Anda di halaman 1dari 17

SE.

( Soal soal 01-20 )


01.

Pengaruh seseorang terhadap orang lain seharusnya tergantung pada


a) kekuasaan b) bujukan
e)

02.

Lawannya hemat ialah.


b) kikir

b) halilintar c) salju

b) benci

e) kaya

d) gempa bumi

e) kabut

c) persahabatan

d) khianat

e) permusuhan

d) kuku

e) surai

Seekor kuda selalu mempunyai..


a) kandang b) ladam

06.

d) bernilai

Lawannya setia ialah .


a) cinta

05.

c) boros

tidak termasuk cuaca.


a) Angin puyuh

04.

d) keberanian

kewibawaan

a) murah
03.

c) kekayaan

c) pelana

Seorang paman.lebih tua dari keponakannya.


a) jarang

b) biasannya

c) selalu

d) tak pernah

e)

kadang-kadang
07.

Pada jumlah yang sama, nilai kalori yang tertinggi terdapat pada..
a) ikan

08.

c) lemak

d) tahu

e) sayuran

Pada suatu pertandingan selalu terdapat..


a) lawan

09.

b) daging
b) wasit

c) penonton

d) sorak

e) kemenangan

Suatu pertanyaan yang belum dipastikan dikatakan sebagi pertanyaan

yang
a) paradoks b) tergesa-gesa c) mempunyai arti rangkap d) menyesatkan
e) hipotesis
10.

Pada sepatu selalu terdapat.


a) Kulit

11.

b) sol

c) tali sepatu

e) lidah

Suatutidak menyangkut persoalan pencegahan kecelakaan.


a) lampu lalu lintas b) kaca mata pelindung
d) tanda peringatan

12.

d) gesper

c) kotak PPPK

e) palang kereta api

Mata uang dari Rp 50,- garis tengahnya ialah.mm.


a) 17

b) 29

c) 25

d) 24

e) 15

13.

Seorang

yang

bersikap

menyangsikan

setiap

kemajuan

ialah

seorang..
a) demokratis

b) radikal

c) liberal

d) konservatif

e) anarkis
14.

Lawannya tidak pernah ialah


a) sering

15.

d) kerapkali d) selalu

Jarak antara Jakarta- Surabaya ialah kira-kira km.


a) 650

16.

b) kadang-kadang c) jarang
b) 1000

c) 800

d) 600

e) 950

Untuk dapat membuat nada yang rendah dan mendalam, kita memerlukan

banyak .
a) kekuatan b) peranan c) ayunan
17.

d) berat

e) suara

Ayah . lebih pengalaman dari pada anaknya.


a) selalu

b) biasannya

c) jauh

d) jarang

e) pada dasarnya
18.

Diantara kota-kota yang berikut ini, maka kota..yang letaknya paling


selatan.
a) Jakarta

b) Bandung

c) Cirebon

d) Semarang

e) Surabaya
19.

Jika kita mengetahui jumlah persentase nomor-nomor lotere yang tidak


menang, maka kita dapat menghitung.
e) jumlah nomor yang menang

b) pajak lotere

c) kemungkinan

menang
d ) jumlah pengikut
20.

e)

tinggi keuntungan

Seorang anak yang berumur 10 tahun tingginya kira-kiracm.


a) 150

b) 130

c) 110d) 105

e) 115

MENCARI KATA YANG TIDAK SEPADAN:


21.

a)
b)
c)
d)
e)

lingkaran
panah
elips
busur
lengkungan

28.

a)
b)
c)
d)
e)

putih
pucat
buram
kasar
berkilauan

35.

a) gambar
b) lukisan
c) potret
d) patung
e) ukiran

22.

a)
b)
c)
d)
e)

mengetuk
memaki
menjahit
mengergaji
memukul

29.

a)
b)
c)
d)
e)

otobis
pesawat terbang
sepeda motor
sepeda
kapal api

36.

a)
b)
c)
d)
e)

panjang
lonjong
runcing
bulat
bersudut

23.

a)
b)
c)
d)
e)

lebar
keliling
luas
isi
panjang

30.

a)
b)
c)
d)
e)

biola
seruling
klarinet
terompet
saxopon

37.

a)
b)
c)
d)
e)

kunci
palang pintu
gerendel
gunting
obeng

24.

a)
b)
c)
d)
e)

mengikat
menyatukan
melepaskan
mengaitkan
melekatkan

31.

a)
b)
c)
d)
e)

bergelombang
kasar
berduri
licin
lurus

38.

a) jembatan
b) batas
c) perkawinan
d) pagar
e) masyarakat

25.

a)
b)
c)
d)
e)

arah
timur
perjalanan
tujuan
selatan

32.

a)
b)
c)
d)
e)

jam
kompas
penunjuk jalan
bintang pari
arah

39.

a) mengetam
b) memahat
c) mengasah
d) melicinkan
e) menggosok

26.

a)
b)
c)
d)
e)

jarak
perpisahan
tugas
batas
perceraian

33.

a)
b)
c)
d)
e)

kebijaksanaan
pendidikan
perencanaan
penempatan
pengerahan

40.

a)
b)
c)
d)
e)

27.

a)
b)
c)
d)
e)

saringan
kelambu
payung
tapisan
jala

34.

a)
b)
c)
d)
e)

bermotor
berjalan
belayar
bersepeda
berkuda

batu
baja
bulu
karet
kayu

SOAL . (41-60 )
41.

menemukan : menghilangkan = mengingat : ?


a) Menghafal
b) mengenai
c) melupakan
memimpikan
bunga : jambangan = burung : ?
a) sangkar b) langit
c) pagar
sangkar

d) berpikir

e)

42.

kereta apai : rel = otobis : ?


a) roda
b) poros
kecepatan

d) pohon

e)

d) jalan raya

e)

43.

44.
45.

perak : emas = cincin ; ?


a) arloji
b) berlian

c) ban

c) permata d) gelang

Lingkaran : bola = bujur sangkar : ?


a) bentuk
b) gambar
c) Segi empat d) kubus

saran ; keputusan = merundingkan :?


a) menwarkan
b) menetukan
merenungkan

e) platina
e) pirmida

46.

47.
48.

c) menilai

d) menimbang

e)

lidah : asam = hidung : ?


a) mencium
b) bernafas

c) mengecap d) tengik

e) asin

darah ; pembuluh = air : ?


a) pintu air b) sungai

c) palang

d) hujan

e) ember

c) melihat

d) cahaya

e)

49.

saraf ; penyalur = pupil : ?


a) penyinaran
b) mata
pelindung
50.

pengantar surat : pengatar telegram = pandai besi :?


a) palu godam
b) pedagang besi c) api
d) tukan emas e) besi

tempa
51.
52.

batu : warna
a) pendengaran

= tuli ; ?
b0 mendengar

c) nada

makanan : bumbu =
ceramah : ?
a) penghinaan
b) pidato
c) kelakar

53.

marah ; emosi
a) suka cita

54.

mantel : jubah
=
wool : ?
a) bahan sandang b) domba

d) kata

e) telinga

d) kesan

e) ayat

=
duka cita : ?
b) sakit hati
c) suasana hati d) sedih e) rindu
c) sutra

d) jas

e) tekstil

55.

ketinggian puncak : tekanan udara


a) garpu kenanga b) sopran

=
ketinggian nada : ?
c) nyanyian d) panjang senar e)

negara : revolusi
a) biologi

c) mutasi

suara
56.

=
hidup :?
b) keturunan

d) seleksi

e)

ilmu

hewan
57.
58.

kekurangan : penemuan =
panas : ?
a) haus
b) katuilistiwa
c) es

kayu : diketam
a) dipalu
ditempa

=
besi
b) digergaji

d) matahari e) dingin

:?
c) dituang

olahragawan : lembing
=
cendekiawan : ?
a) perpustakaan
b) penilitian
c) karya
mikroskop

d) dikikir

e)

d) studi

e)

59.

60.
api

keledai : kuda pacuan


=
a) pemadam api
b) obor

pembakaran : ?
c) letupan

d) korek api e) lautan

CARILAH KATA YANG MENGHUBUNGKAN 2 KATA INI:


61.

mawar melati ( bunga )

62.

mata telinga ( panca indra )

63.

gula intan ( Kristal )

64.

hujan salju ( cuaca )

65.

pengantar surat telepon (alat perhubungan )

66.

kamera kaca mata ( alat optik )

67.

lambung usus (alat pencernaan )

68.

banyak sedikit ( jumlah )

69.

telur benih ( bibit )

70.

bendera lencana ( lambang )

71.

rumput gajah ( makhluk hidup )

72.

ember kantong ( tempat menyimpan )

73.

awal - akhir ( batas waktu )

74.

kikir boros ( sifat karakter )

75.

penawaran permintaan ( pengertian ekonomi )

76.

atas - bawah ( pengertian ruang )

SOAL MATEMATIKA.
77.
Jika seorang anak memeliki 50 rupiah dan memberikan 15 rupiah. Berapa
ruipahkah yang masih tinggal ? 35 rp
78.
Berapa Km kah yang dapat ditempuh oleh kereta api dalam waktu 7 jam, jika
kecepatannya 40 Km / sejam ? 280 km
79.
Lima belas peti buah-buahan beratnya 250 Kg dan setiap peti kosong
beratnya 3 Kg , berpakan berat buah buah itu? 250 kg
80.
Seseorang mempunyai persediaan rumput yang cukup untuk beberapa kuda
selama 8 hari , berapa harikah persediaan itu cukup untuk 21 ekor kuda ? 26 hr
81.
Tiga batang coklat harganya Rp. 5,- berapa batangkah yang dapat kita beli
dengan Rp 50 rupiah ? 30 btg
82.
Seseorang dapat berjalan 1,75 Km dalam waktu detik berapa meterkah
yang dapat ia tempuh dalam waktu sepuluh detik ?. 70
83.
Jika sebuah batu terletak 15 meter di sebelah selatan dari sebatang pohon
dan pohon itu berada sepuluh meter di sebelah selatan dari sebuah rumah berapa
meter kah jarak antara batu dan rumah itu ?. 45 m
84.
Jika 4 bahan sandang harganya Rp 90 ,- berapa rupiahkah harga 2
meter ?. 50
85.
Tujuh orang dapat menyelesaikan sesuatu pekerjaan dalam 6 hari , berapa
orangkah yang diperlukan untuk menyelesaikan pekerjaan itu dalam hari ?. 48 org
86.
Karena dipanaskan kawat yang panjangnya 48 meter akan mengembang
menjadi 52 cm , setelah pemanasan , berapakah panjangnya kawat yang berukuran
72 cm?. 78 m
87.
Suatu pabrik dapat menghasilkan 304 batang pensil dalam waktu 8 jam,
berapa batangkah dihasilkan dalam waktu jam ?. 19 btg
88.
Untuk suatu campuran diperlukan 2 bagian perak dan 3 bagian timah,
berapa gramkah perak yang diperlukan untuk mendapatkan campuaran itu yang
beratnya 15 gram ?. 6 gr
89.
Untuk setiap Rp 3,- yang dimiliki Sidin, Hamid memiliki Rp 5,- jika mereka
bersama mempunyai Rp 120,- berapa rupiahkan yang dimiliki Hamid ?. rp 75,90.
Mesin A menenun 60 meter kain, sedangakan mesin B menenun 40 meter
kain berapa meterkah yang ditenun mesin A jika mesin B menenun 60 meter ?. 90 m

91.
Seseorang memberikan 1/10 dari uangnya untuk perangko dan empat kali
jumlah untuk dan tulis . Sisa uangnya masih Rp 60,- berapa rupiahkah uangnya
semula ?. 150 rp
92.
Didalam dua peti terdapat 43 buah pirirng, didalam peti yang satu terdapat 9
buah piring lebih banyak dari pada peti yang lain. Berapa buah pirirng terdapat peti
yang lebih kecil ?. 17 piring
93.
Suatu lembaran kain yang panjangnya 60 Cm harus dibagi sedemikian rupa
sehingga panjangnya satu bagian adalah 2/3 dari bagian yang lain , berapa
panjangnya bagian yang pendek ?. 24 m
94.
Suatu perusahaan mengekspor 2/4 dari hasil produksinya dan menjual 4/5
dari sisa itu didalam negeri. Berapa % kah hasil produksi yang masih tinggal ?. 5
%
95.
Jika suatu botol berisi anggur hanya 7/8 bagian dan harganya adalah Rp 84,berapa harga anggur itu jika botol itu hanya terisi penuh ?. 48
96.
Di dalam suatu keluarga setiap anak perempuan mempunyai
jumlah saudara laki-laki yang sama dengan jumlah saudara perempuan dan setiap
anak laki-laki mempunyai banyak saudara perempuan dari pada saudara laki-laki,
berapa anak laki-lakikah yang terdapat di keluarga itu ? 3 org

SELESAIKAN DERET HITUNG DIBAWAH INI:


97)

6
24

12

15

18

21

98)

15
24

16

18

19

21

22

99)

19
28

18

22

21

25

24

100)

16
19

12

17

13

18

17

101)

2
44

10

20

22

102)

15
18

13

16

12

17

11

103)

25
45

22

11

33

30

15

104)

49
14

51

54

27

11

105)

2
4

106)

19
22

17

20

16

21

15

107)

94
10

92

46

44

22

20

108)

5
11

11

12

109)

12
39

15

19

23

28

33

110)

7
68

10

21

17

111)

11
8

15

18

13

16

112)

3
63

15

24

35

48

113)

4
7

13

114)

8
9

15

18

115)

15
69

18

10

30

23

116)

5
70

35

26

11

77

BUNGA

: SOKA LARA FLAMBOYAN YASMIN DAHLIA

PEKAKAS

: WAJAN JARUM KIKIR CANGKUL PALU

BURUNG

: ITIK ELANG WALET TEKUKUR NURI

KESENIAN : QUARTET ARCA OPERA GAMELAN UKIRAN


BINATANG : MUSANG RUSA BERUANG ZEBRA HARIMAU

157) Kata yang mempunyai huruf permulaan A adalah suatu .


a) bunga
b) perkakas
c) burung
d) kesenian
e) binatang
158) Kata yang mempunyai huruf permulaan B adalah suatu .
a) bunga
b) perkakas
c) burung
d) kesenian
e) binatang
159) Kata yang mempunyai huruf permulaan C adalah suatu .
a) bunga
b) perkakas
c) burung
d) kesenian
e) binatang
160) Kata yang mempunyai huruf permulaan D adalah suatu .
a) bunga
b) perkakas
c) burung
d) kesenian
e) binatang
161) Kata yang mempunyai huruf permulaan E adalah suatu .
a) bunga
b) perkakas
c) burung
d) kesenian
e) binatang
162) Kata yang mempunyai huruf permulaan F adalah suatu .
a) bunga
b) perkakas
c) burung
d) kesenian
e) binatang
163) Kata yang mempunyai huruf permulaan G adalah suatu .

a) bunga
e) binatang

b) perkakas

c) burung

d) kesenian

164) Kata yang mempunyai huruf permulaan H adalah suatu .


a) bunga
b) perkakas
c) burung
d) kesenian
e) binatang

165) Kata yang mempunyai huruf permulaan I adalah suatu .


a) bunga
b) perkakas
c) burung
d) kesenian
e) binatang
166) Kata yang mempunyai huruf permulaan J adalah suatu .
a) bunga
b) perkakas
c) burung
d) kesenian
e) binatang
167) Kata yang mempunyai huruf permulaan K adalah suatu .
a) bunga
b) perkakas
c) burung
d) kesenian
e) binatang
168) Kata yang mempunyai huruf permulaan L adalah suatu .
a) bunga
b) perkakas
c) burung
d) kesenian
e) binatang.
169) Kata yang mempunyai huruf permulaan M adalah suatu .
a) bunga
b) perkakas
c) burung
d) kesenian
e) binatang
170

Kata yang mempunyai huruf permulaan N adalah suatu .


a) bunga
b) perkakas
c) burung
d) kesenian
e) binatang

171) Kata yang mempunyai huruf permulaan O adalah suatu .


a) bunga
b) perkakas
c) burung
d) kesenian
e) binatang
172) Kata yang mempunyai huruf permulaan P adalah suatu .
a) bunga
b) perkakas
c) burung
d) kesenian
e) binatang
173) Kata yang mempunyai huruf permulaan R adalah suatu .
a) bunga
b) perkakas
c) burung
d) kesenian
e) binatang
174) Kata yang mempunyai huruf permulaan S adalah suatu .
a) bunga
b) perkakas
c) burung
d) kesenian
e) binatang
175) Kata yang mempunyai huruf permulaan T adalah suatu .

a) bunga
e) binatang

b) perkakas

c) burung

d) kesenian

176) Kata yang mempunyai huruf permulaan U adalah suatu .


a) bunga
b) perkakas
c) burung
d) kesenian
e) binatang

SOAL NO.1-20
1.

2.

3.

Lawan hemat adalah


a. patas
b. kikir
e. kaya

c. royal

d. berharga

..tidak ada sangkut pautnya dengan hawa.


a. lautan
b. badai
c. hujan
e. kabut

d. gempa bumi

Kota .menghasilkan semen.


a. Jakarta
b. Bogor
e. Medan

d. Menado

c. Padang

4.

Pengaruh seseorang terhadap sesama manusia harus tergantung dari


a. kekuasaan b. kemampuan rasionil c. kekayaan d. kemasyhuran
e.
kebijaksanaan.
5.

Tinggi seorang laki-laki indonesia rata-rata..


a. 170 cm
b. 150 cm
c. 145 cm
e. 165 cm

Lawan dari kesetiaan adalah ..


a. kecintaan
b. kebenciaan c. persahabatan
permusuhan

d. 175 cm

6.

d. pengkhianatan

Seorang yang meragukan akan kemajuan disebut .


a. demokrasi
b. radikal
c. liberal
d. konservatif
progesif

e.

7.

Seorang ayah lebih berpengalaman dari anaknya.


a. selalu
b. biasanya
c. jauh
d. jarang
secara prinsipil

e.

8.

Kuda selalu mempunyai


a. kandang
b. tapak
c. pelana
gigi taring

e.

9.

10

Sepatu selalu mempunyai ..

d. kuku

e.

a. kulit
lidah sepatu

b. sol sepatu

c. toll sepatu d. paku

Seorang paman adalah .lebih tua dari keponakannya.


a. jarang
b. sering kali
c . selalu
d. tidak pernah
kadang-kadang

e.

11.

Pada suatu pertandingan selalu terdapat .


a. wasit
b. lawan
c. penonton d. tepuk tangan
kemenangan

e.

12.

tidak termasuk alat pencegah kecelakaan lalu lintas.


a. lampu stop b. kaca mata
c. kotak obat
d. tanda peringatan
palang jalan penutup

e.

13.

e.

14.
..mempunyai nilai kalori yang paling tinggi dalam jumlah yang
sama.
a. ikan
b. daging
c. lemak
d. keju
e.
sayur
15.
Kalau kita tahu prosentase hadiah hadiah dari suatu undian ( Lotere ) ,
maka kita dapat menghitung
a. jumlah hadiah-hadiah b. pajak dari undian
c.
kemungkiana
menang
d. jumlah pembelian undian
e. hadiah tertinggi
16.

Lawan dari tidak pernah adalah .


a. sering
b. pernah
c. kadang-kadang

d. banyak kali e.

selalu
17.

Diperlukan banyak ..untuk menimbulkan nada tinggi.


a. perasaan
b. tenaga
c. amplitudo
d. frekwensi

e.

laras
18.

Uang kertas Rp. 100 ,- seri terbaru kira-kira panjangnya..


a. 12 cm
b. 16 cm
c. 19 cm
d. 14,5 cm

e.

10 cm
19.
Suatau penjelasan yang belum terbukti kebenarannya dianggap suatu yang
..
a. paradoks
b. tergesa-gesa
c. dulistis
d. salah
e.
hipototis
20.

Jarak lurus antara Jakarta Surabaya adalah


a. 600 Km
b. 800 Km
c. 700 Km
d. 950 Km
1050 Km

e.

MEMBUAT GAMBAR DENGAN MENERUSKAN BAGIAN YANG


TERSEDIA:

SOAL :
BUAT GAMBAR POHON, ORANG DAN RUMAH DALAM SUATU SUASANA

PERSOALAN V
1.
Kalau saya berjalan kemuka 8 M dan mundur lagi 4 M. Berapa M kah jarak
saya dari titik semula ?
2.

Berapakah jumlah 47 orang dan 9 orang ?

3.
Amat mempunyai uang Rp 19,- ia menerima lagi Rp 7,- dan mengeluarkan
Rp 13,- Berapa sisa uangnya ?
4.
Seorang membelanjakan sepersembilan dari uangnya untuk membeli kertas
tulis dan 6 kali daripadanya itu untuk membeli perangko, sisanya ada Rp 4,50
berapa uang semula ?
5.
Kalau 6 orang harus membagi 480 Rupiah, berapa rupiah yang akan diterima
oleh masing-masing orang ?
6.
Saya membeli 3 butir telur dengan harga Rp 5,- sebutir , dan 1 Kg gula
seharga Rp 21,- saya membayar Rp 100,- Berapa yang akan saya terima
kembali ?
7.
Berapa batang rokok dapat saudara beli dengan uang 16 Rupiah kalau
dengan uang 4 Rupiah saudara mendapat 3 batang ?
8.
Seorang pengendara motor menempuh jarak 500 Km dalam 6 hari. Hari yang
pertama ia menempuh 90 Km, hari ke dua 75 Km, hari ke tiga 120 Km, dan hari ke
empat 30 Km. Berapa Km ditempuh pada hari kelima ?
9.
Berapa jam akan ditempuh oleh kereta yang kecepatannya 70 Km sejam
dengan panjang jalan 350 Km ?
10.
Kalau saudara mendapat uang
diperoleh dalam 7 jam ?
11.

Rp

25,- dalam 1 Jam , berapa akan

Kalau 7 Kg gula merah harganya Rp 50,- berapa harga 2 Kg ?

12.
Sebuah Bak persegi panjang, panjangnya 4 m dan lebarnya 3 m serta isinya
40 m Berapa dalamnya Baki itu ?

13.
Empat orang menggali selokan selesai selama 7 hari. Berapa orang yang
diperlukan untuk menggali selogan itu dalam waktu hari ?
14.
Seorang pedagang membeli beberapa anak sapi dengan harga Rp 6.000,- Ia
menjual dengan harga Rp 7.500,- dan mendapatkan keuntungan Rp 300,- untuk
per anak sapi. Berapa ekor anak sapi yang dibelinya ?
15.
Sebuah pabrik menyediakan arang batu untuk memanaskan enam buah katel
dalam 4 minggu. Berapa lamakah pabrik itu harus menyediakan arang batu supaya
dapat dipakai untuk memanaskan 18 buah katel ?
16.
Ibu membeli 3 Kg mentega seharga Rp 135,- Berapa banyak ibu mendapat
mentega dengan Rp 27,- ?
17.
Sebuah mobil berjalan dengan kecepatan rata-rata 30 Km perjam pada hari
yang berkabut dan dihari yang terang cuacanya rata-rata 60 Km perjam. Berapa
lama ia lakukan pada jalan yang panjangnya 210 Km, kalau 2/7 dari perjalanan itu
berkabut N
18.
Pipa air disuatu tempat mempunyai 523 cabang saluran. Dalam satua minggu
terpakai 8891 liter air. Berapa liter air rata-rata yang dipakai oleh setiap keluarga
dalam waktu 1 minggu itu ?
19.
Seorang pembuat jalan harus memasangkan batu togel yang panjangnya 6
cm dan lebarnya 40 cm ia membutuhkan 800 buah batu togel. Berapa mkah jalan
itu ?
20
Pada suatu tempat ada 1365 pemuda yang memenuhi syarat untuk dinas
tentara 90% tidak memenuhi syarat. Berapa orang yang datang pada pemeriksaan
it