Anda di halaman 1dari 1

RANCANGAN PENGAJARAN HARIAN

TARIKH

MINGGU
MATAPELAJARAN :
TAHUN
BILANGAN PELAJAR

:
11
Pendidikan Jasmani
:
5 Cemerlang
:
LELAKI
PEREMPUAN-

MASA
TUNJANG 1 PJ
TAJUK
SUBTAJUK
ISI

:
:
:
:
:

7.00 am hingga 8.00 am


KECERGASAN
Kecergasan Fizikal
a) Daya Tahan Kardiovaskular
1.
Berlari dan berjalan 1000 meter
2.
Senamrobik selama 5 minit

KEMAHIRAN

1.
Membuat larian atau berjalan tanpa henti
sepanjang 1000 meter individu.
2.
Melakukan senamrobik selama 5 minit
berkumpulan.

HASIL PEMBELAJARAN

Semasa dan selepas P/P di jalankan diharap


pelajar akan dapat :-

29. 06. 2004

HARI :

Rabu

orang
orang

PSIKOMOTOR
1.
membuat larian atau berjalan sejauh 1000 meter
secara bebas.
2.
Mengawal pernafasan dengan baik dan berjaya
menamatkan larian.
KOGNITIF
1.
menerangkan bagaimana teknik untuk membuat
larian jarak jauh.
2.
meningkatkan kecergasan visual-ruang( kaedah
kontekstual).
AFEKTIF
1.
Keyakinan diri
2.
Semangat
UNSUR KBKK

:
Pelajar dapat membuat perbandingan mengenai
larian jarak dekat dan jauh dengan baik.

BBM

Stop watch, wisel, 4 ko