Anda di halaman 1dari 2

DOA KETIKA KELUAR RUMAH

DOA AMALAN HARIAN:

DOA KETIKA MASUK RUMAH

DOA TIDUR

DOA BANGUN TIDUR

DOA SEBELUM MAKAN


DOA MASUK TANDAS

DOA SELEPAS MAKAN

DOA KETIKA KELUAR TANDAS


DOA KETIKA TERLUPA MEMBACA DOA

DOA MEMAKAI PAKAIAN

MAKAN
DOA MENAIKI
KENDERAAN

Ertinya: "Segala puji bagi Allah yang


memakaikan aku (pakaian) ini, dan
memberi rezeki kepadaku tanpa daya
dan kekuatan dariku".
DOA MEMBUKA PAKAIAN

DOA MASUK MASJID

DOA RINGKAS SELEPAS SOLAT


Maksudnya:
Dengan nama Allah yang Maha Pemurah lagi Maha
Penyayang.
Segala puji bagi Allah Tuhan pentadbir seluruh alam.
Selawat dan sejahtera semoga dilimpahkan ke atas
junjungan besar Nabi Muhammad yang semulia-mulia
pesuruh-Nya, serta ke atas keluarga dan sekalian
sahabat-sahabatnya.
Ya Allah, wahai Tuhan kami, hidupkan kami dengan
iman, matikan kami dalam iman, serta masukkan
kami ke dalam syurga bersama-sama iman.
Ya Allah, ya Tuhan kami, ampunilah segala dosa
kesalahan kami dan dosa-dosa kesalahan kedua ibu
bapa kami, serta kesihanilah kedua ibu bapa kami
sebagaimana mereka berdua mengasihani kami
semasa masih kecil.
Ya Allah, akhirilah umur kami dengan kesudahan
yang baik dan janganlah kiranya Engkau akhirkan
umur kami dengan kesudahan yang tidak baik.
Ya Allah, ya Tuhan kami, janganlah kiranya Engkau
pesongkan iman kami sesudah Engkau kurniakan
kepada kami petunjuk. Anugerahilah kami rahmat
kerana sesungguhnya Engkau Maha Pengurnia.
Wahai Tuhan kami, kurniakanlah kepada kami
kebaikan di dunia ini dan juga di akhirat, dan
peliharalah kami daripada azab neraka.
Semoga Allah mencucuri rahmat dan sejahtera ke
atas junjungan kami Nabi Muhammad dan ke atas
seluruh keluarga dan sahabat-sahabat baginda. Dan
segala puji itu tertentu bagi Allah, Tuhan pentadbir
seluruh alam.

DOA KELUAR MASJID