Anda di halaman 1dari 7

1.

0 PENDAHULUAN
Hoki merupakan suatu sukan permainan yang popular pelosok dunia.
Permainan hoki juga termasuk dalam pertandingan Olimpik. Terdapat dua kategori
permainan hoki iaitu permainan atas padang rumput dan permainan dalam
gelanggang ais.
Secara amnya permainan hoki atas padang rumput menjadi pilih di Negaranegara Asia termasuklah Malaysia. In kerana mempunyai iklim panas dan lembab
sepanjang tahun.
Untuk meningkatkan kemahiran dan ilmu pengetahuan guru pelatih PPISMP
Sejarah Semester 3, suatu program iaitu Program tentang Kejurulatihan dan
Kepegawaian Permainan Hoki akan diadakan. Program Kejurulatihan dan
Kepegawaian Permainan Hoki adalah bagi melengkapi kemahiran 4K, iaitu
kemahiran,

kepengelolaan,

kejurulatihan

dan

kepegawaian.

Kejurulatihan

merupakan satu kemahiran yang berkaitan dengan teknik-teknik secara betul dan
berkesan kepada para pelajar. sementara, kepegawaian merupakan pengetahuan
dan pemahaman yang baik tentang undang-undang permainan hoki.

2.0 MATLAMAT
Untuk meningkatkan pengetahuan dan kemahiran dalam aspek kejurulatihan dan
aspek kepegawaian tentang permainan hoki. Dari segi kejurulatihan, guru pelatih
dapat menguasai teknik dan kemahiran permainan hoki melalui latihan yang
dijalankan. Dari segi kepegawaian, guru pelatih dapat mengetahui dan memahami
peraturan dan undang-undang tentang permainan hoki. Melalui pengalaman ini guru
pelatih lebih berkeyakinan tinggi dalam bidang permainan hoki..

3.0 OBJEKTIF
Sehubungan dengan itu, program ini diharapkan dapat menghasilkan guru pelatih
yang seimbang dalam:
1. Pelatih dapat menguasai tentang kemahiran-kemahiran kejurulatihan permainan
hoki.
2. Pelatih dapat mengetahui sistem dan undang-undang atau peraturan dalam
permainan.

4.0 SENARAI AHLI JAWATANKUASA


Pengerusi

: Jeff Lee Zi Hao

Naib Pengerusi

: Chia Siaw Yeng

Setiausaha

: Jeffery Kong Sen Yong

Naib Setiausaha : Leong Chui Ping


Bendahari

: Josephine Wong Siew Jeng

AJK Dokumentasi: Shirley Lee Chin Won


AJK Peralatan

: Luk Kuok Seng


Wong Pak Kiong

AJK Kebersihan : Kong Siew Yia


AJK Keselamatan: Lau Yi Yi
Ting Ching Shin
AJK Makanan

: Yii Nieng Ong


Wong Chee Ping

5.0 NAMA GURU BIMBINGAN


ENCIK JONTIRI KOLOIYO
CIK SOPHIA TSEN

6.0 KUMPULAN SASARAN


25 pelajar PPISMP Sejarah Semester 3 Ambilan Jun 2011, IPG Kampus Kent.

7.0 TARIKH DAN TEMPAT


Program kejurulatihan dan kepegawaian ini akan dijalankan seperti berikut:
Tempoh: 2 hari
Tarikh: 19-20 September 2012
Masa: 2.00pm - 6.00pm
Tempat: Dewan Tun Mustapha, IPG Kampus Kent, Tuaran, Sabah.
Penceramah/Jurulatih: Encik Vickneswaran a/l Nakar Salapan

8.0 Anggaran Perbelanjaan


Setiap pelajar dikenakan membayar RM 5 untuk makanan dan minuman serta
cenderahati untuk dua hari aktiviti.
Bil
1.

Perkara
Mee Goreng

bilangan
2 pingganxRM20

RM40

2.

Nasi Goreng

2 pingganxRM20

RM40

3.

Air Sirap

2 botol besarxRM10

RM20

4.

Cenderahati

1 hamper

RM25

Jumlah

harga

RM 125

9.0 Sijil
Sebanyak 25 orang pelajar akan menerima sijil peyertaan selepas menyertai kursus
tersebut.

10.0 TENTATIF PROGRAM

19 September 2012 (Hari Rabu)


1.55 pm

Semua guru pelatih tiba di Dewan Tun Mustapha, IPG

2.00pm 2.30pm
2.30pm 4.00pm

Kampus Kent.
Jamuan makanan
Taklimat penceramah tentang kejurulatihan permainan

4.00pm 6.00pm
6.00 pm

hoki.
Amali kejurulatihan permainan hoki di padang
Bersurai

20 September 2012 (Hari Khamis)


1.55 pm

Semua guru pelatih sampai di Dewan Tun Mustapha,

2.00pm - 2.30pm
2.30pm 4.00pm

IPG Kampus Kent.


Jamuan Makanan
Taklimat penceramah tentang kepegawaian permainan

4.00pm 6.00pm
6.00pm 6.30pm
6.30pm

hoki.
Amali kepegawaian permainan hoki di padang
Rasmi penutupan dan penyampaian hadiah
Sesi foto + Bersurai

11.0 PENUTUP
Diharapkan agar semua yang dirancang ini dapat dilaksanakan dengan lancar.
Diharapkan juga semua guru pelatih yang terlibat dalam program tersebut dapat
memperoleh ilmu pengetahuan yang mendalam supaya ilmu pengetahuan tersebut

dapat dipraktikkan dalam kehidupan seharian guru pelatih demi melahirkan guru
pelatih yang cemerlang dan mahir dalam permainan hoki.

11.0 PERAKUAN
Perkara
Disediakan Oleh :
Jeffery Kong Sen Yong
Tarikh :

Disemak Oleh :
Tarikh :

Jawatan
Setiausaha
Persatuan Hoki
PPISMP Sejarah
Ambilan Jun 2011
IPGM Kampus Kent, Tuaran

Tandatangan

(Jeffery Kong Sen Yong)

Ketua Pensyarah Penasihat


Gerko
Hoki
PPISMP
Sejarah
IPGM Kampus Kent, Tuaran

(Encik Jontiri Koloiyo)

Disokong oleh:
Tarikh :

Ketua Penyelaras
Sukan Dan Permainan
Kokurikulum
IPGM Kampus Kent, Tuaran

(Encik Vasuthevan A/L


Damotharan)

Disokong oleh:
Tarikh :

Ketua Unit Kokurikulum


Institut Pendidikan Guru
Malaysia Kampus Kent,
Tuaran

Diluluskan oleh:
Tarikh :

(En. Simon Gihol)

Pengarah
Institut Pendidikan

Guru

Malaysia

Kent,

Tuaran.

Kampus

(Puan Mary Teresa Kinajil)