Anda di halaman 1dari 1

JUMAAT

BAHASA
MALAYSIA
1 KEKWA
10.20-11.50

TARIKH

: 22 MEI 2015

TEMA
: HIDUP SELAMAT
TAJUK
: BERHATI-HATI DI JALAN RAYA -KATA ADJEKTIF
FOKUS UTAMA : 5.1.5 Memahami dan menggunakan kata
adjektif warna dengan betul mengikut konteks.
OBJEKTIF
: Pada akhir pengajaran murid dapat:
Menyatakan fungsi warna pada lampu isyarat.
AKTIVITI

:
1. Murid menjawab teka-teki warna.
2. Murid membaca petikan dengan sebutan yang
betul.
3. Murid menyenaraikan warna yang ada dalam
petikan.
4. Murid menyatakan fungsi warna pada lampu
isyarat.
5. Latihan
TEMA
: HIDUP SELAMAT
TAJUK
: BERHATI-HATI DI JALAN RAYA MARI BERLAKON
FOKUS UTAMA : 3.4.1 Menulis imlak perkataan yang
mengandungi suku kata terbuka dan suku kata tertutup
dengan tepat.
BAHASA
MALAYSIA

OBJEKTIF
: Pada akhir pengajaran murid dapat:
Mengujar dialog dengan intonasi dan sebutan yang betul.
AKTIVITI

1 ORKID
7.30 8.30

:
1. Murid meneliti gambar.
2. Murid membaca dialog dengan sebutan yang
betul.
3. Murid berlakon berpandukan dialog.
4. Murid mengulangi dialog
5. Murid dan guru berbincang tentang dialog yang
diujarkan.
6. Murid mengambil imlak perkataaan yang
mengandungi suka kata tertutup dan terbuka.
Sistem Bahasa
: Tatabahasa kata hubung, ayat majmuk
Kosa kata beratur, cermat, berhati-hati, topi
keledar
Pengisian Kurikulum
: Ilmu: Kemahiran Hidup
Nilai :Berhati-hati
Kemahiran Bernilai Tambah : KB: Mengecam, menjanakan idea,
menghubungkaitkan
KP: Verbal-linguistik
BCB: Bacaan intensif
Kecerdasan Pelbagai: Muzik
EMK
: Kreativiti , Inovasi,