Anda di halaman 1dari 4

Tunjang

Tajuk
Objektif

Kemahiran
Aktiviti
Refleksi

: Pendidikan Jasmani
: Kecergasan
: Psikomotor
Meningkatkan daya tahan kardiovaskular
Kognitif
Mengira kadar denyutan nadi.
: 1.1 Daya tahan kardiovaskular
a.
Fartlek (pelbagai kelajuan)
b.
Larian/berjalan 1200m
: 1. Lari pecut
2. Berjalan
3. Lari anak
:

Tunjang
: Pendidikan Jasmani
Tajuk
: Kecergasan
Objektif Pembelajaran
: Diakhir proses p&p murid dapat;
Psikomotor
Menguasai kemahiran permainan bola keranjang.
Kognitif
Memahami kemahiran-kemahiran dalam permainan bola
keranjang.
Kemahiran
: 2.1 Permainan Bola Keranjang
2.1.1 Menangkap bola
2.1.2 Menghantar bola
Aktiviti
: 1. Murid menangkap bola dengan pelbagai cara
2. Murid menghantar bola pada aras yang berbeza
3. Permainan kecil
Catatan
:
Tunjang
: Pendidikan Kesihatan
Tajuk
: Kesihatan diri dan keluarga
Objektif Pembelajaran
: Diakhir proses p&p murid dapat;
Kognitif
1. Menyenaraikan perubahan fizikal yang dialami oleh
remaja
2. Membincangkan kebersihan diri
Kemahiran
: 1.1 Menyayangi diri sendiri
1.2 Seksualiti
Aktiviti
: 1. Murid senarai perubahan diri meningkat remaja
2. menyenaraikan masalah remaja
3. Perbincangan
Catatan
:

Tunjang
: Pendidikan Jasmani
Tajuk
: Kecergasan
Objektif Pembelajaran
: Diakhir proses p&p murid dapat;
Psikomotor
Meningkatkan
daya
tahan otot
Tunjang
: Pendidikan
Jasmani
Kognitif
Tajuk
: Kecergasan
dan
lakuan
yang
dapat
meningkatkan
Objektif Pembelajaran Mengetahui aktiviti
: Diakhir
proses
p&p
murid
dapat;
daya tahan otot.
Psikomotor
Kemahiran
: 1.1 Daya
tahanpermainan
kardiovaskular
Menguasai
kemahiran
bola keranjang
a) Fartlek (pelbagai kelajuan)
Kognitif
b) Lariankemahiran-kemahiran
/ berjalan 1200m
Memahami
dalam permainan bola
Aktiviti
: 1. Larian pecut
keranjang
2. Berjalan
Kemahiran
: 2.1 Permainan
3.c)Lari
anak
Bola
keranjang
Catatan
:
2.1.1 Menangkap bola
2.1.2 Menghantar bola
Aktiviti
: 1. Melantum bola
2. Berlari sambil membawa bola
3. Membuat jaringan
4. Menghantar bola
Catatan
: PnP tidak dijalankan kerana guru terlibat dengan
Bengkel Peningkatan Profesionalisme guru

Tunjang
: Pendidikan Kesihatan
Tajuk
: Kesihatan diri dan keluarga
Objektif Pembelajaran
: Diakhir proses p&p murid dapat;
Kognitif
Menyenaraikan perubahan fizikal yang dialami oleh
remaja
Membincangkan kebeesihan diri
Kemahiran
: 1.1 Menyeyangi diri sendiri
1.1.1 Seksualiti
Aktiviti
: 1. Perbincangan perubahan fizikal yang dialami oleh
remaja
2. Menyenaraikan masalah remaja
3. Bincang cara penyelesaian
4. Murid memnuat rumusan
Catatan
:
Tunjang
: Pendidikan Kesihatan
Tajuk
: Kesihatan diri dan keluarga
Objektif Pembelajaran
: Diakhir proses p&p murid dapat;
Kognitif
Menyenaraikan cara penjagaan dan menjaga kesihatan
tubuh badan
Afektif
Menghargai dan menjagakesihatan diri sendiri
Kemahiran
: 1. Kesihatan diri
1.1 Menjaga kebersihan dan kesihatan tubuh badan.
Aktiviti
: 1. Bincang cara menjaga kebersihan diri diri
2. Merekod aktiviti menjaga kebersihan diri
3. Bentang hasil perbincangan
4. Permainan
Refleksi
:

Tunjang
: Pendidikan Jasmani
Tajuk
: Kecergasan
Objektif Pembelajaran
: Diakhir proses p&p murid dapat;
Psikomotor
Melakukan aktiviti tekan tubi bagi meningkatkan
kecergasan kendiri
Kognitif
Mengetahui cara meningkatkan kecergasan
Afektif
Disiplin
Kemahiran
: 1.6 Kekuatan
1.6.1 Tekan tubi
Aktiviti
: 1. Tekan tubi tangan atas bangku
2. Tekan tubi tangan atas lantai
3. Permainan menguji kekuatan tangan
Refleksi
:

Tunjang
: Pendidikan Jasmani
Tajuk
: Kemahiran
Objektif Pembelajaran
: Diakhir proses p&p murid dapat;
Psikomotor
Menguasai servis bawah, aatas dan sisi
Kognitif
Tahu dan memahami teknik melakukan servis
Afektif
Memupuk semangat berpasukan
Kemahiran
: 2.1 Permainan
2.1.2 Bola Tampar
Aktiviti
: 1. Kemahiran servis
2. Kemahiran menyangga
3. Kemahiran merejam
Refleksi
:

Tunjang
: Pendidikan Kesihatan
Tajuk
: 2. Gaya Hidup Sihat
Objektif Pembelajaran
: Diakhir proses p&p murid dapat;
Kognitif
Menyenaraikan butiran yang patut ada pada label
makanan
Afektif
Menilai makanan yang sihat dan sebaliknya
Kemahiran
: 2.1 Pemakanan
2.1.1 Pelabelan makanan
Aktiviti
: 1. Murid senarai jenis makanan yang biasa digunakan
2. Murid jelaskan cara penyimpanan makanan
3. Murid senarai butiran yang terdapat dalam label
4. Murid jelaskan komposisi yang terdapat dalam
makanan
Refleksi
:

Tunjang
: Pendidikan Jasmani
Tajuk
: 3. Pendidikan Sukan
Objektif Pembelajaran
: Diakhir proses p&p murid dapat;
Psikomotor
Menyenaraikan jenis-jenis makanan kesihatan untuk
menjauhi penyakit.
Afektif
Tahu memilih makanan yang berkhasiat.
Kemahiran
: 3.2 Pengurusan
a. Pengurusan diri
3.2.1 Makanan kesihatan untuk menjauhi penyakit
Aktiviti
: 1. Murid senarai makanan yang sihat
2. Murid jelaskan makanan yang dapat menjauhi penyakit
3. Murid menerangkan cara memilih maknaan yang sihat
4. Murid bentang hasil perbincangan
Refleksi
:

Tunjang
: Pendidikan Kesihatan
Tajuk
: Kesihatan diri dan keluarga
Objektif Pembelajaran
: Diakhir proses p&p murid dapat;
Kognitif
Menyenaraikan cara penjagaan dan menjaga kesihatan
tubuh badan
Afektif
Menghargai dan menjagakesihatan diri sendiri
Kemahiran
: 1. Kesihatan diri
1.1 Menjaga kebersihan dan kesihatan tubuh badan.
Aktiviti
: 1. Bincang cara menjaga kebersihan diri diri
2. Merekod aktiviti menjaga kebersihan diri
3. Bentang hasil perbincangan
4. Permainan
Refleksi
: