Anda di halaman 1dari 4

KALENDAR AKADEMIK TAHUN AKADEMIK 2015 ( JANUARI - Kalendar

MEI 2015) Akademik


PROGRAM PENSISWAZAHAN GURU (PPG) MOD PENDIDIKAN JARAK JAUH (PJJ)
INSTITUT PENDIDIKAN GURU, KEMENTERIAN PENDIDIKAN MALAYSIA
JAN
KMS

M1
Tahun Baharu

FEB

MAC

AHD

Hari Wilayah Persekutuan

AHD

ISN

M6

ISN

SLS

Hari Thaipusam

SLS

RBU

RBU

5
6
7
8
9
10
11
12

KMS
JMU
SBT
AHD
ISN
SLS
RBU
KMS

5
6
7
8
9
10
11
12

KMS
JMU
SBT
AHD
ISN
SLS
RBU
KMS

13

JMU

13

14

SBT

KMS

15

AHD

JMU

16

ISN

JMU
SBT

Maulidur Rasul

AHD
ISN
SLS
RBU
KMS
JMU
SBT
AHD
ISN

M2

M3

SLS
RBU

Keputeraan YDP Negeri


Sembilan

Interaksi 2
Amali
M7

M8

PPG 2014

APRIL
1

RBU

Internship

KMS

Internship

JMU

Good Friday
Internship

SBT

5
6
7
8
9
10
11
12

AHD
ISN
SLS
RBU
KMS
JMU
SBT
AHD

JMU

13

ISN

M16
Internship

14

SBT

14

SLS

Internship

15

AHD

Melaka Bandar
Raya Bersejarah

15

RBU

Internship
Cuti Bandaraya
bersejarah Melaka

16

ISN

M12

16

KMS

Internship

M10

Pertabalan Sultan
Terengganu

Interaksi 3
Amali
M11

Internship
Internship
Internship
Internship
Internship
Interaksi 5
Amali

SBT

Interaksi 1

17

SLS

17

SLS

17

JMU

Internship

AHD

Amali
Keputeraan Sultan Kedah

18

RBU

18

RBU

18

SBT

Good Friday

19

KMS

Tahun Baharu Cina

19

KMS

19

AHD

Internship
Keputeraan Sultan Perak

SLS

20

JMU

Tahun Baharu Cina

20

JMU

20

ISN

Internship
M17

RBU
KMS
JMU
SBT

21
22
23
24

SBT
AHD
ISN
SLS

21
22
23
24

SBT
AHD
ISN
SLS

21
22
23
24

SLS
RBU
KMS
JMU

Internship
Internship
Internship
Internship

AHD

25

RBU

25

RBU

25

SBT

26

KMS

26

KMS

26

AHD

ISN

ISN

M4

M5

M9

M13

Keputeraan Sultan
Terengganu

Kalendar Akademik PPG 2014

SLS

PEP. ULANGAN JAN 2015

27

JMU

27

JMU

RBU

PEP. ULANGAN JAN 2015

28

SBT

28

SBT

KMS

PEP. ULANGAN JAN 2015

29

JMU

PEP. ULANGAN JAN 2015

30

SBT

31

Semester Jan
Minggu Pep. Ulangan

27

ISN

Interaksi 4

28

SLS

AHD

Amali

29

RBU

ISN

Internship

30

KMS

SLS

Internship

31

M18

12 Jan hingga 30 Mei 2015


27 Jan hingga 30 Jan 2015

Tarikh peperiksaan/peperiksaan ulangan akan diumumkan ke

Minggu Ulangkaji

27 April hingga 18 Mei 2015

Peperiksaan akan dijalankan pada pagi, tengahari dan petang

Minggu Peperiksan

19 Mei hingga 29 Mei 2015

Tarikh Interaksi mungkin akan berubah mengikut negeri.

IPG boleh mengubah suai tarikh interaksi mengikut keperluan


Catatan: 1. Kursus dengan 3 Kredit - 2 jam setiap kali Interaksi
2. Kursus dengan 1 kredit atau 2 kredit - 1 jam setiap kali Interaksi
3. Kursus dengan amali, tambahan jam amali pada hari Ahad mengikut jumlah jam amali seperti yang dinayatkan dalam
Panduan Pelaksanaan Amali PPG bagi Sains, Pendidikan Jasmani, Reka Bentuk & Teknologi, Pendidikan Muzik.

Kalendar Akademik PPG 2014

TAHUN AKADEMIK 2015 ( JANUARI - MEI 2015)


AHAN GURU (PPG) MOD PENDIDIKAN JARAK JAUH (PJJ)
GURU, KEMENTERIAN PENDIDIKAN MALAYSIA
MEI
1

JMU

Hari Pekerja

SBT

AHD

Hari Wesak

ISN

M19

5
6
7
8
9
10
11
12

SLS
RBU
KMS
JMU
SBT
AHD
ISN
SLS

13

RBU

13

14

KMS

14

15

JMU

15

16

SBT

Israk dan Mikraj

16

17

AHD

Keputeraan Raja Perlis

17

18

ISN

M21

18

19

SLS

PEP. AKHIR SESI 1

19

20

RBU

PEP. AKHIR SESI 1

20

21
22
23
24

KMS
JMU
SBT
AHD

PEP. AKHIR SESI 1


PEP. AKHIR SESI 1
PEP. AKHIR SESI 1
PEP. AKHIR SESI 1

21
22
23
24

25

ISN

26

SLS

Hari Hol Pahang

M20

M22

PEP. AKHIR SESI 1

5
6
7
8
9
10
11
12

25
26

Kalendar Akademik PPG 2014

27

RBU

PEP. AKHIR SESI 1

27

28

KMS

PEP. AKHIR SESI 1

28

29

JMU

PEP. AKHIR SESI 1

29

30

SBT

Hari Gawai Dayak

30

AHD

Hari Gawai Dayak

31

Tarikh peperiksaan/peperiksaan ulangan akan diumumkan kemudian.


Peperiksaan akan dijalankan pada pagi, tengahari dan petang.
Tarikh Interaksi mungkin akan berubah mengikut negeri.
IPG boleh mengubah suai tarikh interaksi mengikut keperluan IPG kampus.

hari Ahad mengikut jumlah jam amali seperti yang dinayatkan dalam
idikan Jasmani, Reka Bentuk & Teknologi, Pendidikan Muzik.