Anda di halaman 1dari 1

SURAT AKUAN PENGESAHAN PENDAPATAN

Saya NORIDAH BINTI ABDUL RAHIM, No.Kad Pengenalan; 550901-10-6184 yang


beralamat di LOT 3969,JALAN KAPAR,BATU 6 , KAMPUNG SEMENTA,42100 KLANG
SELANGOR.
Dengan ini sesungguhnya dan sebenarnya mengaku bahawa :
Saya adalah Ibu SITI SARA BINTI SALIMI yang sedang belajar di UITM PULAU PINANG
dengan berpendapatan sebulan sebanyak RM700 sebulan hasil rumah sewa.
Dan saya membuat akuan ini dengan kepercayaan bahawa apa-apa yang tersebut di
dalamnya adalah benar.

___________________________

4 MEI 2015

Tandatangan Ibubapa/ Penjaga

Tarikh

Di hadapan saya,

_____________________
Tandatangan dan Cop Rasmi
Ahli Parlimen / ADUN /
Jaksa Pendamai / Penghulu / Pengerusi JKKK /
Pengarah Institusi / Pengetua / Guru Besar