Anda di halaman 1dari 4

Sil1~al don Sisiem 01

Prof. nr.lr. Dadon!} Gunowon,M n9


Adhi-Wd satrio Protqmo - NPM 100~S997.5,

....TeKnil(

5in~Q17 I\uon'fifQS tiS;k .yon9 rnembawa


Pada Sih,yol diskrit
:

illformo.si.

X [f) ] :-

)(n ~

(r@ ;

"

t vnerva J samplt'ng
Sil')~QIonol09

7 sin801 Kontinv

$ih~ol di9ito/

sm~q / gel'lOfJ
x(-t)

S/nyal 9an1il

unra

X. l t )

9a"Jil dOn senop

>(0 Lt)

:_X[n1 =
JtJgo

(n1 f

X,

[><

(t)

S-eh1vo t

..Iemva

..
lnN/(

[Xl-t)

t ,

9reqtlS+ common

"~al

>< [n]

-7

W~

.3 ,

~ Xe [n J

-I- x

:. ~ [ x [n]

-4

.,..

S'939

1(0

z: {-

2 -9
2

Sinyal

periodi/(

j:1ct)

)('2

Lt) .

JOt; ~in::Jal }<onfln\4

~ ~
E = J x If.)
-~

dt-

rara - raw ~
p:: lim J f:l.I x'2. (-t:) dt

2 Z

T?

-2

0 '2.'

21 J
2

S'inyol

p = .!
r'

s]
'Z

"-1'

01)

:z.

PCldO

I(onjlllo.f

perfoc/""

densan penccle T :

XL-')

fa

X '2.

LT.)

do{;,

'

-T

2:

da';

~ flle'9; ~I

s(nyal

d,'Skn't :

110)

,?;},.It::" per;ode

(-t,

VIIaktv

.n: , MOkQ '

~ '= ,

p C~) = vllct:)

-7 f.ne'9i toTal

X (t) :: X

sefiap hClrsa

sesaat :

0 s-O ,

[-nJ]

- 3 -3

~CI

-2 ~ -2 ~ 3 ~ ~

= ~ [~[1)] - x

[1\]

l1nN/(

~ .l>ayO

..,

b,sa diprec/il<5i

sesaa+ 80n9 cUdlsipaS,'kon R :


pet):: v:1ct) = ;z(t) . R

Do,ya

UnNI(

I-I'\J]

::: { 2" 2 i Z.

diban9K{tkon secaro

0 b .3 9 5}
fonQh mnun1I.Jl<kan

~ X[-n] -:: {s 9

.jQ1'I9

cont-on : noise,

.?

don eanJil dor; :

t 3 -4 fi:\

Cfembasi

divisor

ener9 i dcm sm~ol d~a

Coh'toh :

9ci9iOn aenap

-7 sfnyal

5ih.::JO
I acqk

t<e depan

(~t) ]

xC-t)]

~fJ1~al determfniS"fik -? ~aT)9 bisQ dite.n/l./kan I~qt


rrosfS +er+enN at04 e/(spresi tv1atema1ilrq

+>(0(1;)

+X

x" [n]

x/ell]

N, N2.

Clcal< don +,dak

~eLt)

hell]

~E'r.50mo 'terbesar)

""

(n) don

X2

cJen!}on rerioele'dosot'

rerioc:lik

~ 9c.d

S"n,yQI waktv - ~on-tin\.J)( et) run~a I<omponen S'in&q/

[hJ

sed eN,/Nz)

adoloh Periodik de~on period> N, do"


odalQh periOc:/fk de'19on periode N2,mokq

sin~oJ d.s)(rit

x f..t) = -X Lt.)

X'e l t.)::

, Jfka x, en]

N :::

Xli)

2010

)(2.

I:!" t 2,

1);:0

flektro

f .. 2.

"l\.Y.I

x~ [ n]

n:":1:\)

~ \'tiode
-7

d050r 7' horao T ferkeq'/


-7

f:.!.
I

r=

S\.Idl.lt

:2"-f

:zn...

(n

IC'

+@

"
1 b ,1
"ons1an Q flQ'l!)cm
bvJo+- positq.

~ pel"iode dosar -7 hQr;9C1 N tertceci, .


-7 t=rek4ensi ~vdut doso mS/a;

2/'l-

+rat

a : IV

..!.

t,m
,.,

21'1

()Q

X-2 [n]

n :: -N

,v-I

1 .

x2.[n]

f'J 00

sin&al ener9;

sl'ny Q I pen'od./'k DI'Skrit:


X[n

r-

-7 frekuensi

eo

Pa,ya rata

t.erbqfQs

0<

dct::Jo te,.batas

d.~CI

<Do

))P:.o.

s.,n~QI d0.::JO ~

c=o.

< Do

--

r
0 per-asi

d'osor sin.:ial

r.entuk

..., pado vartabel .bebO$

DC/sa,. tinYClI

redo variate! terl/Cot.

)I

,I ~

1. S"()~qJ fl<sponens/'o I
Podo VO/'iobe I TeHfCoC1t

eksponens;q/ rfel

Stn~QI

~ B clan a ~ parameter/iel.

~(t)~CXCt)

~ e, ..., al"f'lp

~[n]-cx[nJ
ad%h

Bila n ~ , ,confonn~Q

~ gao

n<I

ampli{i@r"'lpep.!juo1cm

a~\Jqsi .

~ dl'sebl.tf

-? Me(lIn.lh

-7

~ Mllin,9kq-t-

q, 0

s;n~qJ

menS.!JQboJn,9kctn

arC! le mu Si1< .

silly

01

X'Z

et)

-t dioperoSil<an
Vtt)

;1i L-t-)

t~).

"et)

o/eh indU/{for.

L-

S.lnfe9(Osi

s Lt)

1:

'"

''It)=-.!.

It" 1:.; \forrobel

ifl1e.grosi

maKer:J l~)

0 < 0(' , mqlra

. Bet-daSQrkon
J019

\.:.

,, le) o
'enNI(

t~lcompreS;dor;

.:Jlt) add/a'" henNktffelCSpansi

x ( -ot)

ddt!' x

)fit)

Lt).

7 Ka S\lS k"~.svs

::: XL-t).

son.1J'1 ~ benNk

retfek.sinYQ
PrC-t)::
- Xlt;).

c Co>f.

FClclqtrO.

mQ"'ct

.Jl. kel'pCl1qn
I

filler:

e3wt
cwt of"

Lt)

A sin

cos (wt. + Cf)+j

er)

wt..] ~

{Be3

:tfYl

+ Cf)

1 ~rtet

:: Re { Be j~

of Cf) ::-

((.Jt

i,-ncqiller

Pada .si~al ohSkrit :

(.1\.1') ..If)

3 , ~'n~ql Sinc.lsoidol

~e {Be:J.l\.l)}

Me\unAh , rYIQKQ a/(o"

berkehJI'kol>

eksponensiql

clil<qli s'~aJ

dil*roleh

SecarQ eksponensio/

,xct)

j.:l\.ll }

leredQO'1

1ereqam

,t)e-~ts;n

.tfn~at SlnI./,sOI

(cot,+CP);

)()

4.5Jn~QI I..Inff s1ep

WQI<.N

0 , makQ

,no to < 0

Lt)

.tClmCJ

Konknll

~tt)=xlt-to)
Jika to>

.'

hctru,S metYl1"'''''

Bilo S1nuq/ Sin\lso;dal


-;) J,enNK ref/ek.sinya
X(-t)

'
N,rn ~ bi/. bv/at.
pvtarQI)

A sin (.Il. n + l.f') :: IIn {8e

s'r'J::/al ,ge"qp

Per9eseron

n cos

~ A ~in (tot

?~in::Jo' JJtf;) mewok,.,i benNktercElrminkan)l

3.

-?

+ Cf )

4-..!l..N

-'"
= coS .() + JSlnv

:: A

Clda/ah

d/

ra

idenktoS

A ilP

Aeo:>

-7 I3e3Wi; :::

Penrermf"on
~ (e)

2n..m

:: Ae

= X [ ~n]

I)

E~sponensiq I l<omr'eKS

WQK"'-'

~ el'\]

(.Jl.

rnQKQ

Zn..m.

.J'L ~

3 . Sm~q I

rn:')<I't

= X (Clt)

tenN periocJik ,

b&I\lrr1

X@dr.

~lt)

)(1(0 a)"

er-ad)

+ er)

(An

..., Sfn~ClI c1fSJ:"'-t konfinu

fodo VOriobel 8ebas


1. fenskalool)

AN

-lb

Cn] = A cos

Cftau

~ cI"ofero~jkon o/eh kapasi10r.

jt

,..er)

t-l1. +

slld~t fOSO

l n of' N 1 :: A cos

L Jiet)

craa Zs )

fre/C\lensi

= A . cos . (

(t)

., Slll~oldiSl'\rit

Tt"

S(n~o)

2(1..

;<

dt

0(

, Sjn~o/ dis/(r;f

E!1e~nsiosi
2. )(

UJ

pa do sln~al 4"'1-

:1 c..t)

2.

r"1 )(z.[nJ

X,

eksponen8'!'01

e .

; r z:

l'

COn-toh

Ji/(o

8r"

arnpli'hldO

,y(;t) . ?Cl (t]

'4.

Kont.,,"I

$fn~QI

.3. Perl<a/ion

'7

~ecaro

2. Sln(;JaJ Si,,-ISOidaJ

~ Conroh : t-nixer ot/dlo r:JOn,g

Y [n]

setarq eksponens1q)

di.5kn't

x Cn]

:Jet) ~ X/Ct) +X.zLi:;)


::J [n] : x, rn j + )(2. Cn]
.Iu

'(f\.Ido.

~ a< 0
Pad

fen:J'4ri1/ahan

2.

z: Be a+

xct)

I. ~nsKQIQQn Amp,,'hldo

-7

s(ll~al
sln.!:JOI

cJ(gessr

t=e Kanon

d".9{J.5l'r

icE' /(;r;.

tI et)

{' o} ,. t-t>o
<0
..lCOnfin\J

Drsl<n't :

II tn J

srn~ol unIt stef tidaJc terd'efjlll',sj

0t

I\? 0

i n

<0

cJit=o

'cia

211-

:So StrJ~oJ Rktqn,!JrJ/or

l/Mum

2 sfn~al unit S1ef.

x,

(1I l t +

=-

et)

On

[t - 0/

S'tIQrclt

I.

Lt)

:
)dt) Jilt

- to)

/turf: TO(5)

)( (t.)

A rec..-f,

~~

>) .

3.

0 I ( at + b)

- Tlu'unan
"tz

Si9nt41')')

-t
'it')O
t;

-1 ;.

dQ/QI'Y)

-t

to.

0
0

<

_-

::

J a~';, eIOIQ1Y1

wCJKN

SfI)81<Qt.
t%

at =

Lt) ~ It)

Xl ..O kOniinv

aso/kQI)

so

)((0)

::

i!

fU".9s; ..,enQP4

ott)
tI (,t)

ft/n,9si

9ifot ren(:Jari'19~n

IY)O

tJni't step

0 It-to)

di

1.

-t; 0' (.-C) cl

= {){

f; ,

QJ<ah -tersarins

beradQ

0 , S'Ia in

di onto

SffQt pehwp /iko"

f?l

1etdefini5i

L\

DV

~E-

C )

t,

= .tort--

sin rt.x

:: Sa

((1...)()

iN

a. 5uferpo5l.s

(to) ; t, <-to ~ tz
0
; ,yan9 ICI ty)
n-ya

no/ ,QSQ /

don

ho~ct drllasifI(etll
stl1,yol ifY)Nls

,mier JikO meme.nu1lipn'nsip

n...

illp\4-f

x~ (t

~x le)

np'-l'

f. X'~ (E:) rGcJfp'-l+-

d(betj Inp-.lt XH)


, OL.l~t

.si~tem Ifneanta~

,oUfF'-'t,yL

OI.!jLt)

oUh>...tt

9, et) of !h Lt)

H omo3enitas

ecx, et)

Y, It)
or. .
J,ou4pL/t !:kLt) " mas:a j1'ka ell ben

'L',
'\.IoN siltfm drve"

aXlt;)

rrope~J .

., an,9 terdep'n is; SQC/+

j,.

.Jil<d

t.r <tan t'1 .

(sampling

fC;/Kto r KOrl"lpres;

Input )(',et)

0,9or hafl.ya te,..clefin".s;


Q

.:JCIn.9 tered om de~cJl)

df3ebut

'JiJ<a

hClrj

(J()

Un fQnlCl5

. $istem

prope~)

x (~)o(t-io)
: 1< (to) <5 (-f;-tr
~ Jii(Q dika'" den90n e et-to) ,mQ"a
SIIIYol x [to)

Slsr&M

(He)

CSiffir1,9

t2

-to

Sr'nC

~ fl( fl9si So

-Cb

of;;:

Sa C,c)

n.x

::- et
dt
co

f: )

~1

dr's krlt

Impuls aclc.lah Nfl,{ncJn rerra

, r acto

= re

d 1:

~n.9~i Jl'lNS +ereaam I<artno fembtJCJtyJt-erbdtaS. [strv] s r tapi penyebutn"q nat'l(ferUj.

0'(,(;) 6"(-t )

'
i nse
n:J.o
{ i>;

a(n]:

~Sin~o'

-t

>/nC()C)

,>In., q I

J xlt)

U Cr:).::I"( :.

un/fslef'

rW19sin-yo aeato (tI1l.J~;.!JfnQf


p<.lnc.aK~ seco-t x:: 0 d an dka-r -a kdr pado x
1:2..

4. 0 Lt;) adaloh

men,9lnte,9ralkan

den9an

"t

n~Cl

l<onHn~

~Lt),*t

Cl

; t?o

; e <0

Me~PQkan

Lt,,)
t, < to <'t.

?\

I t -I-0

(Il)

dt :::(-1) X

(t-to)

So C,c)::

x=:o .

-ib

Pad

is

:
I'J

Dfifll 5i :

-h0L-t)

0 Lt) : 0

3.

di

I!

Cl

11. ftUlgS; Speldrum

, 1

0 I ( t + .9 )

en)

-'0

~. "efln (Si :

2.

f\.m9si imp vls

I<edl.lo

Pfdapaf

fe,90n..90n

i,

i'Lt)

.. J'c-t;-to)

r tt)

Mjjoln~ a lonJc:H<Oh

<f'lt-to)

-x'to)

- oefini)i :

7. fu'l9S; Delta DlrClc /Impv/s

SffCJf :
1. oCO)

(to) r'Ll: -to)

X Ct)

""- 1 + 2U (:t ) .

f(/f195~ ROMP

..-1

st-ep :

V1)i7

eli ..)f ~ to

". Un it Triplet

Ih.t C-c-OrS)

(t) .

t" { 0 i

h/n-tnon

_10

peft,.,j~; ;

~9n

==

lal

xC-t)

S9h

pl./~a

[1:)

2. ItS'tr-to,)dt:

Me"Jadi.

(0. Rln9 si

t,c(-to<t:z..

.5(fat

At4 Ct;- TO,S)

rr ) '" - A ~

)(2

q ) _ U et-a)

dOn penamoan

DibenN/<

xt)o'(c-f:o)dt::-x'.::IL'f(,)

tl

irnpLlfs

NI)95i

tl.

&en8

A feet ( ?~)

Dob/et

. Wrunan

Oirero1eh dad penJl.{fYl/Clhan


Def'jni.>;

Unft

tJ

don

:'

-f ~X'2.lt}

-7 t>(!j,le) -t~~'l.tt)

bila ihp4't

2,

nme

~va~fr1.9 don ,flne- ;nVarian?-

J,.l<allsq Uta5

~(J1ern,:yoT'l.!) :ri/(Ci cliberi mOSU/(on x et) akan ~hrlNI!m


1<ll..laroll ~ Lt) dr~bc./t"'1'YJe ;nvorion1 111<0 m~

~Time
~

y It-tc)
Ji~Q Tnput df9.f'S'f'r

(t-t-o)

InvarianT

-?

iD

JflQka DU;\ft

terjesi'r ic ,

Sj~a)

Sl5tefY) Kau5al

.
S~Cl(C1tiN .WPWt -Jrln~VO'f9J~

~an~ .fidak memhuhi

Impl(?/Yl~ntoS" shifiillj

PrCi~d!Jr 1l1lI\Jk mene1\NJ;;oll c:tpal\ah

~'me mvartotv: :
lv1;sa /n,J a !J, Lt) oclala h Outp\.(t

sisffm

Q.

". Dideft'n(Si tan inp---tt


clan t>nNk.QIl ~2 Lt)
cCar11ah

c!)fl<a ~h (t)

=-~,

itwan'ont rJiJ{O

bOil

(i.-b)

et --to)

~rt9an Y2(t)

Jr'njKQn

cJi~~t

w)QI<OSl~tem

hme

inpvt
~2 =

outplJtn,JQ'"

x2

COS"

Lt)

cos

inp'-lt

COS")(,

CO'5'

~,lt-to)

~ en]

3. S15tetn deT\9o{\

coS"

C- .

Cl

x(t)

x, c -t; - to) coS' t .

-7

don

MIsol :
Resistor
~ct)-=

Jil<a

ct#a'l

IVlQSQ

outpUT

~fy\A1rl~Q

t:

.!)C/~

$OI7lQ

J x c:r::) t:

horaa

.::J C-i)

har9a

seb@(vfY)n~CI

7-

terjanNn.9
O""Q/

Lt) .

makCJ S:;stern oh'dctl:: IflVe",,'be1.

l~lt;J
2

-t> ~ Lt) cos"

;(

Lt.)

lido"

fNn~q ,',wers

dan )( et)

.. :z.n.

p\ln~CJ

I<.ctttnCl

frl.JCfrcln

>istem periodik ~n.9CJn

Tp

mp LIT (>tJt:Ja

rras

~Co).

:JC/fl.:j

R."-.

G. S+abil'-tas
8180

(J!OJl\clecl inttff

bounc{ eel OI/tp..fi)

I'rICI~CI oUfp-l1n,yCf

:1'JgC/ "ferbclfos

0 <.tf <.( t

::J

Lt)

Il'\QJn.enu hi

Is u: 1 ~ m~ <: 1)0 unta ~ap t


l<ehk,a . ,'I') P \.It X ~) ~ me uh i ;
IX (t) I~M)( <. ~ I..lnNk ~IY\ ~ 0( i..
Mx, M~

bilonyQr.

po~itif

1erhin9.9CJ

I.lnNJ<

ni/a; Sqat t.;:: 0 ako r; membl1"'C/n


x(-q)
~on..9tef.!}aJ')Nfl.,9 mQsttkon

tvletn~roteh

y.co)

z (t) =:

rl..l"~oinvers -let):,

2X(t)

-=f>~J(t)::

.)

~ (-t) ~ x (t -a) i a ::> 0


adalc:th sisft'm otengOT\ "lemon" xoreo
hasiJ

-- Slstem -

tov

~istem staJ,il -+

J~f'O'"

C -Ib

..(>

~.

maJ\.l/Ccl1I.

8~O

~t)::

~q"'\J

menwri

/nvers

~1f"a illM terbatas,

=p Karqs.itoJ'"

'ql\l,

ter.gaflt..ln.j

..

cfirnana

:JiKQ l<elvoranfl,::}rJ

.Conloh

/VIE-m01"

Rxc.~).

f'IIq~a (ql~'

:l

X Ct)

JlKQ

te'"!JOflN'!!J

(!iLt-J) -= HlnV{H1X(t>}}
= x Ct)
tnpv-t ~an.9 bf'rbedCJ tne'1SJhCl.sill<on

soma 7

den.9ol1 MelVlori

<0

'

(fnvertibeJ)

unN K

s et)

SfStem -

zCi")

MiSQI

1 }
.

et-to)

J/5tem 1ime \/OrB~


po

tOil

Iql",

ln~rs

'biJO oh'invest\gasl

51.s1em tanpa tv1emori OItav seso o+ Cin~tClM(:meovJ)


.fi1<C4 oV+-p\.ltsacrtini hcmyo 1er"QnNfIj Input socrliN.

inf~T

Masq

rnelYliliKi

SfStelYl

X, Ct-tD)COS'

-! .y

--to)

de.pan

[-nJ -+ hon l<ausql ,n

#!

ffr.9onNflj

[2.n ] -') non x a s I ,n:> 0

S .Irwersibilitas

i :

et

= )(

W\qso

,OUtf~T 8 I z: K, Lt>

X'I C~)

} non I<Q(lSal'.

;: 'I- [n % J

~ [n ]

t .

Lt;) coS"

92 ::: X2 It)

Si~tem

kausol

X[n]+3x(l'I+iJ

~[n]

Lt)

X, et-to).

inpLit X2 -:::X, (t-to),Ol.Hp'"'t-n~

!:J,

[k J

>(

/<:-110

cos x, Lt-to)

z:

sl'5ff'm -fime - fnVariant


-

,y,Lt:-) -

>(, et-to) , outpl./1ny a

Xl ==

::J, et-to)

Tap

::

~[n).,

XI (t;),

Inp\.A1

~(t)

rnQ~a epa""

KOln secora
.
n'dClk .Ma dil:'etQhlJl.

~[nJ :: ax [n]

~ (t-).: cM x (f:)

-7-

c1irealisqs;

jcr-.J=X[flJ-x[n-'J}
-

.contoh :

tetsebvt.

/<al.tsalitClS

uso

., ril<O fida/<,

/lln-hcipc4tvry

f..5ik , KatfflQ input

:1 [n]

diHbl.4-f +i"Yl~~jIl9.

rNloka

~'dak

5istem Kousol

X'3::: X,

()( Ct Tt), X C-I:-t2)/ -, _)

olQpan

~drot

inp1l1

Conroh :

clan

~,(t-lo)

X, t;)

Jebqgai

J< 2

masC!

tJ\menuhi

lItt~i't9 ofcw

rtea 1er!janN/)!J

.) TQp'-

~ c-t-Z),._

, 31stem f'Jon-l<ausQ(

"'me

~ 1jka ollfp-wt

$(st ern sa crt ; N h an.:;o fer.5JCInNn.!) clan nO a i


jnpvt don MCJsa 10/1./ (ya;"'" )( (t) ,xct -I),

paaa

clelo~.

-7

/Non -1tn-tiC;eqTO~

l------------~~~~~~------------~