Anda di halaman 1dari 1

Refleksi yang mantap

Pertama sekali saya bersyukur kehadrat Ilahi kerana dengan izinnya saya dapat
menyiapkan tugasan yang diberikan ini. Tidak lupa juga kepada pensyarah selaku yang
mengajar mata pelajaran PSV 3143 : SENI DAN PENGURUSAN. Langkah pertama,
saya mencari bahan daripada internet iaitu yang berkaitan dengan tajuk kursus. Ia bagi
merujuk dan menambahkan bahan dan juga sebagai bahan panduan.
Langkah kedua ialah dengan menggunakan buku-buku rujukan sama ada yang
dibeli sendiri dan juga yang dirujuk melalui perpustakaan.
Langkah ketiga ialah berbincang dengan rakan di sekolah iaitu yang pernah
menuntut dalam tajuk ini jadi sesi perbincangan saya dengan mereka dapat sedikit
sebanyak menambah pengetahuan dan panduan bagi menyiapkan kerja kursus ini.
Langkah keempat saya juga berbincang dapatan-dapatan daripada rakan
sekuliah. Ini akan dapat memperkukuhkan lagi maklumat yang sedia ada dan
seterusnya dapat membuat kerja kursus yang diberikan.
Sepanjang proses mendapatkan bahan dan ilmu banyak kekangan yang perlu
diharungi iaitu kesibukan kerja di sekolah dan juga di rumah sedikit sebanyak membuat
ia mencabar dalam menyiapkan kerja kursus ini.
Walaubagaimanapun dengan tekad dan semangat yang ada akhirnya kerja
kursus ini dapat disempurnakan dengan sedaya yang ada.
Saya amat berterima kasih kepada semua yang terlibat secara langsung atau
tidak langsung yang bekerjasama dalam semua sesi perbincangan atau pertukaran
idea.