Anda di halaman 1dari 2

Tekanan Udara

1.

1.0
Memahami tekanan udara
udara mempunyai zarah yang sentiasa bergerak dan berlanggar dengan perkara-

perkara yang di bumi. Ini menghasilkan _________________.


2. Lukiskan arah tekanan udara yang bertindak ke atas kadbod tebal.

3. Nyatakan dua faktor yang mempengaruhi tekanan udara.


4. Nyatakan hubungan antara bilangan zarah gas dan tekanan udara.
5. Nyatakan hubungan antara isipadu bekas yang penuh dengan zarah gas dan tekanan
udara di dalam bekas.
6.

Nyatakan hubungan antara suhu dan tekanan udara.

2.0
Aplikasi prinsip tekanan udara.
1. Beri tiga contoh alat yang menggunakan tekanan udara untuk beroperasi.
2. Seseorang pelajar tidak boleh mencurahkan susu dari tin susu pekat dengan satu
lubang sahaja. Cadangkan satu cara untuk membantu beliau untuk mengatasi masalah
ini.
3. Nyatakan satu alat yang boleh digunakan untuk menyedut keluar kotoran yang
tersumbat dalam sink.
4. Apa yang akan berlaku apabila gas diletakkan di bawah tekanan yang sangat tinggi?
Berikan dua contoh bagi penggunaan sifat tersebut.
5. Nyatakan satu langkah keselamatan semasa menggunakan semburan aerosol. Beri
sebab untuk jawapan anda.

Tekanan Udara
1.0
Memahami tekanan udara
7. udara mempunyai zarah yang sentiasa bergerak dan berlanggar dengan perkaraperkara yang di bumi. Ini menghasilkan _________________.
8. Lukiskan arah tekanan udara yang bertindak ke atas kadbod tebal.

9. Nyatakan dua faktor yang mempengaruhi tekanan udara.


10. Nyatakan hubungan antara bilangan zarah gas dan tekanan udara.
11. Nyatakan hubungan antara isipadu bekas yang penuh dengan zarah gas dan tekanan
udara di dalam bekas.
12. Nyatakan hubungan antara suhu dan tekanan udara.
2.0
Aplikasi prinsip tekanan udara.
6. Beri tiga contoh alat yang menggunakan tekanan udara untuk beroperasi.
7. Seseorang pelajar tidak boleh mencurahkan susu dari tin susu pekat dengan satu
lubang sahaja. Cadangkan satu cara untuk membantu beliau untuk mengatasi masalah
ini.
8. Nyatakan satu alat yang boleh digunakan untuk menyedut keluar kotoran yang
tersumbat dalam sink.
9. Apa yang akan berlaku apabila gas diletakkan di bawah tekanan yang sangat tinggi?
Berikan dua contoh bagi penggunaan sifat tersebut.
10. Nyatakan satu langkah keselamatan semasa menggunakan semburan aerosol. Beri
sebab untuk jawapan anda.