Anda di halaman 1dari 24

SAJAK

ARKITEK KOTA
IALAH ASAS BAGI
N
A
AM
AL
G
N
PE
AN
D
TEMA: PENGETAHUAN
ANGUNAN KOTA
B
M
PE
AN
A
N
A
KS
A
RL
PE

MUHAMMAD HAJI SALLEH

BAIT 1

MAKSUD

Hanya seniman peka


Hanya orang yang peka
yang faham akan jiwa laut,
terhadap alam sekitar dan
kenal lambung gelombangnya,
banyak
alur sungai serta diam batu,
(1)pengalaman
perasaan musim,
hidup yang berhak
fiil langit dan sabar bumi
membina bandar.
berhak membina kota

Huraian
Kota sepatutnya dirancang dan dibangunkan oleh insan yang
i.
Bertanggungjawab
ii. Peka akan peranan alam semula jadi kepada manusia
iii. Arif dan mahir tentang selok belok geografi bumi ini.

BAIT 2
kerana arkitek matang itu anak di taman
perenung di perpustakaan
orang muda pulang bertandang larut malam
pemunggah barang pasar di subuh hari
pengadil di bangku bijaksana
datuk bandar yang bangga

MAKSUD
Perancang bandar yang matang itu ialah

(2)pencinta alam, rajin mencari ilmu,


pemerhati kehidupan, pengkaji masyarakat, bijak
membuat penilaian dan

(3)memiliki

bakat sebagai pwmimpin.

Arkitek kota sebenarnya


ialah penghuni kota itu
sendiri
Mereka terdiri dari
pelbagai latar belakang
masyarakat dan
profesion
Mereka dibesarkan di
kawasan kota
Mereka telah lama
menghuni kota
Mereka lebih memahami
keadaan kota yang
dihuni
Mereka lebih faham
tentang alam sekeliling
yang melatari kota
Maka mereka yang lebih
berhak memberi
pandangan tentang
pembangunan kota

Bait 3
dia harus sayangkan lagu burung
pemancing di teduh pohon
pemerhati tasik
pengawas binatang
dan bunga menjalar di beranda
Huraian
Perancang kota sewajarnya insan yang
menyayangi alam semula jadi.
Perancang kota sewajarnya insan yang
mempertahankan keindahan dan
biodiversiti alam
Perancang kota sewajarnya seorang
yang membina landskap kota
dengan hiasan semula jadi yang
indah

MAKSUD
Perancang bandar harus
mengutamakan pemeliharaan dan
pengekalan alam semulajadi dan
melindunginya daripada

(4)sebarang kerosakan.

BAIT 4
Pencipta kota ialah
Pendekar muda yang langkah berbagai-bagai
Kelakar tua yang mengampungkan cerita
Orang bercinta yang perlukan bantuan

MAKSUD
Perancang bandar perlu berani mencipta
pelbagai perubahan , bersedia

(5)menerima pandangan
orang yang lebih berpengalaman dan
mengambil kira perasaan pihak lain..

Huraian
Perancang kota mestilah
Seorang insan muda yang cergas dan penuh dengan idea-idea kreatif untuk membina
kota
Seorang yang luas ilmu tentang pembinaan sebuah kota
Seorang yang idea kreatifnya diterima dan disukai oleh semua
Seorang yang benar-benar ikhlas dan komited akan tanggungjawab yang terpikul di
bahu

BAIT 5
dia pengukir ruang hidup
penghias suasana sempurna
membenarkan penemuan
memungkinkan kemungkinan

MAKSUD
Perancang bandar
bertanggungjawab mewujudkan

(6)petempatan dan
persekitaran kehidupan manusia
melalui daya kreativitinya. Beliau
juga membenarkan segala
pembaharuan dan bersedia

(7)menghadapi
kemungkinan yang bakal
terjadi

HURAIAN
Perancang kota ialah
insan yang mencipta keselesaan
kepada penghuni kota
Insan yang merealisasikan segala
impian yang dihasratkan oleh
penghuni kota
Insan yang memajukan kota dengan
idea ikhlas yang disumbang secara
tulus demi keharmonian hidup
penghuni kota

BAIT 6

Dari Seberang Diri


MAKSUD

Penyajak menyatakan
bahawa beliau hanya
pemerhati yang
(8)menilai pembinaan
bandar dari jauh

PERSOALAN

PEMAHAMAN YANG MENDALAM


TENTANG SESUATU KEADAAN
AMAT PENTING APABILA
MERANCANG SESUATU TUGASAN

PROSES MEMBANGUNKAN
SESEBUAH KAWASAN PERLU
MENGAMBIL KIRA SEMUA ASPEK
KEMANUSIAAN DAN
PERSEKITARAN

PERSOALAN

KEPENTINGAN
KESEIMBANGAN ALAM
SEKITAR (BIODIVERSITI)
DALAM PEMBANGUNAN

GENERASI MUDA YANG


BIASANYA PADAT
DENGAN IDEA DAN
KREATIF SERTA CERGAS
DALAM TINDAKAN

NILAI

CINTA AKAN ALAM


SEKITAR
BERTANGGUNGJAWAB
KEBIJAKSANAAN
RASIONAL
IKHLAS
PRIHATIN
AMANAH
BERSUNGGUHSUNGGUH

PENGAJARAN

HENDAKLAH ADA PENGETAHUAN DAN PENGALAMAN YANG LUAS TENTANG


PERANCANGAN PEMBANGUNAN

HENDAKLAH MENGAMBIL KIRA KEPERLUAN RAKYAT DAN PANDANGAN MEREKA


SEMASA MERANCANG PEMBANGUNAN

PERLULAH MEMBUAT PERTIMBANGAN YANG BIJAK DAN MENYENANGKAN SEMUA


PIHAK APABILA MERANCANG PEMBANGUNAN

ALAM SEMULA JADI MESTI DIPELIHARA DEMI KESTABILAN GEOGRAFI SESSEBUAH


TEMPAT

HENDAKLAH SENTIASA KREATIF MENCARI ALTERNATIF LAIN BAGI MENGIMBANGI


KESTABILAN BIODIVERSITI DENGAN PEMBANGUNAN

HENDAKLAH MENJADI PERANCANG BANDAR YANG AMANAH,


VERTANGGUNGJAWAB TERHADAP MASYARAKAT DAN ALAM.

HENDAKLAH SENTIASA MEMIKIRKAN BENCANA YANG AKAN DIHADAPI JIKA


KESTABILAN ALAM DIGANGGU OLEH PEMBANGUNAN

IKHLAS

DAN

ARKITEK KOTA

SOALAN
PEMAHAMAN

i) Berdasarkan rangkap pertama sajak,


saiapakha yang berhak membina kota
menurut pandangan penyajak? (2markah)

Seniman yang peka


terhadap alam sekitar dan
mempunyai banyak
pengalaman hidup.

ii) Pada pendapat anda, bagaimanakah


bandar di negara ini dapat dijadikan sebagai
Bandar Contoh?(4m)

Dibina secara sistematik dan terancang


Mempunyai prasarana yang lengkap dan canggih
Bebas daripada pencemaran
Selamat daripada sebarang ancaman jenayah
Didiami oleh pelbagai kaum

iii) Berikan tiga perwatakan arkitek kota. (3


markah)

Cinta akan alam sekitar-membangunkan kota


tanpa memusnahkan alam sekitar
Berani mencipta perubahan
Bertanggungjawab mewujudkan petempatan
yang selesa
Berilmu pengetahuan mempunyai ilmu untuk
membangunkan bandar

ANAK WAHAB, MAKAN LEPAT


DAPAT JAWAB, DIA HEBAT

1.

PADA PENDAPAT ANDA


MENGAPAKAH ALAM SEMULA
JADI AMAT DIPERLUKAN OLEH
MANUSIA?

2.

BERIKAN MAKSUD RANGKAP


KEDUA SAJAK

3.

BERIKAN TIGA PENGAJARAN


DARIPADA SAJAK ARKITEK
KOTA.
BETUL,BETUL,
BETUL!