Anda di halaman 1dari 11

PENYELIDIK

AN
TINDAKAN
Hafeez Shafeek
Muhammad Muhidin
Mohd Alif Haiqal
Sarimah
Peyona

SEJARAH PENYELIDIKAN
TINDAKAN

Kurt
Lewin

PENYELIDIKAN TINDAKAN
Penyelidikan Tindakan adalah satu jenis penyelidikan yang
berbentuk renungan kendiri dan melibatkan penyelidik sendiri
mengkaji amalan yang lazim dilakukan dalam bidang tugas
mereka.
Dalam bidang pendidikan, penyelidikan tindakan melibatkan
penyelidik-penyelidik seperti pensyarah, guru-guru,pengetua, atau
penuntut (mereka ini boleh menjadi sebagai penyelidik atau
peserta yang diselidik) untuk memperbaiki :
Amalan sosial dan pendidikan kendiri;
b. Kefahaman terhadap amalan kendiri;
c. Situasi di mana amalan tersebut dijalankan

PENYELIDIKAN TINDAKAN
Penyelidikan boleh diadakan secara :

INDIVIDU

KUMPULAN

TUJUAN
PENYELIDIKA
N TINDAKAN

untuk memperbaiki kefahaman tentang

amalan dan situasi amalan tersebut


dilakukan;
untuk melibatkan penyelidik dalam semua

peringkat penyelidikan.

Ciri-ciri Penyelidikan Tindakan Penyelidikan Tindakan

menggalakkan penglibatan/penyertaan bagi mereka yang ingin


memperbaiki mutu kerja/amalan mereka.
memerlukan usahasama (collaborative effort) di antara pihak-pihak
yang terlibat.
merupakan proses pembelajaran yang teratur.
membentuk komunititi yang bersifat kritis terhadap persekitaran dan
diri sendiri.
menggalakkan fikiran yang terbuka.

Ciri-ciri Penyelidikan Tindakan Penyelidikan Tindakan

membantu perkembangan teori dan amalan secara serentak.


mewujudkan satu kumpulan manusia yang kritis dan
bekerjasama dalam proses penyelidikan.
berkembang melalui lingkaran renungan kendiri (self-reflective
spiral) - satu lingkaran yang mengandungi tinjauan,
perancangan, tindakan dan pemerhatian serta renungan.

Ciri-ciri Penyelidikan Tindakan Penyelidikan Tindakan

melibatkan penyelidik menyimpan catatan atau rekod


peribadi (personal journal)
dimulakan secara kecil-kecilan - mungkin seorang
sahaja sebagai permulaan, kemudian melibatkan
kumpulan kecil dan seterusnya kumpulan yang lebih
besar.

Kepentingan Penyelidikan Tindakan

memperbaiki amalan professional


perbaiki pengajaran dan pembelajaran
menonjolkan kreativiti
membantu pendidikan masa hadapan

Kitaran dalam peringkat kajian


Diagnosis (mengenalpasti masalah)
Perancangan
Tindakan
Pengumpulan dan analisis data
Refleksi (penilaian dan perancangan tindakan masa hadapan)

Sekian,
Terima Kasih
(^____^)