahagi kepada dua jenis iaitu rumput dan kekacang.
d) Tumbuhan kekacang adalah satu contoh jenis konsentrat.
[4 markah]

Modul Sains Pertanian Tingkatan 5 (3528) SMK Telok Kerang, Pontian Johor

24

nordinehsan_69@yahoo.com

Tarikh :

A
B

Foraj
Kosentat

38. Padankan jenis makanan ternakan di atas dengan menandakan A atau B dalam kotak
bersebelahan contoh makanan yang betul.
Serbuk darah
Hampas isirong kelapa sawit
Rumput Napier
Kekacang Calapo
Dedak beras
Hampas soya

SPM 2007 Soalan 15


39. (a) Apakah yang dimaksudkan rumput baik pilih?
....................................................................................................................................................
....................................................................................................................................................
(b) Nyatakan dua ciri rumput baik pilih?
i.
ii. ..
[4 markah]

Modul Sains Pertanian Tingkatan 5 (3528) SMK Telok Kerang, Pontian Johor

25

nordinehsan_69@yahoo.com

Tarikh :

SPM 2007 Soalan 14


40. Rajah di bawah menunjukkan sistem pencernaan bukan ruminan.

P
Q

(a) Namakan organ yang berlabel :


P
:
.......................................................................................................................................
Q
:
.......................................................................................................................................
(b) Nyatakan fungsi
P
:
.......................................................................................................................................
Q
:
.......................................................................................................................................
[4 markah]

Modul Sains Pertanian Tingkatan 5 (3528) SMK Telok Kerang, Pontian Johor

26

nordinehsan_69@yahoo.com

Tarikh :

41.
R
Tembolok
Hati

S
Sekum
Rektum

Rajah di atas menunjukkan sistem pencernaan haiwan bukan ruminan.


(a) Namakan bahagian yang bertanda R dan S.
R :
S :
(b) Nyatakan fungsi tiap-tiap organ berikut dalam proses pencernaan haiwan bukan ruminan.
(i) Tembolok ..
.
(ii) Hati ....
..
[4 markah]

Modul Sains Pertanian Tingkatan 5 (3528) SMK Telok Kerang, Pontian Johor

27

nordinehsan_69@yahoo.com

Tarikh :

Petak 1

Petak 2

Petak 4

Petak 3

42. Rajah di atas menunjukkan empat petak padang rumput ragut yang digunakan dalam
satu perusahaan menternak lembu.
a) Namakan sistem ragutan yang diamalkan pada padang ragut di atas.

b) Nyatakan dua kebaikan mengamalkan sistem ini.


i) ....
ii) ....
[3 markah]

Vitamin A

Vitamin E

Vitamin K

Vitamin B Kompleks

43. A, B, C dan D ialah vitamin yang diperlukan ternakan.


Padankan penyataan di atas dengan menulis A, B, C dan D ke dalam kotak yang bersebelahan
dengan yang betul.
Membantu respirasi sel dan memelihara sistem saraf
Membantu proses pembekuan darah
Mencegah kemandulan pada ternakan jantan
Mengelak daripada rabun malam
[4 markah]
Modul Sains Pertanian Tingkatan 5 (3528) SMK Telok Kerang, Pontian Johor

28

nordinehsan_69@yahoo.com

Tarikh :

44. A, B, C dan D merupaka empat jenis nutrien yang diperlukan oleh ternakan.

Lemak

Vitamin

Protein

Air

Padankan nutrien di atas dengan menulis A, B, C, dan D dalam kotak yang sesuai dengan
penyataan di bawah.
Membina membran sel dan bahan kandungan sel
Mencegah kemandulan pada ternakan jantan
Mengawalatur suhu badan ternakan
Menampung keperluan ternakan untuk menghasilkan susu, bulu atau telur
[4 markah]

45. Terangkan konsep Nisbah Penukaran Makanan (NPM)?


..
..
..
..
..
..
[2 markah]

Modul Sains Pertanian Tingkatan 5 (3528) SMK Telok Kerang, Pontian Johor

29

nordinehsan_69@yahoo.com

Tarikh :

SPM 2000 Soalan 17


46. Lengkapkan Jadual 2 bagi menunjukkan jenis nutrien dan kepentingannya terhadap
ternakan.
Jenis Nutrien

Kalsium

Kepentingan
(i)
...
.

(ii) Mencegah kemandulan pada haiwan jantan.

(iii).. Pengangkut nutrien dalam salur darah.

Protein

(iv)

Jadual 2
[4 markah]

SPM 1996 Soalan 13


47. Lengkapkan rajah di bawah bagi menunjukkan faktor asas yang mempengaruhi
pertumbuhan dan pengeluaran ternakan.
Pemakanan

..
.

PERTUMBUHAN
TERNAKAN

..

Modul Sains Pertanian Tingkatan 5 (3528) SMK Telok Kerang, Pontian Johor

PENGELUARAN

[4 markah]

30

nordinehsan_69@yahoo.com

Tarikh :

SPM 1996 Soalan 14


48. Ternakan memerlukan pemakanan yang mengandungi nutrien yang seimbang.
a) Catuan makanan seimbang ialah ........
..
..
b) Senaraikan tiga faktor yang perlu dipertimbangkan dalam pemilihan bahan makanan untuk
catuan makanan seimbang.
i. ...
.
ii ...
.
iii ..
.
[4 markah]
SPM 1996 Soalan 15
49. Dalam sistem pencernaan ayam,makanan dipecahkan oleh paruh.
Tuliskan 1,2,3,4 atau 5 dalam kotak bersebelahan dalam penyataan di bawah bagi
menunjukkan urutan operasi seterusnya dalam sistem pencernaan ayam.
Makanan disimpan dalam tembolok
Makanan dicerna oleh enzim dalam proventrikulus
Makanan disalurkan ke dalam esofagus
Makanan dicerna oleh air liur dalam mulut
Makanan dikisar,dicerna enzim,nutrien dan air diserap dalam usus.
[5 markah]

Modul Sains Pertanian Tingkatan 5 (3528) SMK Telok Kerang, Pontian Johor

31

nordinehsan_69@yahoo.com

Tarikh :

Catuan makanan
Berat makanan dimakan seminggu = 80 kg
Purata berat makanan dimakan seekor = 0.80 kg
Pertambahan berat badan
Purata berat di awal minggu = 2.8 kg
Purata berat di hujung minngu = 3.2 kg
Pertambahan berat badan seekor = 0.4 kg

SPM 1996 Soalan 16


50. a) Jadual di atas menunjukkan cacatan yang dipetik daripada Rekod Ternakan Ayam
Pedaging. Hitungkan nisbah penukaran makanan bagi ternakan ayam pedaging itu.

b) Takrifkan konsentrat.
..
..
..
[4 markah]

Modul Sains Pertanian Tingkatan 5 (3528) SMK Telok Kerang, Pontian Johor

32

nordinehsan_69@yahoo.com

Tarikh :

SPM 1997 Soalan 17

RAJAH 8
51. Rajah 8 menunjukkan sistem pencernaan ruminan.
a. Lengkapkan label sistem pencernaan pada Rajah 8.
b. Nyatakan dua peranan omasum dalam proses pencernaan makanan.
i .......
ii .....................................
[4 markah]
SPM 1998 Soalan 14
52.
i.

Senaraikan empat ciri rumput sebelum ianya boleh dikelaskan sebagai pastura.
..

ii. ..........................................
iii. ..........................................
iv. ..........................................
[4 markah]

Modul Sains Pertanian Tingkatan 5 (3528) SMK Telok Kerang, Pontian Johor

33

nordinehsan_69@yahoo.com

Tarikh :

SPM 1998 Soalan 12


53. Namakan jenis nutrien bagi setiap fungsi yang dinayatakan berikut bagi haiwan ternakan.
a) Membina dan membaik pulih tisu.

b) Untuk memelihara kesihatan

c) Membekalkan tenaga untuk aktiviti harian : ..


d) Mengawal dan menetapkan suhu badan. : ...
[4 markah]
SPM 2000 Soalan 18
54. Tuliskan 1,2,3, dan 4 dalam kotak bersebelahan dengan penyataan berikut bagi
menunjukkan urutan langkah menyediakan catuan makanan seimbang ternakan.
Memilih bahan makanan.
Menetukan jenis,berat dan fungsi pengeluaran ternakan.
Menghitung kuantiti bahan makanan,
Menentukan keperluan nutrien ternakan.
[4 markah]

Modul Sains Pertanian Tingkatan 5 (3528) SMK Telok Kerang, Pontian Johor

34

nordinehsan_69@yahoo.com

Tarikh :

SPM 2000 Soalan 19


Umur
(minggu)

Berat
badan
(kg)

Jumlah kuantiti
Makanan dimakan
(kg)

NPM

2.8

5.1

1.82

3.2

5.6

Jadual 3
55. Jadual 3 menunjukkan catatan daripada rekod Ternakan Ayam Pedaging.
a) Hitungkan Nisbah Penukaran Makanan [NPM] bagi ayam pedaging itupada minggu ke 7.

b) Pada minggu ke berapakah ayam pedaging itu lebih menguntungkan untuk pasarkan dan
nyatakan sebabnya?
..
..
[4 markah]

Modul Sains Pertanian Tingkatan 5 (3528) SMK Telok Kerang, Pontian Johor

35

nordinehsan_69@yahoo.com

Tarikh :

SPM 2001 Soalan 15

Rajah 8
56. Rajah 8 menunjukkan sistem pencernaan ruminan yang tidak lengkap.
(a) Lengkapkan sistem pencernaan tersebut dengan melakarkannya pada rajah 8.
(b) Labelkan bahagian berikut pada rajah 8 yang telah dilakarkan.
(i)
(ii)
(iii)
(iv)

Rumen
Abomasum
Pankreas
Sekum
[4 markah]

Modul Sains Pertanian Tingkatan 5 (3528) SMK Telok Kerang, Pontian Johor

36

nordinehsan_69@yahoo.com

Tarikh :

SPM 2001 Soalan 16


57. Seorang penternak puyuh telah menjual 100 ekor puyuh. Jumlah berat puyuh tersebut
adalah 20 kg dan jumlah berat makanan yang dimakan sehingga dijual ialah 40 kg.
(a) Hitungkan Nisbah Penukaran Makanan (NPM) bagi puyuh tersebut.

b) Nyatakan dua amalan yang boleh dilakukan oleh penternak tersebut untuk meningkatkan
nilai Nisbah Penukaran Makanan (NPM).
(i)

(ii) ....
[4 markah]
58. Dalam sistem pencernaan ayam, makanan dipecahkan oleh paruh.
Tuliskan 1,2,3,4 atau 5 dalam kotak bersebelahan dengan penyataan di bawah bagi
menunjukkan urutan operasi seterusnya dalam sistem pencernaan ayam
Makanan disimpan dalam tembolok.
Makanan dicerna oleh enzim dalam proventrikulus.
Makanan disalur ke perut melalui esofagus.
Makanan dicerna oleh air liur dalam mulut.
Makanan dikisar, dicerna oleh enzim, nutrien dan air diserap dalam usus.
[4 markah]

Modul Sains Pertanian Tingkatan 5 (3528) SMK Telok Kerang, Pontian Johor

37

nordinehsan_69@yahoo.com

Tarikh :

SPM 2000 Soalan 19


Umur
(minggu)

Berat
badan (kg)

Jumlah kuantiti
makanan dimakan (kg)

NPM

2.8

5.1

1.82

3.2

5.6

..............

Jadual 3
59. Jadual 3 menunjukkan catatan daripada rekod Ternakan Ayam Pedaging .
(a)

Hitungkan Nisbah Penukaran Makanan (NPM) bagi ayam pedaging itu pada minggu ke7

(b)
Pada minggu ke berapakah ayam pedaging itu lebih menguntungkan untuk dipasarkan
dan nyatakan sebabnya ?
...
....
[4 markah]

Modul Sains Pertanian Tingkatan 5 (3528) SMK Telok Kerang, Pontian Johor

38

nordinehsan_69@yahoo.com

Tarikh :

60. Graf di atas menunjukkan graf Nilai Penukaran Makanan (NPM) melawan umur.
Berdasarkan graf tersebut, jawab soalan berikut :
c. Apakah tujuan mengira NPM?
..
..
d. Nyatakan rumus untuk mengira NPM.

e. Jika nilai NPM ialah 2.15. Apakah kesimpulan yang boleh anda buat.
..
..
[4 markah]

Modul Sains Pertanian Tingkatan 5 (3528) SMK Telok Kerang, Pontian Johor

39

nordinehsan_69@yahoo.com

Tarikh :

SPM 2002 Soalan 14


61. Bulatkan abjad A, B, C dan D untuk pilihan jawapan yang paling tepat bagi setiap soalan
berikut;
(i) Catuan makanan seimbang didefinisikan sebagai
A
B
C
D

membekalkan nutrien dalam kuantiti yang sama.


mengandungi foraj dan makanan pati yang secukupnya.
membekalkan nutrien untuk keperluan saraan dan pengeluaran pada kuantiti dan
kadar yang mencukupi.
membekalkan nutrien untuk keperluan saraan dan pengeluaran pada kuantiti yang
sama tiap-tiap hari.

(ii) Antara yang berikut, yang manakah fungsi nutrien?


A
B
C
D

Menghasilkan haba untuk menghangatkan badan.


membantu penyerapan vitamin larut lemak.
Menjadi komponen membran sel dan kandungan sel.
Membina dan memperbaiki tisu.

(iii) Rumput Napier mengandungi 17 peratus protein. Berapakah berat maksimum Urea yang
sesuai dicampur dengan 200 kg rumput tersebut ?
A
B
C
D

11 kg
34 kg
68 kg
200 kg

(iv) Antara foraj berikut yang manakah mengandungi protein kasar paling tinggi?
A
B
C
D

Rumput Guinea
Rumput Napier
Kekacang Centro *
Petai Belalang
[4 markah]

Pengayaan
(vi) Mutu silaj (foder yang tinggi kandungan airnya diperamdalam keadaan anaerob
menggunakan silo) yang baik ialah
A
B
C
D

Nilai pemakanan berubah berbanding foder yang asal


Baunya busuk
Berwarna hitam
pH kurang 4.5

Modul Sains Pertanian Tingkatan 5 (3528) SMK Telok Kerang, Pontian Johor

40

nordinehsan_69@yahoo.com

Tarikh :

62. Jadual di bawah menunjukkan jenis nutrien, sumber dan fungsinya kepada ternakan.
Lengkapkan jadual tersebut dengan jawapan yang betul.
Jenis Nutrien

Sumber

Fungsi

Hampas isirung kelapa sawit

Membekalkan tenaga

Protein

Membekalkan tenaga /
membaiki tisu

Vitamin

Aditif dalam makanan

Karbohidrat

Jagung, rumput dan sagu

.
[4 markah]

63. Penyataan di bawah menerangkan langkah melakukan pembedahan untuk


mengenalpasti sistem pencernaan.
Tuliskan nombor 3, 4, 5 dan 6 dalam kotak yang disediakan bagi menunjukkan urutan yang
betul dalam proses pembedahan ayam.

Guris kulit dibelakang tengkuk dan celah bahu ayam

Masukkan jari telunjuk dan longgarkan tembolok


Pamerkan sistem pencernaan dalam dulang pembedahan
Potong bahagian kloaka
Buat gurisan dan lubang di bahagian bawah tulang dada
Belah bahagian dada ayam
[4 markah]

Modul Sains Pertanian Tingkatan 5 (3528) SMK Telok Kerang, Pontian Johor

41

nordinehsan_69@yahoo.com

Tarikh :

Garam Mineral

Protein

Karbohidrat

Vitamin

64. P, Q, R dan S menunjukkan empat jenis ruminan untuk tumbesaran ternakan.


Senarai di bawah menunjukkan sebahagian daripada fungsi tiap-tiap ruminan tersebut.
Tuliskan abjad yang mewakili jenis-jenis ruminan di atas dengan penyataan yang sesuai dalam
kotak yang disediakan.
Membina dan memperbaiki organ dan tisu seperti toto, saraf, kulit dan bulu.
Pembentukan gigi dan tulang
Membekalkan haba untuk proses hidup seperti bernafas, mencerna
makanan dan bergerak.
Kekurangannya menyebabkan symptom penyakit tertentu.
[4 markah]

65. Tentukan sama ada penyataan itu betul dengan menanda ( ) atau salah dengan
menanda (X) pada kotak yang berkenaan.
a) Ternakan akan mengambil makanan yang lebih banyak dalam keadaan cuaca
yang terik.
b) Mutu bahan makanan ternakan seperti foraj dan konsentrat merosot akibat
hujan yang sedikit.
c) Hasil ternakan akan tahan lebih lama dalam keadaan persekitaran yang
mempunyai kelembapan tinggi.
d) Suhu dan kelembapan yang tinggi akan meningkatkan serangan patogen dan
parasit.
[4 markah]

Modul Sains Pertanian Tingkatan 5 (3528) SMK Telok Kerang, Pontian Johor

42

nordinehsan_69@yahoo.com

Tarikh :

SPM 2005 Soalan 15


66. Lengkapkan jadual di bawah bagi menunjukkan jenis nutrien dan fungsinya dalam
pemakanan ternakan.
Jenis Ruminan

Fungsi

Karbohidrat

i).

ii)

Pembinaan sel dan tisu untuk tumbesaran

Vitamin

iii)

iv) .

Pembentukan tisu di bawah kulit sebagai


penebat haba
[4 markah]

SPM 2004 Soalan 12


67.Senaraikan empat perbezaan sistem pencernaan haiwan ruminen dengan bukan ruminen.
Ruminen

Bukan Ruminen

.
[4 markah]

Modul Sains Pertanian Tingkatan 5 (3528) SMK Telok Kerang, Pontian Johor

43

nordinehsan_69@yahoo.com

Tarikh :

Karbohidrat

Vitamin

Lemak

Protein

68. A, B, C dan D ialah nutrien yang diperlukan dalam pemakanan haiwan ternakan.
Padankan nutrien di atas dengan menulis A, B, C atau D ke dalam kotak yang bersebelahan
dengan penyataan yang betul.
Mengatur proses badan bagi tumbesaran, pembiakan dan daya tahan
terhadap serangan penyakit
Sumber utama tenaga dalam menjalankan aktiviti fizikal di samping
pengeluaran susu
Diperlukan sebagai sumber tenaga, penebat haba dan pelarut vitamin A, D, E
dan K
Diperlukan bagi pembinaan otot, pemulihan tisu badan dan pengeluaran susu
[4 markah]

Ayam A

Nisbah penukaran
makanan
2.0

Ayam B

2.2

Jenis ayam

69. Jadual di atas menunjukkan rekod ternakan ayam jenis A dan jenis B.
(a) Berdasarkan Jadual tersebut, ayam jenis manakah yang lebih baik diternak secara
komersil.
.
(b) Nyatakan sebab anda memilih ayam tersebut.
.
(c) Takrifkan nisbah penukaran makanan.

[4 markah]

Modul Sains Pertanian Tingkatan 5 (3528) SMK Telok Kerang, Pontian Johor

44

nordinehsan_69@yahoo.com

Tarikh :

Perkara

Bukan Ruminan

Ruminan

Jenis
makanan

Bijirin dan serat rendah.

(a) .

Perut

(b) .

4 bahagian perut

Sintesis
vitamin B Perlu mendapatkannya daripada
kompleks
sumber makanan
dan K
Proses
pencernaan
Dalam usus
sebenar
berlaku

(d)

70. Lengkapkan Jadual di atas dengan menyatakan perbezaan sistem pencernaan ruminan
dan bukan ruminan.
[4 markah]

Jenis ayam
Ayam A
Ayam B

Nisbah penukaran
makanan
1.8
2.0

71. Jadual di atas menunjukkan Nisbah Penukaran Makanan bagi ayam A dan Ayam B. Kaji
jadual di atas dan jawab soalan berikut :
f. Jenis ayam manakah yang lebih menguntungkan untuk diternak?
.
ii. Nyatakan alas an untuk jawapan (a) di atas.
.
.
[4 markah]
Pengukuhan
Nyatakan kesimpulan yang boleh dibuat jika nilai NPM ialah 1.8.
.
.
[2 markah]

Modul Sains Pertanian Tingkatan 5 (3528) SMK Telok Kerang, Pontian Johor

45

nordinehsan_69@yahoo.com

Tarikh :

Umur Ayam
(minggu)
0
1
2
3
4
5

Berat Makanan Dimakan Bagi 100


Ekor Ayam (g)
11,000
31,000
50,000
60,500
71,000

Purata Berat Ayam (g)


10
170
310
590
1510
1815

72. Jadual 1 menunjukkan rekod berat makanan dimakan bagi 100 ekor ayam dan purata
berat ayam dari umur satu hari hingga minggu kelima. Berdasarkan jadual 1, hitungkan:
(a)
Pertambahan berat badan ayam pada minggu pertama, ketiga dan keempat.

(b)

Purata berat makanan dimakan pada minggu pertama, ketiga dan keempat.

(c)

Nisbah penukaran makanan pada minggu pertama, ketiga dan keempat.

[4 markah]

Modul Sains Pertanian Tingkatan 5 (3528) SMK Telok Kerang, Pontian Johor

46

nordinehsan_69@yahoo.com

Tarikh :

73. Rajah di atas menunjukkan sistem pencernaan haiwan bukan ruminan.


(c) Namakan bahagian yang bertanda P, Q dan R.
P : ..
Q : ...
R : ...
(d) Nyatakan satu fungsi organ berlabel R.
..........................
.
[4 markah]

Modul Sains Pertanian Tingkatan 5 (3528) SMK Telok Kerang, Pontian Johor

47

nordinehsan_69@yahoo.com

Tarikh :

RAJAH 7
74.

Rajah 7 menunjukan sistem pencernaan ruminan.


Berdasarkan Rajah 7 jawab soalan-soalan berikut:
(a)

(b)

Namakan organ X dan Y


(i)

Organ X : .

(ii)

Organ Y : .

Nyatakan fungsi tiap-tiap yang berikut:


(i)

Abomasum

(ii)

Esofagus:
.
[4 markah]

Modul Sains Pertanian Tingkatan 5 (3528) SMK Telok Kerang, Pontian Johor

48

nordinehsan_69@yahoo.com

Tarikh :

75. Lengkapkan Jadual 4 di bawah bagi menunjukkan jenis nutrien dan kepentingannya
terhadap ternakan.
Jenis Nutrien

Kepentingan

i. ......................................................

Lapisan tisu di bawah kulit dan penebat


haba.

Air

ii. ........................................................

iii. .....................................................

Membina dan membaiki tisu

iv. .....................................................

Mencegah kemandulan pada haiwan


jantan
JADUAL 4
[4 markah]

76. Tentukan sama ada penyataan itu betul dengan menanda ( ) atau salah dengan
menanda (X) pada kotak yang berkenaan.
a) Kekacang mengandungi mineral dan protein yang tinggi berbanding rumput
ternak kerana ia berupaya mengikat Nitrogen dari atmosfera
b) Rumput ternak merupakan sumber makanan ruminan yang murah dan
bermutu
c) Pastura ialah makanan yang mengandungi fiber rendah dan diberikan kepada
ternakan dalam bentuk wafer, kiub atau serbuk
d) Konsentrat ialah makanan ternakan yang tinggi nutrien dan fiber
[4 markah]

Modul Sains Pertanian Tingkatan 5 (3528) SMK Telok Kerang, Pontian Johor

49

nordinehsan_69@yahoo.com

Tarikh :

77. Lengkapkan Jadual di atas dengan menyatakan perbezaan sistem pencernaan ternakan
ruminan dan bukan ruminan.

Perkara

Bukan Ruminan

Ruminan

Kuantiti
makanan
dimakan

Sedikit

(a) .

Bahagian
perut

(b) .

4 bahagian perut

Proses
regurgitasi

Tiada

Proses
pencernaan
sebenar
berlaku

(d)

Dalam Abdomen

[4 markah]

78. A, B, C dan D merupaka empat jenis makanan ternakan ruminan.


A

Konsentrat

Pastura

Foraj

Foder

Padankan nutrien di atas dengan menulis A, B, C, dan D dalam kotak yang sesuai dengan
penyataan di bawah.
Diberi kepada ternakan dalam bentuk segar atau awetan
Rumput yang ditanam untuk diragut
Rumput kering dan silaj
Bersumberkan bijirin dan sisa makanan
[4 markah]

Modul Sains Pertanian Tingkatan 5 (3528) SMK Telok Kerang, Pontian Johor

50

nordinehsan_69@yahoo.com

Tarikh :

79. Jadual di bawah menunjukkan perbandingan di antara sistem pencernaan ruminen dan
bukan ruminen. Isikan jadual tersebut dengan mengisi jawapan yang betul dalam ruangan
yang diasediakan.
Perkara
Kuantiti makanan
yang di makan

Jenis makanan

Sintesis vitamin B
Kompleks dan K

Bukan Ruminen

Ruminen

..

Banyak

Bijirin dan serat rendah

..

Daripada sumber makanan

..
[4 markah]

80. Jadual di bawah menunjukkan perbandingan di antara foraj dan konsentrat.


Lengkapkan jadual perbandingan tersebut dengan mengisi jawapan yang betul dalam ruangan
yang disediakan.
Perkara

Foraj

Konsentrat

Ketersediaan

Mudah diperolehi

a) ...

Sumber

b) ..

Sisa tumbuhan dan makanan

Bentuk Pemberian

c) ..

d) ..
[4 markah]

Modul Sains Pertanian Tingkatan 5 (3528) SMK Telok Kerang, Pontian Johor

51

nordinehsan_69@yahoo.com

Tarikh :

Foraj

Konsentrat

81. A dan B ialah dua jenis bahan makanan ternakan. Kelaskan penyataan berikut kepada A
dan B.
Boleh diberikan kepada ternakan dalam bentuk segar atau awetan
Mengandungi kandungan serat yang tinggi
Mengandungi kandungan nutrien yang tinggi
Mudah disimpan dan diberi kepada ternakan
[4 markah]

Konsentrat

Foraj

82. A dan B ialah dua jenis bahan makanan ternakan. Kelaskan penyataan berikut kepada A
dan B.
Mudah diperolehi
Mudah rosak disebabkan bacteria
Kandungan nutrien lengkaop
Rendah serat tetapi mahal
[4 markah]

Modul Sains Pertanian Tingkatan 5 (3528) SMK Telok Kerang, Pontian Johor

52

nordinehsan_69@yahoo.com

Tarikh :

83. Penyataan dibawah tentang ciri rumput baik pilih.


Tandakan () bagi rumput baik pili dan tandakan (X) bagi yang sebaliknya.
a)

Jenis saka kerana ia mengurangkan kos penanaman semula

b)

Mempunyai lebih banyak batang berbanding daun.

c)

Bertindak balas cepat dengan Nitrogen

d)

Kadar pertumbuhan semula lambat


[4 markah]

84. Rajah di bawah menunjukkan satu sistem ragutan yang digunakan untuk memberikan
makanan ternakan ruminan.

a)

Nyatakan nama sistem ragutan tersebut.

................................................................................................................................................................
.
b)

Nyatakan tiga ciri rumput baik pilih untuk ditanam di setiap padang tersebut.

i.

..

ii.

..........................................

iii.

..........................................
[4 markah]

Modul Sains Pertanian Tingkatan 5 (3528) SMK Telok Kerang, Pontian Johor

53

nordinehsan_69@yahoo.com

Tarikh :

85. Penyataan-penyataan di bawah menerangkan organ pencernaan ternakan.


Tentukan sama ada penyataan itu betul dengan menanda ( ) atau salah dengan menanda (X)
pada kotak yang berkenaan.
a) Ternakan ruminan dan bukan rumanan mempunyai esofagus.
b) Proventrikulus berfungsi sebagai penyerap toksin
c) Enzim pepsin dan enzim renin dihasilkan oleh Omasum
d) Hempedal mengisar makanan dan menyerap nutrien
[4 markah]
86. P, Q, R dan S menunjukkan organ pencernaan ternakan ruminan.
Kaji rajah tersebut dan jawab soalan berikut :

P
a)

b)

QR

Namakan organ berlabel P dan Q.


P

: ......................................................................................................................................

: ......................................................................................................................................

Nyatakan fungsi organ berlabel R dan S


R

: ......................................................................................................................................

: ......................................................................................................................................
[4 markah]

Modul Sains Pertanian Tingkatan 5 (3528) SMK Telok Kerang, Pontian Johor

54

nordinehsan_69@yahoo.com

Tarikh :

87. X, Y dan Z di atas menunjukkan organ pencernaan ternakan ruminan.


Jawab soalan berikut:
a)

Namakan organ berlabel Y dan Z

Y
:
.......................................................................................................................................
Z
:
.......................................................................................................................................
b)

Nyatakan satu fungsi organ berlabel X

................................................................................................................................................................
c) Namakan organ pencernaan yang berfungsi sebagai tempan menyimpan air minuman
yang diminum ternakan.
................................................................................................................................................................
.

Modul Sains Pertanian Tingkatan 5 (3528) SMK Telok Kerang, Pontian Johor

55

nordinehsan_69@yahoo.com

Tarikh :

88. A, B, C dan D mewakili empat organ pencernaan ternakan ruminan.


Padankan organ tersebut dengan penyataan di bawah dengan menulis A, B, C dan D di dalam
ruangan disediakan.
a)

Menghasilkan asid hidroklorik, enzim pepsin dan renin.

b)

Menyimpan cecair hempedu

c)

Merembeskan enzim penghadaman

d) Tempat berlakunya fermentasi selulosa untuk menghasilkan protein dan


vitamin
[4 markah]

Modul Sains Pertanian Tingkatan 5 (3528) SMK Telok Kerang, Pontian Johor

56

nordinehsan_69@yahoo.com

Tarikh :

89. A, B, C dan D mewakili empat organ pencernaan ternakan ruminan.


Tandakan ( ) dalam kotak bersebelahan penyataan yang benar dan ( x ) pada
penyataan yang palsu di dalam ruangan yang disediakan.
a)

Organ A ialah Retikulum

b)

Organ B ialah Abomasum

c)

Organ C ialah Pankreas

d)

Organ C ialah hati


[4 markah]

Modul Sains Pertanian Tingkatan 5 (3528) SMK Telok Kerang, Pontian Johor

57

nordinehsan_69@yahoo.com

Tarikh :

Kertas 2 Bahagian B Soalan 3 atau 4 (3.3(e)A2.2)


Umur
(minggu)

Berat
(gm)

Pertambahan
Berat (gm)

Berat makanan
Dimakan (gm)

400

100

350

550

425
Jadual 1.

1. Jadual 1 adalah maklumat yang diperolehi daripada suatu projek penternakan ayam
pedaging.
a)

Kira pertambahan berat pada minggu ketiga ?

b) Kira nisbah penukaran makanan (NPM) pada minggu yang ketiga?.

[8 markah]

Modul Sains Pertanian Tingkatan 5 (3528) SMK Telok Kerang, Pontian Johor

58

nordinehsan_69@yahoo.com

Tarikh :

Kertas 2 Bahagian B Soalan 3 atau 4 (3.3(e)A2.2)

Umur
(minggu)
1

Rumusan Makanan A
Pengambilan
Pertambaha
Makanan (g)
n
Berat (g)
78
94

Rumusan Makanan B
Pengambilan Pertambahan
Makanan (g)
Berat (g)
80

90

260

160

260

150

380

210

390

195

554

280

560

250

610

290

620

260

670

292

680

280

750

298

750

290

2. Jadual 2 menunjukkan petikan catatan daripada kajian tentang kesan pemberian rumusan
makanan A dan B terhadap prestasi pembesaran sejenis ayam pedaging.
(a) Hitungkan nisbah penukaran makanan ayam pedaging itu bagi kedua-dua rumusan
makanan bagi tiap-tiap minggu. Buatkan jadual untuk mencatatkan hitungan anda.

Modul Sains Pertanian Tingkatan 5 (3528) SMK Telok Kerang, Pontian Johor

59

nordinehsan_69@yahoo.com

Tarikh :

(b) i. Lukiskan graf nisbah penukaran makanan melawan umur bagi tiap-tiap rumusan
makanan pada kertas graf yang bekalkan. Labelkan kedua-dua keluk itu.

ii.

Nyatakan kesimpulan daripada graf yang anda lukis.

..............................................................................................................................................................
..............................................................................................................................................................
(c) Sekiranya berat ayam di akhir kajian adalah seperti berikut:
i.
Berat ayam yang diberi rumusan makanan A = 2.0 kg
ii.
Berat ayam yang diberi rumusan makanan B = 1.9 kg
Hitungkan nisbah penukaran makanan bagi kedua-dua rumusan makanan itu.

[15 markah]

Modul Sains Pertanian Tingkatan 5 (3528) SMK Telok Kerang, Pontian Johor

60

nordinehsan_69@yahoo.com

Tarikh :

Umur
Ayam
(minggu)
1
2
3
4
5
6
7

Purata Berat Seekor


Ayam (g)

Purata Kuantiti makanan


Dimakan Seekor Ayam (g)

80
220
460
720
980
1280
1600
Jadual 3(a)

68
230
350
500
585
650
720

Kos Makanan
Harga Pasaran Ayam Hidup
Jadual 3(b)

RM1.20/kg
RM3.20/kg

3. Jadual 3(a) dan 3b) menunjukkan maklumat yang direkod dalam satu bidang usaha
ternakan 3000 ekor ayam pedaging.Berdasarkan maklumat di atas, hitungkan :
a)

Nisbah Penukaran Makanan pada minggu ke 2, 4 dan 6.

[6 markah]
b) Jumlah kuantiti makanan yang diambil oleh seekor ayam sepanjang 7
minggu.

[2markah]
Modul Sains Pertanian Tingkatan 5 (3528) SMK Telok Kerang, Pontian Johor

61

nordinehsan_69@yahoo.com

Tarikh :

c)

Jumlah kos makanan bagi bidang usaha itu.

[4 markah]
d)

Jumlah pendapatan jika semua ayam djual pada minggu ke 7.

[3 markah]

Minggu
0
1
2
3
4
5
6
7

Purata berat makanan


dimakan (g)
0
100
250
390
550
730
990
1190

Purata berat ayam


(g)
102
200
220
365
500
660
860
1050

4. Jadual 3 menunjukkan purata berat makanan dan purata berat ayam pada minggu 0
hingga minggu ketujuh. Berdasarkan Jadual 3 jawab soalan-soalan berikut:
(a) Hitung Nisbah Penukaran Makanan (NPM) ayam tersebut pada minggu ketiga hingga
keenam.

Modul Sains Pertanian Tingkatan 5 (3528) SMK Telok Kerang, Pontian Johor

62

nordinehsan_69@yahoo.com

Tarikh :

[ 10 markah ]
(b) Hitungkan Nisbah penukaran Makanan (NPM) keseluruhan tempoh hayat ayam
tersebut.

[ 5 markah ]

Modul Sains Pertanian Tingkatan 5 (3528) SMK Telok Kerang, Pontian Johor

63

nordinehsan_69@yahoo.com

Tarikh :

Umur Ayam
(minggu)
0
1
2
3
4
5
6
7

Purata Berat Ayam


(g)

Berat Makanan Dimakan


Bagi Seekor Ayam (g)

10
120
250
480
750
1000
1060
1650

0
80
250
380
530
610
680
755

5. Jadual 2 menunjukkan rekod berat makanan dan purata berat seekor ayam dari umur satu
hingga minggu ke tujuh.
Berdasarkan Jadual 2, hitungkan
(a)

(i)

pertambahan berat badan ayam pada minggu kedua

(ii)

jumlah berat makanan ayam yang diberi pada minggu ketujuh

(iii)

nisbah penukaran makanan pada minggu keenam

[6 markah]

Modul Sains Pertanian Tingkatan 5 (3528) SMK Telok Kerang, Pontian Johor

64

nordinehsan_69@yahoo.com

Tarikh :

(b)

Sekiranya penternak memelihara 2 000 ekor ayam pedaging, hitungkan


(i)

kos makanan untuk tujuh minggu, jika harga makanan ayam ialah RM
1.20 sekilogram

(ii)

pendapatan jualan ayam, jika harga jualan ialah RM 2.80 sekilogram

(iii)

keuntungan kasar jualan ayam pada minggu ketujuh

[9 markah]

Modul Sains Pertanian Tingkatan 5 (3528) SMK Telok Kerang, Pontian Johor

65

nordinehsan_69@yahoo.com

Tarikh :

6. Jadual 2 (a) dan Jadual 2 (b) menunjukkan rekod maklumat dalam satu bidang usaha
penternakan ayam pedaging sebanyak 1000 ekor.
Umur
(minggu)

Purata berat seekor ayam


(g)

100

Purata kuantiti
makanan dimakan
seekor ayam (g)
75

250

255

450

375

720

520

1030

608

1330

656

1620

730

JADUAL 2(a)
Harga/Unit
(RM)
1.50/kg

Item
Kos makanan
Harga pasaran
ayam hidup

3.50/kg
JADUAL 2 (b)

Jadual 2(a) dan Jadual 2(b) menunjukkan maklumat satu bidangusaha penternakan ayam
pedaging sebanyak 1000 ekor.
Kaji jadual dengan teliti dan jawab soalan-soalan berikut:
(a) Hitungkan Nisbah Penukaran Makanan (NPM) pada minggu kedua, keempat dan
keenam.

[5 markah]

Modul Sains Pertanian Tingkatan 5 (3528) SMK Telok Kerang, Pontian Johor

66

nordinehsan_69@yahoo.com

Tarikh :

(b) Hitungkan :
(i)
jumlah makanan yang dimakan oleh seekor ayam.

(ii)

jumlah kos makanan bagi bidang usaha itu.

(iii)

pendapatan jika semua ayam dijual pada minggu ketujuh.

[10 markah]

Modul Sains Pertanian Tingkatan 5 (3528) SMK Telok Kerang, Pontian Johor

67

nordinehsan_69@yahoo.com

Tarikh :

SPM 2007 KERTAS 2 Bahagian C Soalan 5 (3.3(c)A2.2)


7. Rajah 2 menunjukkan sistem pencernaan ayam.

a) Huraikan langkah membedah siasat untuk mengeluarkan sistem pencernaannya.


.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.

Modul Sains Pertanian Tingkatan 5 (3528) SMK Telok Kerang, Pontian Johor

68

nordinehsan_69@yahoo.com

Tarikh :

.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
[2 markah]
b) Senaraikan alatan yang digunakan dalam proses membedah siasat itu.
.
.
[2 markah]

Modul Sains Pertanian Tingkatan 5 (3528) SMK Telok Kerang, Pontian Johor

69

nordinehsan_69@yahoo.com

Tarikh :

KERTAS 2 Bahagian C Soalan 5 atau 6 (3.3(c)A2.2)


8. Huraikan eksperimen bedah siasat puyuh untuk mengenalpasti sistem pencernaanya.
Alat dan bahan
Langkah eksperimen
Langkah keselamatan
.......
.......
.......
.......
.......
.......
.......
.......
.......
.......
.......
.......
.......
.......
.......
.......
.......
.......
.......
.......
.......
[15 markah]

Modul Sains Pertanian Tingkatan 5 (3528) SMK Telok Kerang, Pontian Johor

70

nordinehsan_69@yahoo.com

Tarikh :

SPM 2006 KERTAS 2 Bahagian A Soalan 2


9. Rajah di bawah menunjukkan pengelasan sumber makanan ternakan.

a. Huraikan tiga kelebihan X sebagai bahan makanan ternakan berdasarkan yang berikut :
i. Kos
i.

..

ii. ..........................................
iii. ..........................................
[3 markah]
ii. kandungan nutrien dan tenaga
i.

..

ii. ..........................................
iii. ..........................................
[3 markah]
iii. ketersediaan
i.

..

ii. ..........................................
iii. ..........................................
[3 markah]

Modul Sains Pertanian Tingkatan 5 (3528) SMK Telok Kerang, Pontian Johor

71

nordinehsan_69@yahoo.com

Tarikh :

b. Terangkan tiga ciri Y sebagai bahan makanan ternakan


i .......
..
ii .....................................
..
iii .....
..
[6 markah]

Modul Sains Pertanian Tingkatan 5 (3528) SMK Telok Kerang, Pontian Johor

72

nordinehsan_69@yahoo.com

Tarikh :

Ubahsuai SPM 2006 KERTAS 2 Bahagian A Soalan 2


10. Rajah di bawah menunjukkan pengelasan sumber makanan ternakan.

a. Huraikan tiga kelebihan Y sebagai bahan makanan ternakan berdasarkan yang berikut :
i. Kos
i.

..

ii. ..........................................
iii. ..........................................
[3 markah]
ii. kandungan nutrien dan tenaga
i.

..

ii. ..........................................
iii. ..........................................
[3 markah]
iii. ketersediaan
i.

..

ii. ..........................................
iii. ..........................................
[3 markah]

Modul Sains Pertanian Tingkatan 5 (3528) SMK Telok Kerang, Pontian Johor

73

nordinehsan_69@yahoo.com

Tarikh :

b. Terangkan tiga ciri X sebagai bahan makanan ternakan


i .......
..
ii .....................................
..
iii .....
..
[6 markah]
Pengukuhan
11. Nyatakan satu contoh makanan ternakan bagi setiap sumber makanan ternakan berikut :
a) Rumput ternak

: .................................................................................

b) Kekacang

: .................................................................................

c) Sisa industri / pertanian

: .................................................................................

d) Bijirin

: .................................................................................

e) Bahan tambahan

: .................................................................................
[5 markah]

Modul Sains Pertanian Tingkatan 5 (3528) SMK Telok Kerang, Pontian Johor

74

nordinehsan_69@yahoo.com

Tarikh :

Umur Ayam
(Minggu)

Puarata Berat Ayam


(g)

Berat makanan dimakan


Bagi 150 ekor ayam (g)

10

170

30 000

310

60 000

590

70 000

1000

120 000

1815

250 000

12. Jadual di atas menunjukkan rekod berat makanan dan purata berat 150 ekor ayam dari
umur satu hari hingga minggu kelima. Berdasarkan Jadual tersebut, hitungkan
(a) (i)

Pertambahan berat badan ayam pada minggu pertama

(ii)

Purata berat makanan dimakan pada minggu ketiga

(iii)

Nisbah penukaran makanan pada minggu keempat

[ 5 markah]

Modul Sains Pertanian Tingkatan 5 (3528) SMK Telok Kerang, Pontian Johor

75

nordinehsan_69@yahoo.com

Tarikh :

(b) (i)

(ii)

Kos makanan untuk lima minggu, jika harga makanan ayam ialah RM1.15
Sekilogram

Pendapatan jualan ayam, jika harga jualan ialah RM3.80 sekilogram

(iii) Keuntungan kasar jualan ayam pada minggu kelima

[ 10 markah]
SOALAN TAMAT

Modul Sains Pertanian Tingkatan 5 (3528) SMK Telok Kerang, Pontian Johor

76

nordinehsan_69@yahoo.com