Anda di halaman 1dari 3

DATA ANGGOTA PAGUYUBAN MAKAM GIRILOYO

NOMOR URUT
KK

PESERTA

NAMA (maaf jika ada


salah tulis nama/gelar)

AGAMA STATUS

RT. 10/RW. VI Tambakaji (Maret 2014)


1

10

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42
43
44
45

Dwi Agus Basuki, Drs


Sunarti
Rido Benar Ekaputra
Kalih Rahmat Gusti
Muhamad Zaki
Djariyono
Jumiati
Fenny Efriyani
Ferry Ferbianto
Namira Adityaningrum
Edhy Bachtiarsyah
Jumrochtun Wiryandari
Devi Kusuma Wardani
Febriana Saraswati
Muhammad Rizky Ananta P
Adelia Ayu Safira
JB Mardadi
C Tatik Kasmiati
Ary Kurniati Colita
Yoseph Marcel Gilang Nugroho
Agus Budiono, BE, SE
Titi Priyatiningsih
Bangun Ganda Heridita
Chrisnandita Argadiatama
Nizarudin, Drs, Msi
Fenni Rochayanti
Alhiqna Bifauz
Arina Ilmia
Avilla Shiniviyya
Muhammad Fachron, Ir
Mutiara Shofia
Nasywa Fatiha Rahmah
Farhany Ghina Nabila
Insyirah Nur Sakinah
Muhammad Hakim Aqila
Najmy Nur Kamila
Suhartati
Siti Nurjanah
Sunarti
Arief Setiawan
Sri Hartati
Astarina Harphita Setiawan
Siti Sari Agnestiani
Fanni Linailil Athiyyah
Farhan Alfarizi Athailah

Islam
Islam
Islam
Islam
Islam
Islam
Islam
Islam
Islam
Islam
Islam
Islam
Islam
Islam
Islam
Islam
Katolik
Katolik
Katolik
Katolik
Islam
Islam
Islam
Islam
Islam
Islam
Islam
Islam
Islam
Islam
Islam
Islam
Islam
Islam
Islam
Islam
Islam
Islam
Islam
Islam
Islam
Islam
Islam
Islam
Islam

KK
Istri
Anak
Anak
Anak
KK
Istri
Anak
Anak
Anak
KK
Istri
Anak
Anak
Anak
Anak
KK
Istri
Anak
Anak
KK
Istri
Anak
Anak
KK
Istri
Anak
Anak
Anak
KK
Istri
Anak
Anak
Anak
Anak
Anak
KK
Istri
Anak
KK
Istri
Anak
KK
Istri
Anak

NOMOR URUT
KK

PESERTA

NAMA (maaf jika ada


salah tulis nama/gelar)

AGAMA STATUS

RT. 10/RW. VI Tambakaji (Maret 2014)


11

12

13

14

15
16

17

18

19

20

21

22

46
47
48
49
50
51
52
53
54
55
56
57
58
59
60
61
62
63
64
65
66
67
68
69
70
71
72
73
74
75
76
77
78
79
80
81
82
83
84
85
86
87
88
89
90
91

Endang Sri Nuryati


Yunia Farida
Hendro Wibowo
H Mursodo
Lies Mawar Wahyoeningsih
Amaludin Sugiharto
Wisnu Dewantoro
Desiwinda Rizky Aly Rosady
M Widyanto Tri Saksono
Amalia Isandari
Fatimah Syafira Nur Alwi
Muhamad Firas Yusuf alwi
Praetyo Adhi, Drs
Sri Subekti, Dra, BA
Indri Suyandhari
Palupi Hapsari
Gilang Mahendra Hutama
Erni Yustina
Yudo Witjaksono
Umi Windrayati
Afrian Muhammad
Yunida Aulia Putri
Arafli Baradhi Wicaksono
Soekiswo
Surasnawangsih
Nuki Hartanto
Kistina Arumsari
Risky Wahyukianto
Nara Perdana Latief, ST
Sri Mulyani, SPd
Muhammad Ikhlas Matahari L
Hilal Husain Adhwa A Latief
Najmunira Ninokuni Latief
Sahat Haposan Tampubolon
Krisantin Sulistyarini
Faustina Hastantin R.T.
Faadhilah Aurelia Wihartati T.
Mochamad Yunus
Nunuk Widyorini
Yudhi Sastrianda
Nur Asih Lestari
Nur Cholis Syiddiq Wibowo
Asmanurul Rahmawati Lestari
Bayu Aji Wibowo
Dimar Setyowati
Aisyah Ayu Khoirunnisa

Islam
Islam
Islam
Islam
Islam
Islam
Islam
Islam
Islam
Islam
Islam
Islam
Islam
Islam
Islam
Islam
Islam
Kristen
Islam
Islam
Islam
Islam
Islam
Islam
Islam
Islam
Islam
Islam
Islam
Islam
Islam
Islam
Islam
Islam
Islam
Islam
Islam
Islam
Islam
Islam
Islam
Islam
Islam
Islam
Islam
Islam

KK
Anak
Anak
KK
Istri
Anak
Anak
Anak
KK
Istri
Anak
Anak
KK
Istri
Anak
Anak
Cucu
KK
KK
Istri
Anak
Anak
Anak
KK
Istri
Anak
Anak
Anak
KK
Istri
Anak
Anak
Anak
KK
Istri
Anak
Anak
KK
Istri
Anak
KK
Famili
Famili
KK
Istri
Anak

NOMOR URUT
KK

PESERTA

NAMA (maaf jika ada


salah tulis nama/gelar)

AGAMA STATUS

RT. 10/RW. VI Tambakaji (Maret 2014)


92
Abdinnaafi' Fadhillah Sya'ban
Islam
Anak
93
Arsyil Abdillah Akbar
Islam
Anak
23
94
TS Sri Wuryaningsih
Islam
KK
95
Yunitasari Dewi Purwaningsih
Islam
Anak
96
Alinda Puspitasari Dwiningsih
Islam
Anak
97
Andika Bagas Prahara
Islam
Anak
98
Nurbhoyo Sakti
Islam
Anak
99
Baskoro Aji
Islam
Anak
24
100
Rr Sri Urip Setyowati
Islam
KK
101
Midyawati Christyorini
Islam
Anak
102
Afan Subchan
Islam
Famili
25
103
Tatang Hidayat
Islam
KK
104
Iswanti
Islam
Istri
105
Aisyah Masudah
Islam
Anak
106
Khotijatul Masturoh
Islam
Anak
26
107
Rusnan
Islam
KK
108
Villa Nur Indah, AMd
Islam
Istri
Catatan: semua KK harus sudah melunasi iuran pembangunan Rp. 50.000,-