Anda di halaman 1dari 19

SMK KANGKAR PULAI

BANDAR BARU KANGKAR PULAI


81110, KANGKAR PULAI
JOHOR
Tel/Fax : 07-5774737
Ruj. Kami
Tarikh

:
:

JEA 8008/01
18 APRIL 2012

Guru-Guru Penasihat Pandu Puteri dan Ahli-ahli Pandu Puteri Sesi pagi,
SMK Kangkar Pulai.
MESYUARAT PERSATUAN PANDU PUTERI KALI KE-3 TAHUN 2012
Dengan segala hormatnya, perkara di atas adalah dirujuk.
2.
Adalah dimaklumkan, Persatuan Pandu Puteri SMK Kangkar Pulai akan
mengadakan mesyuarat Pandu Puteri kali ke 3 tahun 2012 sebagaimana ketetapan
tersebut:
Tarikh : 19 APRIL 2012
Masa : 1.30 petang
Tempat: Bilik Sejarah, SMK Kangkar Pulai.
3.

Agenda mesyuarat:
3.1 Ucapan guru penasihat.
3.2 Pengendalian perhimpunan rasmi sekolah
3.3 Hal-hal lain
4. Diharap mendapat perhatian dan makluman tuan/puan. Kehadiran adalah
diwajibkan.

Sekian, terima kasih.


BERKHIDMAT UNTUK NEGARA
Saya yang menurut perintah,
.......................................
(HAMISAH EAKSAN)
Guru Pemimpin Pandu Puteri,
SMK Kangkar Pulai

Mesyuarat Agung Persatuan Pandu Puteri Sesi Pagi, SMK Kangkar Pulai Tahun 2012
Tarikh

: 14 Januari 2012

Masa

: 9.00 10.00 pagi

Tempat: Kelas 3PE1


Kehadiran

: 35/55 (Rujuk buku laporan)

Agenda:
1.0

Ucapan Guru Penasihat


1.1 Guru penasihat Pandu Puteri, Pn. Hamisah bt Eaksan mengalu-alukan
kedatangan semua guru penasihat dan ahli-ahli sesi pagi. Beliau mengucapkan
terima kasih atas kehadiran semua yang terlibat.
1.2 Pn. Faridah Shamsuri mengedarkan kertas kedatangan untuk diidi oleh para
guru penasihat dan para ahli. Guru penasihat yang hadir diperkenalkan kepada
semua ahli Pandu Puteri

BANDAR BARU KANGKAR PULAI


81300 JOHOR BAHRU, JOHOR
LAPORAN AKHIR TAHUN 2011
Kegiatan kokurikulum Berakhir pada 24 September 2011
Persatuan Geografi dan Alam Sekitar
1. Pendahuluan
Persatuan ini ditubuhkan sejak sekolah ini dibuka pada tahun 2001 lagi. Keahlian
persatuan ini terbuka kepada semua pelajar yang belajar di sekolah ini. Persatuan ini
terdiri daripada 24 orang ahli dari tingkatan satu hungga tingkatan 4. Terdapat 3 orang
Guru penasihat persatuan ini iaitu Puan Faridah Paiman, Puan Sulimah Warijan dan
Puan Norlela.
2. Objektif yang telah dicapai
i.
Ahli dapat mengenal pasti tumbuhan herba dan keistimewaan tumbuhan
teersebut yang terdapat di kawasan sekolah sahaja.
ii.
Ahli dapat memupuk semangat kerjasama dalam kumpulan melalui aktiviti
kumpulan.
iii.
Melatih ahli dalam urusan perniagaan.
3. Aktiviti/ Program yang telah dijalankan.
i.
Lawatan kekawasan herba.
ii.
Kuiz
iii.
Membuka gerai
4. Pencapaian
-Tiada5. Ulasan, cadangan untuk mempertingkatkan kualiti organisasi di samping
pengurusan kokurikulum sekolah.
Pihak pengurusan perlu mengambil tindakan kepada para pelajar yang
menghadirkan diri semasa aktiviti dijalankan. Pembahagian kealian bagi setiap
persatuan atau kelab perlu seimbang supaya persatuan tidak hanya tinggal nama
sahaja.pelajar yang kehadiran penuh perlu diberi anugerah.
Disediakan oleh,

.................................
(

Disemak oleh(penyelaras/ GPK


Kokurikulum)

..........................................
(
)

Takwim Tahunan persatuan : Pandu Puteri


Bulan

Minggu/
Tarikh

Januari

Minggu 2
Minggu 4

Februari

Minggu 2
Minggu 4

Mac

- Pendaftaran Ahli
- Mesyuarat Agong Kali pertama (pemilihan
AJK)
- Suaikenal antara ahli-ahli
- Lagu Dunia
- Pengenalan syarat-syarat Pra-Persetiaan
- Persetiaan
- Undang-undang kepanduan
- Cogan Kata
- Isyarat Kepanduan
- Tabik hormat

Minggu 4

- Lambang Pandu Puteri


- Panji-panji
- Khidmat Masyarakat

Minggu 2

- Bendera-bendera dan maknanya

Minggu 4

- Latihan Asas Kawad Kaki

Mei

Minggu 2
Minggu 4

- Istiadat kepanduan
- membentuk ladam kuda

Jun

Minggu 2
Minggu 4

- Sejarah Kepanduan
- Mengenali Pasukan & Pemimpin
- Erti Lencana Pandu Puteri, Lencana
Dunia
- Lagu-lagu Kepanduan

Minggu 2

- Ikatan & Simpulan

Minggu 4

- Lagu-lagu Kepanduan

Minggu 2

- Isyarat wisel, isyarat tangan

Minggu 4

- Lagu-lagu kepanduan

September

Minggu 2
Minggu 4

- Pertolongan Cemas

Oktober

Minggu 2

- Khidmat Masyarakat

Minggu 4

- Mesyuarat Persediaan Tahun 2013

April

Julai

Ogos

Minggu 2

Aktiviti

Catatan/
Tindakan

PERSATUAN PANDU PUTERI


Matlamat dan tujuannya ialah :
Objektif penubuhan persatuan supaya ahli dapat menganggotai Persatuan Pandu
Puteri dengan lebih terpimpin dalam menimba ilmu pengetahuan dan kemahiran dan
memupuk semangat bertanggungjawab dan didiplin diri.Ahli-ahli Pergerakan Persatuan
Pandu Puteri akan seberapa daya berusaha untuk mencapai tahap yang paling tinggi
dalam aktiviti yang diceburi terutamanya melalui ujian-ujian kecekapan yang diikutinya.
Perlembagaan
Perlembangan persatuan ini terdiri daripada Pengerusi, Naib Perngerusi, Setiausaha,
Bendahari dan beberapa orang guru penasihat. Bagi melantik ahli jawatan kuasa yang
baru, persatuan ini mengadakan mesyuarat agong setiap tahun baru bermula. Yuran
sebanyak RM4 hendaklah dibayar oleh setiap ahli untuk kegunaan persatuan untuk
pendaftaran ahli negeri dan ahli daerah.
Guru Penasihat:

1. Pn. Hamisah Eaksan (K)


2. Pn. Azliny yusof(PK)
3. Pn. Noor Nazifah Md. Suandi
4. Pn. Lim Poh Biau
5. Pn. Tanujah Karjhigash
6. Pn. Faridah Samsuri
7. Pn. Sharifah Mohamed
8. Pn. Hanani Hashim

9. Pn. Leang Chew Meng


10. Pn. Norhayah Jusoh
Bilangan ahli :

55 orang

Aktiviti-aktiviti yang dijalankan :


1. Mesyuarat Agong
2. Pra-persetiaan dan lagu dunia
3. Isyarat kepanduan
4. Mengenali dan mengetahui bendera
5. Asas jahitan(menjahit butang)
6. Isyarat tangan dan nyanyian lagu taps
7. Latihan Kawad kaki untuk pertandingan kawad
8. Pertandingan Kawad kaki peringkat sekolah
9. Latihan Kawad kaki untuk Sukan Tahunan
10. Sukan Tahunan

11. Menyertai khidmat hospital Majlis Pandu Puteri Renjer


Peringkat Negeri Johor di Hospital Temenggung Seri
Maharaja Tun Ibrahim, Kulai

SMK KANGKAR PULAI


BANDAR BARU KANGKAR PULAI
81110 JOHOR BAHRU, JOHOR
Tel : 07-5574737
________________________________________________________________________
Rujukan Tuan :
Rujukan Kami :
Tarikh
: 4 JANUARI 2012
Kepada ,
Pengetua,
SMK Kangkar Pulai,
81110 Johor Bahru,
Johor
Tuan,
PERMOHONAN PENUBUHAN PERSATUAN PANDU PUTERI
Dengan hormatnya dimaklumkan bahawa saya, Puan Hamisah Eaksan berdasarkan
Peraturan (4) dalam Warta Kerajaan bertarikh 21 Mei 1998 P.U.(A) 196, yang berkait
dengan Seksyen 130, Akta Pendidikan 1996 dengan ini memohon untuk menubuhkan
Persatuan Pandu Puteri SMK Kangkar pulai mulai 4 Januari 2012.
2.

Bersama-sama ini disertakan :


2.1
2.2

Draf Perlembagaan
Draf Aktiviti Asas

3.
Kerjasama daripada pihak tuan meluluskan permohonan ini amat dihargai dan
diucapkan terima kasih.
Sekian.
BERKHIDMAT UNTUK NEGARA
Saya yang menurut perintah,
.............................................
(PUAN HAMISAH EAKSAN)
Guru Pemimpin
Persatuan Pandu Puteri ,
SMK Kangkar Pulai,
Johor Bahru, Johor.
s.k Fail Persatuan Pandu Puteri

SMK KANGKAR PULAI


BANDAR BARU KANGKAR PULAI
81110 JOHOR BAHRU, JOHOR
Tel : 07-5574737
________________________________________________________________________
Rujukan Tuan :
Rujukan Kami :
Tarikh
: 4 JANUARI 2012
Kepada ,
Pn. Hamisah Eaksan
Guru Pemimpin Persatuan Pandu Puteri,
SMK Kangkar Pulai,
81110 Johor Bahru,
JOHOR
Tuan,
KELULUSAN PENUBUHAN PERSATUAN PANDU PUTERI
Merujuk surat tuan bertarikh 4 Januari 2012 dinyatakan bahawa dengan kuasa yang
diberikan kepada saya oleh Seksyen 130, Akta Pendidikan 1996 seperti yang termaktub
dalam Peraturan (4) dalam Warta Kerajaan bertarikh 21 Mei 1998 P.U.(A) 196, sukacita
dimaklumkan permohonan tuan untuk menubuhkan PERSATUAN PANDU PUTERI SMK
KANGKAR PULAI, JOHOR BAHRU, JOHOR adalah DILULUSKAN berkuatkuasa mulai
4 hb. Januari 2012
2. Semoga tuan dapat melaksanakan tugas dengan penuh dedikasi.
Sekian,terima kasih.
BERKHIDMAT UNTUK NEGARA
Saya yang menurut perintah,
.............................................
(
)
Pengetua,
SMK Kangkar Pulai,
Johor Bahru, Johor.
Merangkap PENOLONG PENDAFTAR PERSATUAN SEKOLAH
s.k.

1. Jawatankuasa Pengurusan Kokurikulum Sekolah


2. GPK Kokurikulum
3. Fail Persatuan Pandu Puteri

SMK KANGKAR PULAI


BANDAR BARU KANGKAR PULAI
81110 JOHOR BAHRU, JOHOR
Tel : 07-5574737
________________________________________________________________________
Rujukan Tuan :
Rujukan Kami :
Tarikh
: 4 JANUARI 2012
Kepada ,
Persatuan Pandu Puteri Malaysia
Wisma Pandu Puteri,
Jalan Pantai Baharu,
59700 Kuala Lumpur.
Melalui dan Salinan:
Pengetua,
SMK Kangkar Pulai,
Bandar Baru Kangkar Pulai,
81110 Johor Bahru,
Johor.
Tuan,
PENDAFTARAN PERSATUAN PANDU PUTERI SEKOLAH
Berhubung perkara di atas, bersama-sama disertakan senarai ahli-ahli Persatuan Pandu
Puteri SMK Kangkar Pulai, Johor Bahru dan juga senarai guru-guru penasihat yang
akan mengendalikan aktiviti persatuan.
2. Semoga dengan pendaftaran tersebut pihak sekolah akan memperolehi
segala berita persatuan semasa agar dapat menjalankan tanggungjawab untuk
meninggikan prestasi Persatuan Pandu Puteri.
Sekian,terima kasih.
BERKHIDMAT UNTUK NEGARA
Saya yang menurut perintah,
.............................................
(PUAN HAMISAH EAKSAN)
Guru Pemimpin Persatuan Pandu Puteri ,
SMK Kangkar Pulai,
81110 Johor Bahru, Johor.

s.k.

1. Pengarah Pendidikan Johor


2. Pegawai Pendidikan Daerah Kulai
3. Pesuruhjaya Pandu Puteri Daerah Kulai
4. Fail Jawatankuasa Pengurusan Kokurikulum Sekolah
5. Fail Persatuan Pandu Puteri

SMK KANGKAR PULAI


BANDAR BARU KANGKAR PULAI
81110 JOHOR BAHRU, JOHOR
Tel : 07-5574737
________________________________________________________________________
Rujukan Tuan :
Rujukan Kami :
Tarikh
: 4 JANUARI 2012
Kepada ,
Pengetua,
SMK Kangkar Pulai,
81110 Johor Bahru,
JOHOR
Tuan,
PERMOHONAN MEMUNGUT DERMA PERSATUAN PANDU PUTERI
Dengan hormatnya dimaklumkan bahawa saya, Puan Hamisah Eaksan berdasarkan
Peraturan (4) dalam Warta Kerajaan bertarikh 21 Mei 1998 P.U.(A) 196, yang berkait
dengan Seksyen 130, Akta Pendidikan 1996 dengan ini memohon untuk memungut
derma Persatuan Pandu Puteri, SMK Kangkar pulai mulai 4 Januari 2012.
2.
Bersama-sama ini disertakan keputusan mesyuarat jawatankuasa mengenai
jumlah pungutan derma yang dipohon untuk dikutip daripada setiap ahli.
2.1 Kutipan setahun ialah RM400
3.
Kerjasama daripada pihak tuan meluluskan permohonan ini amat dihargai dan
diucapkan terima kasih.
Sekian.
BERKHIDMAT UNTUK NEGARA
Saya yang menurut perintah,
.............................................
(PUAN HAMISAH EAKSAN)
Guru Pemimpin
Persatuan Pandu Puteri ,
SMK Kangkar Pulai,
Johor Bahru, Johor.
s.k.

1. Jawatankuasa Pengurusan Kokurikulum Sekolah


2. Fail Persatuan Pandu Puter

SMK KANGKAR PULAI


BANDAR BARU KANGKAR PULAI
81110 JOHOR BAHRU, JOHOR
Tel : 07-5574737
SMK Kangkar Pulai
Bandar Baru Kangkar Pulai,
81110 Johor Bahru,
Johor.

Rujukan Tuan :
Rujukan Kami :
Tarikh
: 13 JANUARI 2012

Adriana Balqis Ahmad Shah


Tingkatan 1RK2
SMK Kangkar Pulai,
81110 Johor Bahru,
Johor
Melalui dan salinan:
Pengetua,
SMK Kangkar Pulai,
81110 Johor Bahru,
Johor
Saudari,
SURAT PENURUNAN KUASA KEPADA JAWATANKUASA
Berhubung perkara tersebut diatas, dinyatakan bahawa dengan kuasa yang diberikan
kepada saya oleh Seksyen 130, Akta Pendidikan 1996 seperti yang termaktub dalam
Peraturan (4) dalam Warta Kerajaan bertarikh 21 Mei 1998 P.U.(A) 196, saudari telah
dilantik sebagai AJK Ting. 1 Persatuan Pandu Puteri, SMK Kangkar Pulai,
berkuatkuasa mulai 4 hb. Januari 2012 hingga 31 Disember 2012
2. Bersama-sama ini disertakan Senarai Tanggungjawab yang perlu dilaksanakan oleh
saudari.
3. Semoga dengan perlantikan ini saudari dapat menjalankan tanggungjawab untuk
meninggikan prestasi Persatuan Pandu Puteri.
Sekian,terima kasih.
BERKHIDMAT UNTUK NEGARA
.............................................
(PUAN HAMISAH EAKSAN)
Guru Pemimpin Persatuan Pandu Puteri,
SMK Kangkar Pulai,
81110 Johor Bahru, Johor.
s.k. 1. Fail Persatuan Pandu Puteri
2. Fail Guru Penasihat/Guru Pemimpin

PERATURAN-PERATURAN (PERLEMBAGAAN)
PERSATUAN PANDU PUTERI
Pada mematuhi Subperaturan 5(1)(a) dalam Peraturan-peraturan Pendidikan
(Persatuan Sekolah) 1998, Akta pendidikan 1996 seperti dalam Warta kerajaan Malaysia
Jilid 42, No. 11, Tambahan No.41 Perndangan (A): P.U. (A) 196 bertarikh 21 Mei 1998 ,
maka berikut dikemukakan Peraturan-peraturan (Perlembagaa) Persatuan Pandu
Puteri SMK Kangkar Pulai yang selepas ini disebut sebagai persatuan sahaja.
PERATURAN 1:
a.
b.

NAMA DAN MATLAMAT


Nama persatuan
: Persatuan Pandu Puteri
Alamat
: SMK Kangkar Pulai
Bandar Baru Kangkar Pulai
81110 Johor Bahru,
Johor.
PERATURAN 2:
OBJEKTIF
Memberi peluang kepada setiap pelajar untuk mengembangkan potensi secara
seimbang dan menyeluruh dalam aspek jasmani, emosi, rohani dan intelek.
PERATURAN 3:
OBJEKTIF
3.1
Supaya ahli dapat menganggotai Persatuan Pandu Puteri dengan lebih
terpimpin dalam menimba ilmu pengetahuan dan kemahiran dan
memupuk semangat bertanggungjawab dan disiplin diri.
3.2
Ahli-ahli Persatuan Pandu Puteri akan seberapa daya berusaha untuk
mencapai tahap yang palin tinggi dalam aktiviti yang diceburi
terutamanya melalui ujian-ujian kecekapan yang diikutinya.
PERATURAN 4:
KEAHLIAN
4.1
Dibuka kepada semua murid sekolah ini.
4.2
Permohonan menjadi ahli adalah dengan cara mengisi borang yang
disediakan.
4.3
Ahli-ahli mestilah menerima serta bersetuju berpegang kepada
Perlembagaan dan akan mengambil bahagian denga cergas bagi
menjayakan tujuan persatuan ini.
PERATURAN 5:
GURU PENASIHAT
5.1
Guru penasihat adalah terdiri daripada guru sekolah ini.
5.2
Guru penasihat hendaklah memberi nasihat dalam perancangan dan
pelaksanaan sesuatu aktiviti.
5.3
Guru penasihat hendaklah sentiasa bersama-sama dengan ahli-ahli
semasa aktiviti dijalankan

CARTA ORGANISASI (SESI PAGI)


PERSATUAN PANDU PUTERI
GURU PENASIHAT
Pn. Hamisah Eaksan (K)
Pn. Azliny yusof(PK)
Pn Noor Nazifah Md. Suandi
Pn. Lim Poh Biau
Pn. Tanujah Karjhigash
Pn. Faridah Samsuri
Pn. Sharifah Mohamed
Pn. Hanani Hashim

Pn. Leang Chew MenG


Pn. Norhayah Jusoh

PENGERUSI
Prishita Shri A/p Rajan

NAIB PENGERUSI
Nurul Nadiah binti Dzulkifli

SETIAUSAHA
Intan Faiqah Hamizah Firazan

PENOLONG
SETIAUSAHA
Suzie Suliana

BENDAHARI
Reshvini A/p Jeyaraman

PENOLONG
BENDAHARI
Nur Hakimah Fauzi

AJK
Yeo Ngek Hui
Devi A/p Ramesh
Nur Farhana Ikhsan
Pauline Nishalini
Adriana Balqis