Anda di halaman 1dari 2

RANCANGAN PENGAJARAN HARIAN

PENDIDIKAN JASMANI DAN KESIHATAN


Kelas

: 6 Cemerlang

Tarikh

: 15hb Januari 2008

Hari

: Selasa

Masa

: 06.45 07.45

Tunjang/Tajuk
Bidang

: Kesihatan Diri dan Keluarga


: Pendidikan Kesihatan

Unit Pembelajaran

: 1.1 Menyayangi diri sendiri


1.1.1 - Seksualiti

Hasil Pembelajaran

: Pada akhir pembelajaran ini, diharap pelajar

dapat;1. Kognitif Menyenaraikan perubahan fizikal yang


dialami
oleh remaja.
2. Membincangkan kebersihan diri.
Aktiviti
teks

: 1. Murid membaca dan memahami maklumat di buku


2. Guru memberi penerangan dan contoh
3. Bersoal jawab/perbincangan

Bahan Bantuan P & P


Nilai
Berdisiplin

: Gambarajah pemakanan seimbang.

Bekerjasama

Berhati-hati

Rajin

Yakin

Bersyukur
Hormat

Kebersihan

Toleransi

Refeleksi

: ____________________________________________________

____________________________________________________