Anda di halaman 1dari 1

Tujuan kajian ini dijalankan adalah untuk membanding teknologi moden dengan kaedah

tradisional dalam pemprosesan serbuk kopi. Kajian ini mengandungi dua objektif iaitu
mengenal pasti persamaan dan perbezaan antara penggunaan teknologi moden dan
kaedah tradisional dalam pemprosesan serbuk kopi di kilang A,