Anda di halaman 1dari 4

Selasa 14/10/2014

Kuliah 9

Perkembangan Profesional Guru

Pembelajaran Sepanjang hayat:

- Konsep pembelajaran sepanjang hayat

- Pelan pembelajaran peribadi

- Budaya membaca’Budaya menyelidik

- Amalan reflektif

- Budaya Musyawarah

- Budaya kolaborasi dan koperatif

- Pembelajaran autentik

- Latihan dalam perkhidmatan

- Akses maklumat pelbagai sumber

Pengenalan

- Kepentingan mencari ilmu ditegaskan dalam agama.

- Islam memberikan ganjaran syurga kepada golongan yang mahu menuntut ilmu memandangkan ilmu itu sangat penting dalam membina kesejahteraan manusia mendekatkan manusia dengan perkara-perkara yang baik.

- Basil dan Edward Lindman (1926) menegaskan bahawa pendidikan merupakan aspek yang berterusan dalam kehidupan seharian manusia.

Konsep Pembelajaran Sepanjang Hayat:

- Pembelajaran sepanjang hayat bermaksuf motivasi kendiri ke arah pencarian dan peningkatan ilmu secara sukarela berdasarkan keperluan personal atau pun profesional.

- Boleh berlaku secara formal ataupun tidak formal.

- Setiap guru perlu mengemaskini ilmu dan kemahiran sejajar dengan perubahan dan cabaran semasa.

- Era globalisasi menuntut setiap guru menguasai ilmu dan kemahiran dalam bidang TMK.

- Pada waktu yang sama, unsur-unsur insaniah tidak boleh diabaikan utk meneimbangkan kehidupan manusia.

- Setiap guru perlu pelan pembelajaran kendiri dalam usaha meningkatkan ilmu dan kemahiran.

- Antara program pembelajaran sepanjang hayat adalah menghadiri seminar dan bengkel, menyertai kursus-kursus pendek dan panjang, terliba dalam konsultansi, budaya membaca, menjalankan penyelidikan, mengadakan lawatan ke sekolah dan lawatan pendandaarasan, turut serta dalam projek-projek yang dikendalikan oleh komuniti dan kementerian serta aktif dalam pertubuhan dan persatuan akademik seperti matematik, sejarah, BM dan Geografi.

Selasa 14/10/2014

Pelan Pembelajaran Peribadi

- Perkembangan dalam dunia pendidikan menuntut setiap guru meningkatkan ilmu dan kemahiran mereka.

- Belajar bagaimana belajar (learn how to learn)

- Dalam Pembelajaran Sepanjang Hayat, ia tidak lagi membataskan pencarian ilmu di b/d semata- mata.

- Sebaliknya berlaku sepanjang hayat dalam pelbagai situasi dengan adanya perkembangan teknologi maklumat dan komunikasi.

PEMBELAJARAN DI RUMAH PENDIDIKAN DEWASA
PEMBELAJARAN DI
RUMAH
PENDIDIKAN DEWASA
PENDIDIKAN BERTERUSAN PENGETAHUAN PEKERJA PERSEKITARAN PEMBELAJARAN KENDIRI
PENDIDIKAN
BERTERUSAN
PENGETAHUAN
PEKERJA
PERSEKITARAN
PEMBELAJARAN
KENDIRI

Persekitaran Pembelajaran Kendiri:

- Selaras dengan konsep e-learning.

- Harus mempunyai kemahiran sosial.

Budaya membaca:

- Bangsa maju dan berjaya merupakan bangsa yang menhadikan membaca sebagai budaya dalam kehidupan mereka.

- Manusia perlu membaca demi menguasai pengetahuan yang belum diketahuinya kerana membaca mendorong manusia membina kesempurnaan hidup (Surah Al-Alaq, ayat 19)

- Guru-guru diseru agar mengamalkan budaya membaca bagi memastikan mereka sentiasa mengemaskini ilmu pengetahuan.

- Membaca tidak terbatas melalui buku, majalah dan akhbar sahaja, internet juga menyediakan bahan bacaan yang meluas.

- Membaca dapat mengupayakan seseorang membincangkan pelbagai isu, meontarkan idea, mengupas isu dan masalah.

Panduan Amalan Membaca:

- Peruntukan masa 10 minit pada setiap waktu yang terluang pada waktu makan/sarapan atau minum petang/sebelum tidur untuk membaca.

- Bawa ke mana-mana sahaja kita pergi, jika terasa bosan menanti/menunggu seseorang/ bas atau semasa dalam perjalanan.

- Kurangkan aktiviti lain yang sia-sia dan isikan dengan aktiviti yang berfaedah seperti membaca

- Dapatkan sesuatu ruang yang sunyi dan tidak diganggu ketika membaca.

Selasa 14/10/2014

- Senaraikan bahan bacaan yang telah dikenalpasti dan buat catatan untuk mendapatkannya misalnya semasa ke kedai buku atau pameran buku.

- Kunjungi pameran buku dan kedai buku untuk pupuk minat membaca

- Tentukan matlamat dalam pembacaan, ubah darupada membaca akhbar /bacaan ringan kepada bahan-bahan ilmiah.

Budaya mendidik

- Merupakan salah satu aktiviti berkesan dalam pembelajaran sepanjang hayat.

- Melalui penyeldidikan mengupayakan kita berfikir, merancang, melakukan tinjauan hasil penyelidikan orang lain, menyediakan item-item soalan, menganalisis dna menulis laporan.

- Mendorong ke arah pemikirna yang tinggi(analisis) dan melatih lebih peka dan berfikiran kritis.

- Membolehkan kita mencungkil perkara baru dan mencadangkan tindakan yang terkini dan sesuai.

- Membolehkan guru mengenal pasti isu dan masalah pengajaran dan pembelajaran, disiplin dan sikap pelajar, kepimpinan dan pengurusan sekolah dan lain-lain mengenai sistem pendidikan.

Rumusan:

Penyelidikan tindakan dapatlah dirumusakan sebagai suatu kajian mengenai situasi sosial (situasi pendidikan) yang melibatkna penyertaan peserta yang terdiri daripada guru atau pensyarah sebagai penyeldidik dengan tujuan

Amalan Reflektif

- Merupakan amalan berfikir atau merenung kembali sesuatu pengalaman yang kita alami dan menyedari implikasinya terhadap diri kita.

- Berfikir reflektif ialah suatu usaha yang bermakna dan mampu membantu guru untuk mengimbangkan kepercayaan diri dengan keperluan pelajar.

- Menilai hasil perancangan dan strategi dalam pengajaran dan pembelajaran.

- Mengenal pasti kelebihan dan kelemahan diri.

- Membantu guru berkembangan sebagai guru yang profesional dan berkesan.

- Membolehkan guru memahami pengalaman praktik tanpa mengenepikan nilai, andaian, kepercayaan dan perspektif kendiri.

- Membantu guru membuat keputusan yang matang mengenai teori dan amalan pengajaran.

Kepentingan amalan reflektif dalam bidang keguruan

- Sesuai kepada guru pelatih untuk emngimbangi antara pengalaman mereka sendiri dengan keyaan golongan yang terdahulu (Pensyarah/guru senior) dengan membaca jurnal-jurnal penyelidikan atau laporan refleksi bagi menemui pendekatan-pendekatan yg elbih sesuai dalam menguruskan pengajaran dan pembelajaran.

Jenis-jenis amalan reflektif

- Amalan reflektif semerta (reflection-in-action)

Selasa 14/10/2014

o Berlaku semasa kita sedang bertindak, sewaktu guru sedang mencuba sesuatu tindakan yang baharu utk meneroka peristiwa baharu yg tidak dijangka di dalam bilik darjah agar kita dapat bertindak dgn cara yg baharu dan lebih baik.

Proses Pengajaran Reflektif

- Seseorang guru dikatakan telah cuba menyelesaikan masalah pengajaran dan pembelajaran apabila dia mampu menyoal tindakan dan keputusannya berkaitan dengan pengajaran dan pembelajaran dan pengurusan biik darjah.

- Antara kaedah ialah menyoal diri sendiri untuk mengenal pasti apa yang perlu diubah, menilai kefahaman dan keperluan murid2 dan menyelesaikannya.

Kolaborasi dan Musyawarah

- Anda memerlukan rakan, pembimbing dan keluarga untuk menyokong anda malahan membantu anda.

- Hubungan anda dengan pihak lain dalam melaksanakan tugas dan tanggungjawab itu dikenali sebagai kolaborasi.

- Kolaborasi itu didefinisikan sebagai bekerja dengan orang lain dalam projek bersama yang mempunyai matlamat yg sama hendak dicapai.

- Kolaborasi mampu meningkatkan kejayaan apabila kumpulan yang berkolaborasi berkongsi pengetahuan dan mencapai kata sepakat bagi mengatasi sesuatu masalah.

- Kolaborasi profesional dalam kalangan guru dapat memperkembangkan ilmu pengetahuan, kefahaman dan kemahiran dalam dimensi profesional agar dapat meningkatkan kualiti pembelajaran murid.

Cara-cara berkolaborasi:

- Antara organisasi / institusi/ Agensi