Anda di halaman 1dari 10

PUSAT BIMBINGAN KARYA

Bahasa Malaysia Tahun 1


Minggu 1 Januari 2013
Nama:___________________________ Tarikh:_________________
1.
Bacaan luas
5.
Tatabahasa
2.
Latihan Ejaan
6.
Penulisan
3.
Latihan membunyi suku kata
7.
Permainan Bahasa
4.
Pemahaman
Kod
Khamis, 2:30-5:30pm Jumaat, 2:30-5:30pm Sabtu, 8:30-11:30 am
Kelas:
(D101)
(D102)
(D103)
Sabtu, 2:00-5:00 pm
Ahad, 8:30-11:30 am
Ahad, 2:00-5:00 pm
(D104)
(D105)
(D106)
A. Padankan suku kata di bawah ini supaya menjadi perkataan yang bermakna dan tulis
semula perkataan.

B. Warnakan perkataan yang betul.

C. Tandakan (/) pada perkataan yang betul.

Pemahaman

Kata Kerja.

Tatabahasa

1. Kata kerja transitif ialah kata kerja yang memerlukan objek sebagai penyambut.
Contoh :
Kata nama

Kata kerja transitif


3

Objek

Ibu

menjemur

pakaian.

Noralia

minum

susu.

2. Kata kerja tak transitif ialah kata kerja yang tidak memerlukan objek sebagai
penyambut.
Contoh :
Kata nama

Kata kerja tak transitif

pelengkap

Mutu

bangun

pada pukul 6.00 pagi.

Air sungai itu

mengalir

dengan deras.

B. Tulis kata kerja transitif yang betul berdasarkan gambar.

C. Isikan tempat kosong dengan kata kerja tak transitif yang betul.

D. Isikan tempat kosong dengan kata kerja tak transitif yang betul.
5

F. Betulkan kesalahan ejaan dalam ayat di bawah.Salin semula.


1

Asmah akan pulang ke kampong esok .


________________________________________________________

Setiap hari dia makan dua biji telor untuk sarapan pagi.
_________________________________________________________

Penulisan
A. Bina ayat dari kata kerja yang diberi.
6

1.

membasuh tangan

_____________________________________________
_____________________________________________
2. membaca buku
_____________________________________________
_____________________________________________
3. memanjat pokok
_____________________________________________
_____________________________________________
4.
menonton televisyen
_____________________________________________
_____________________________________________
B. Susun semula perkataan menjadi ayat yang betul.
1.

buku / saya / membaca / Hobi / cerita


__________________________________
__________________________________

2.

menjadi / saya / Abang / bercita-cita /


doktor
__________________________________
__________________________________

3.

pandai / Ibu / dan langsir / baju / menjahit


__________________________________
__________________________________

4.

ahli bomba / bekerja / saya / Bapa / sebagai


__________________________________
__________________________________
7

Karya kreatif

Isikan tempat kosong dengan jawapan yang sesuai berdasarkan gambar .


pengadil

mengajak

tidur

sampai

malu

Arnab ........................................... kura-kura berlumba lari.

Sang Kancil menjadi ...................................... dalam perlumbaan itu.


8

perlahan

Arnab sudah berlari manakala kura-kura berjalan sangat ............................

Arnab ...................................sekejap di bawah sebatang pokok.

Kura-kura sudah ...............................ke garisan penamat.

Arnab kalah dan berasa ......................... serta meminta maaf.

Permainan bahasa.
Cari dan warnakan perkataan dalam kotak di bawah.

10