Anda di halaman 1dari 14

SURAT PERJANJIAN PENERIMAAN NOTEBOOK

DI ANTARA
GURU BESAR, SK. PENDIDIKAN KHAS JALAN PEEL
sebagai wakil

JABATAN PENDIDIKAN KHAS


KEMENTERIAN PELAJARAN MALAYSIA
DAN
ZARINA BINTI AHMAD

---------------------------------------------------------------------(Nama Penerima)
671220-02-5056

---------------------------------------------------------------------(No. Kad Pengenalan)


GURU PENOLONG KANAN HEM

---------------------------------------------------------------------(Jawatan)
SEKOLAH KEBANGSAAN PENDIDIKAN KHAS JALAN PEEL

---------------------------------------------------------------------(Sekolah)
Saya penama seperti di atas telah menerima sebuah notebook jenama/model MIMOS TETRA PI3 (INTEL)
Bernombor siri pembuat NIMS6070308004
pada

dan nombor siri pendaftaran

KPM/SKPKJP 12/H/08/03

di dalam keadaan baik dan berfungsi. Saya akan bertanggungjawab sepenuhnya ke atas

notebook tersebut pada setiap masa. Sekiranya berlaku kehilangan, saya bersetuju untuk memaklumkan ke pihak
Sekolah/ Jabatan Pendidikan Khas dan bersedia untuk membuat gantian dengan kadar segera sekiranya kehilanagn
tersebut berpunca daripada kecuaian dan kelalaian saya. Sekiranya saya dipindahkan ke Sekolah lain, adalah menjadi
tanggungjawab saya untuk mengembalikan semula notebook tersebut kepada pihak Sekolah/ Jabatan Pendidikan Khas
dalam tempoh 14 hari sebelum pertukaran dilakukan di dalam keadaan baik dan berfungsi. Pihak Sekolah/ Jabatan
Pendidikan Khas juga berhak menarik balik atau mebatalkan perjanjian ini tanpa memberi makluman terlebih dahulu.

( Tandatangan Penerima)

(Nama Penerima)
Tarikh :

( Tandatangan Wakil JP Khas)

(Cop Nama & Jawatan Wakil JP Khas)


Tarikh :

SURAT PERJANJIAN PENERIMAAN NOTEBOOK


DI ANTARA
GURU BESAR, SK. PENDIDIKAN KHAS JALAN PEEL
sebagai wakil

JABATAN PENDIDIKAN KHAS


KEMENTERIAN PELAJARAN MALAYSIA
DAN
EN MOHD KHAIRUL IZHWAN BIN MANSOR

---------------------------------------------------------------------(Nama Penerima)
830726-14-6141

---------------------------------------------------------------------(No. Kad Pengenalan)


GURU PENOLONG

---------------------------------------------------------------------(Jawatan)
SEKOLAH KEBANGSAAN PENDIDIKAN KHAS JALAN PEEL

---------------------------------------------------------------------(Sekolah)
Saya penama seperti di atas telah menerima sebuah notebook jenama/model
Bernombor siri pembuat
pada

MIMOS TETRA PI3 (INTEL)

NKM 548RC8A01490

dan nombor siri pendaftaran

KPM/SKPKJP 12/H/08/04

di dalam keadaan baik dan berfungsi. Saya akan bertanggungjawab sepenuhnya ke atas

notebook tersebut pada setiap masa. Sekiranya berlaku kehilangan, saya bersetuju untuk memaklumkan ke pihak
Sekolah/ Jabatan Pendidikan Khas dan bersedia untuk membuat gantian dengan kadar segera sekiranya kehilanagn
tersebut berpunca daripada kecuaian dan kelalaian saya. Sekiranya saya dipindahkan ke Sekolah lain, adalah menjadi
tanggungjawab saya untuk mengembalikan semula notebook tersebut kepada pihak Sekolah/ Jabatan Pendidikan Khas
dalam tempoh 14 hari sebelum pertukaran dilakukan di dalam keadaan baik dan berfungsi. Pihak Sekolah/ Jabatan
Pendidikan Khas juga berhak menarik balik atau mebatalkan perjanjian ini tanpa memberi makluman terlebih dahulu.

( Tandatangan Penerima)

(Nama Penerima)
Tarikh :

( Tandatangan Wakil JP Khas)

(Cop Nama & Jawatan Wakil JP Khas)


Tarikh :

SURAT PERJANJIAN PENERIMAAN NOTEBOOK


DI ANTARA
GURU BESAR, SK. PENDIDIKAN KHAS JALAN PEEL
sebagai wakil

JABATAN PENDIDIKAN KHAS


KEMENTERIAN PELAJARAN MALAYSIA
DAN
EN K.THAYALAN A/L KANAGARATNAM

---------------------------------------------------------------------(Nama Penerima)
510518-10-6351

---------------------------------------------------------------------(No. Kad Pengenalan)


GURU PENOLONG KANAN KOKURIKULUM

---------------------------------------------------------------------(Jawatan)
SEKOLAH KEBANGSAAN PENDIDIKAN KHAS JALAN PEEL

---------------------------------------------------------------------(Sekolah)
Saya penama seperti di atas telah menerima sebuah notebook jenama/model HP, COMPAQ PRESARIO V 3000
Bernombor siri pembuat NHP52CE6460H7X
pada

dan nombor siri pendaftaran

KPM/SKPKJP 12/H/07/02

di dalam keadaan baik dan berfungsi. Saya akan bertanggungjawab sepenuhnya ke atas

notebook tersebut pada setiap masa. Sekiranya berlaku kehilangan, saya bersetuju untuk memaklumkan ke pihak
Sekolah/ Jabatan Pendidikan Khas dan bersedia untuk membuat gantian dengan kadar segera sekiranya kehilanagn
tersebut berpunca daripada kecuaian dan kelalaian saya. Sekiranya saya dipindahkan ke Sekolah lain, adalah menjadi
tanggungjawab saya untuk mengembalikan semula notebook tersebut kepada pihak Sekolah/ Jabatan Pendidikan Khas
dalam tempoh 14 hari sebelum pertukaran dilakukan di dalam keadaan baik dan berfungsi. Pihak Sekolah/ Jabatan
Pendidikan Khas juga berhak menarik balik atau mebatalkan perjanjian ini tanpa memberi makluman terlebih dahulu.

( Tandatangan Penerima)

(Nama Penerima)
Tarikh :

( Tandatangan Wakil JP Khas)

(Cop Nama & Jawatan Wakil JP Khas)


Tarikh :

SURAT PERJANJIAN PENERIMAAN NOTEBOOK


DI ANTARA
GURU BESAR, SK. PENDIDIKAN KHAS JALAN PEEL
sebagai wakil

JABATAN PENDIDIKAN KHAS


KEMENTERIAN PELAJARAN MALAYSIA
DAN
FARRAH BINTI MOHD HASLAM

---------------------------------------------------------------------(Nama Penerima)
831105-02-5840

---------------------------------------------------------------------(No. Kad Pengenalan)


GURU PENOLONG

---------------------------------------------------------------------(Jawatan)
SEKOLAH KEBANGSAAN PENDIDIKAN KHAS JALAN PEEL

---------------------------------------------------------------------(Sekolah)
Saya penama seperti di atas telah menerima sebuah notebook jenama/model HP, COMPAQ PRESARIO V 3000
Bernombor siri pembuat NHP52CE6460HP2
pada

dan nombor siri pendaftaran

KPM/SKPKJP 12/H/07/03

di dalam keadaan baik dan berfungsi. Saya akan bertanggungjawab sepenuhnya ke atas

notebook tersebut pada setiap masa. Sekiranya berlaku kehilangan, saya bersetuju untuk memaklumkan ke pihak
Sekolah/ Jabatan Pendidikan Khas dan bersedia untuk membuat gantian dengan kadar segera sekiranya kehilanagn
tersebut berpunca daripada kecuaian dan kelalaian saya. Sekiranya saya dipindahkan ke Sekolah lain, adalah menjadi
tanggungjawab saya untuk mengembalikan semula notebook tersebut kepada pihak Sekolah/ Jabatan Pendidikan Khas
dalam tempoh 14 hari sebelum pertukaran dilakukan di dalam keadaan baik dan berfungsi. Pihak Sekolah/ Jabatan
Pendidikan Khas juga berhak menarik balik atau mebatalkan perjanjian ini tanpa memberi makluman terlebih dahulu.

( Tandatangan Penerima)

(Nama Penerima)
Tarikh :

( Tandatangan Wakil JP Khas)

(Cop Nama & Jawatan Wakil JP Khas)


Tarikh :

SURAT PERJANJIAN PENERIMAAN NOTEBOOK


DI ANTARA
GURU BESAR, SK. PENDIDIKAN KHAS JALAN PEEL
sebagai wakil

JABATAN PENDIDIKAN KHAS


KEMENTERIAN PELAJARAN MALAYSIA
DAN
---------------------------------------------------------------------(Nama Penerima)
---------------------------------------------------------------------(No. Kad Pengenalan)
GURU PENOLONG KANAN

---------------------------------------------------------------------(Jawatan)
SEKOLAH KEBANGSAAN PENDIDIKAN KHAS JALAN PEEL

---------------------------------------------------------------------(Sekolah)
Saya penama seperti di atas telah menerima sebuah notebook jenama/model HP, COMPAQ PRESARIO V 3000
Bernombor siri pembuat NHP52CE6460J96
pada

dan nombor siri pendaftaran

KPM/SKPKJP 12/H/07/05

di dalam keadaan baik dan berfungsi. Saya akan bertanggungjawab sepenuhnya ke atas

notebook tersebut pada setiap masa. Sekiranya berlaku kehilangan, saya bersetuju untuk memaklumkan ke pihak
Sekolah/ Jabatan Pendidikan Khas dan bersedia untuk membuat gantian dengan kadar segera sekiranya kehilanagn
tersebut berpunca daripada kecuaian dan kelalaian saya. Sekiranya saya dipindahkan ke Sekolah lain, adalah menjadi
tanggungjawab saya untuk mengembalikan semula notebook tersebut kepada pihak Sekolah/ Jabatan Pendidikan Khas
dalam tempoh 14 hari sebelum pertukaran dilakukan di dalam keadaan baik dan berfungsi. Pihak Sekolah/ Jabatan
Pendidikan Khas juga berhak menarik balik atau mebatalkan perjanjian ini tanpa memberi makluman terlebih dahulu.

( Tandatangan Penerima)

(Nama Penerima)
Tarikh :

( Tandatangan Wakil JP Khas)

(Cop Nama & Jawatan Wakil JP Khas)


Tarikh :

SURAT PERJANJIAN PENERIMAAN NOTEBOOK


DI ANTARA
GURU BESAR, SK. PENDIDIKAN KHAS JALAN PEEL
sebagai wakil

JABATAN PENDIDIKAN KHAS


KEMENTERIAN PELAJARAN MALAYSIA
DAN
MOHD REDZUAN BIN BAJRI

---------------------------------------------------------------------(Nama Penerima)
820309-06-5245

---------------------------------------------------------------------(No. Kad Pengenalan)


GURU PENOLONG KANAN

---------------------------------------------------------------------(Jawatan)
SEKOLAH KEBANGSAAN PENDIDIKAN KHAS JALAN PEEL

---------------------------------------------------------------------(Sekolah)
Saya penama seperti di atas telah menerima sebuah notebook jenama/model HP, COMPAQ PRESARIO V 3000
Bernombor siri pembuat NHP52CE6460H23
pada

dan nombor siri pendaftaran

KPM/SKPKJP 12/H/07/06

di dalam keadaan baik dan berfungsi. Saya akan bertanggungjawab sepenuhnya ke atas

notebook tersebut pada setiap masa. Sekiranya berlaku kehilangan, saya bersetuju untuk memaklumkan ke pihak
Sekolah/ Jabatan Pendidikan Khas dan bersedia untuk membuat gantian dengan kadar segera sekiranya kehilanagn
tersebut berpunca daripada kecuaian dan kelalaian saya. Sekiranya saya dipindahkan ke Sekolah lain, adalah menjadi
tanggungjawab saya untuk mengembalikan semula notebook tersebut kepada pihak Sekolah/ Jabatan Pendidikan Khas
dalam tempoh 14 hari sebelum pertukaran dilakukan di dalam keadaan baik dan berfungsi. Pihak Sekolah/ Jabatan
Pendidikan Khas juga berhak menarik balik atau mebatalkan perjanjian ini tanpa memberi makluman terlebih dahulu.

( Tandatangan Penerima)

(Nama Penerima)
Tarikh :

( Tandatangan Wakil JP Khas)

(Cop Nama & Jawatan Wakil JP Khas)


Tarikh :

SURAT PERJANJIAN PENERIMAAN NOTEBOOK


DI ANTARA
GURU BESAR, SK. PENDIDIKAN KHAS JALAN PEEL
sebagai wakil

JABATAN PENDIDIKAN KHAS


KEMENTERIAN PELAJARAN MALAYSIA
DAN
RAMENAH @ RAMNAH TANI

---------------------------------------------------------------------(Nama Penerima)
571011-13-5058

---------------------------------------------------------------------(No. Kad Pengenalan)


GURU PENOLONG KANAN

---------------------------------------------------------------------(Jawatan)
SEKOLAH KEBANGSAAN PENDIDIKAN KHAS JALAN PEEL

---------------------------------------------------------------------(Sekolah)
Saya penama seperti di atas telah menerima sebuah notebook jenama/model HP, COMPAQ PRESARIO V 3000
Bernombor siri pembuat NHP52CE6460HVK
pada

dan nombor siri pendaftaran

KPM/SKPKJP 12/H/07/04

di dalam keadaan baik dan berfungsi. Saya akan bertanggungjawab sepenuhnya ke atas

notebook tersebut pada setiap masa. Sekiranya berlaku kehilangan, saya bersetuju untuk memaklumkan ke pihak
Sekolah/ Jabatan Pendidikan Khas dan bersedia untuk membuat gantian dengan kadar segera sekiranya kehilanagn
tersebut berpunca daripada kecuaian dan kelalaian saya. Sekiranya saya dipindahkan ke Sekolah lain, adalah menjadi
tanggungjawab saya untuk mengembalikan semula notebook tersebut kepada pihak Sekolah/ Jabatan Pendidikan Khas
dalam tempoh 14 hari sebelum pertukaran dilakukan di dalam keadaan baik dan berfungsi. Pihak Sekolah/ Jabatan
Pendidikan Khas juga berhak menarik balik atau mebatalkan perjanjian ini tanpa memberi makluman terlebih dahulu.

( Tandatangan Penerima)

(Nama Penerima)
Tarikh :

( Tandatangan Wakil JP Khas)

(Cop Nama & Jawatan Wakil JP Khas)


Tarikh :

SURAT PERJANJIAN PENERIMAAN NOTEBOOK


DI ANTARA
GURU BESAR, SK. PENDIDIKAN KHAS JALAN PEEL
sebagai wakil

JABATAN PENDIDIKAN KHAS


KEMENTERIAN PELAJARAN MALAYSIA
DAN
RUSNANI BINTI ROSILI

---------------------------------------------------------------------(Nama Penerima)
800117-03-5588

---------------------------------------------------------------------(No. Kad Pengenalan)


GURU PEMULIHAN

---------------------------------------------------------------------(Jawatan)
SEKOLAH KEBANGSAAN PENDIDIKAN KHAS JALAN PEEL

---------------------------------------------------------------------(Sekolah)
Saya penama seperti di atas telah menerima sebuah notebook jenama/model HP, COMPAQ PRESARIO V 3000
Bernombor siri pembuat NHP52CE6460J1R
pada

dan nombor siri pendaftaran

KPM/SKPKJP 12/H/07/07

di dalam keadaan baik dan berfungsi. Saya akan bertanggungjawab sepenuhnya ke atas

notebook tersebut pada setiap masa. Sekiranya berlaku kehilangan, saya bersetuju untuk memaklumkan ke pihak
Sekolah/ Jabatan Pendidikan Khas dan bersedia untuk membuat gantian dengan kadar segera sekiranya kehilanagn
tersebut berpunca daripada kecuaian dan kelalaian saya. Sekiranya saya dipindahkan ke Sekolah lain, adalah menjadi
tanggungjawab saya untuk mengembalikan semula notebook tersebut kepada pihak Sekolah/ Jabatan Pendidikan Khas
dalam tempoh 14 hari sebelum pertukaran dilakukan di dalam keadaan baik dan berfungsi. Pihak Sekolah/ Jabatan
Pendidikan Khas juga berhak menarik balik atau mebatalkan perjanjian ini tanpa memberi makluman terlebih dahulu.

( Tandatangan Penerima)

(Nama Penerima)
Tarikh :

( Tandatangan Wakil JP Khas)

(Cop Nama & Jawatan Wakil JP Khas)


Tarikh :

SURAT PERJANJIAN PENERIMAAN NOTEBOOK


DI ANTARA
GURU BESAR, SK. PENDIDIKAN KHAS JALAN PEEL
sebagai wakil

JABATAN PENDIDIKAN KHAS


KEMENTERIAN PELAJARAN MALAYSIA
DAN
RAMENAH @ RAMNAH TANI

---------------------------------------------------------------------(Nama Penerima)
571011-13-5058

---------------------------------------------------------------------(No. Kad Pengenalan)


GURU PENOLONG KANAN

---------------------------------------------------------------------(Jawatan)
SEKOLAH KEBANGSAAN PENDIDIKAN KHAS JALAN PEEL

---------------------------------------------------------------------(Sekolah)
Saya penama seperti di atas telah menerima sebuah notebook jenama/model DELL LATITUDE D505
Bernombor siri pembuat NBDE3 -7D4RC1S
pada

dan nombor siri pendaftaran

SKPKJP /03/05

di dalam keadaan baik dan berfungsi. Saya akan bertanggungjawab sepenuhnya ke atas

notebook tersebut pada setiap masa. Sekiranya berlaku kehilangan, saya bersetuju untuk memaklumkan ke pihak
Sekolah/ Jabatan Pendidikan Khas dan bersedia untuk membuat gantian dengan kadar segera sekiranya kehilanagn
tersebut berpunca daripada kecuaian dan kelalaian saya. Sekiranya saya dipindahkan ke Sekolah lain, adalah menjadi
tanggungjawab saya untuk mengembalikan semula notebook tersebut kepada pihak Sekolah/ Jabatan Pendidikan Khas
dalam tempoh 14 hari sebelum pertukaran dilakukan di dalam keadaan baik dan berfungsi. Pihak Sekolah/ Jabatan
Pendidikan Khas juga berhak menarik balik atau mebatalkan perjanjian ini tanpa memberi makluman terlebih dahulu.

( Tandatangan Penerima)

(Nama Penerima)
Tarikh :

( Tandatangan Wakil JP Khas)

(Cop Nama & Jawatan Wakil JP Khas)


Tarikh :

SURAT PERJANJIAN PENERIMAAN NOTEBOOK


DI ANTARA
GURU BESAR, SK. PENDIDIKAN KHAS JALAN PEEL
sebagai wakil

JABATAN PENDIDIKAN KHAS


KEMENTERIAN PELAJARAN MALAYSIA
DAN
---------------------------------------------------------------------(Nama Penerima)
---------------------------------------------------------------------(No. Kad Pengenalan)
GURU PENOLONG KANAN

---------------------------------------------------------------------(Jawatan)
SEKOLAH KEBANGSAAN PENDIDIKAN KHAS JALAN PEEL

---------------------------------------------------------------------(Sekolah)
Saya penama seperti di atas telah menerima sebuah notebook jenama/model
Bernombor siri pembuat NBDE3 -8Y5RCIS
pada

DELL LATITUDE D505

dan nombor siri pendaftaran

SKPKJP /02/05

di dalam keadaan baik dan berfungsi. Saya akan bertanggungjawab sepenuhnya ke atas

notebook tersebut pada setiap masa. Sekiranya berlaku kehilangan, saya bersetuju untuk memaklumkan ke pihak
Sekolah/ Jabatan Pendidikan Khas dan bersedia untuk membuat gantian dengan kadar segera sekiranya kehilanagn
tersebut berpunca daripada kecuaian dan kelalaian saya. Sekiranya saya dipindahkan ke Sekolah lain, adalah menjadi
tanggungjawab saya untuk mengembalikan semula notebook tersebut kepada pihak Sekolah/ Jabatan Pendidikan Khas
dalam tempoh 14 hari sebelum pertukaran dilakukan di dalam keadaan baik dan berfungsi. Pihak Sekolah/ Jabatan
Pendidikan Khas juga berhak menarik balik atau mebatalkan perjanjian ini tanpa memberi makluman terlebih dahulu.

( Tandatangan Penerima)

(Nama Penerima)
Tarikh :

( Tandatangan Wakil JP Khas)

(Cop Nama & Jawatan Wakil JP Khas)


Tarikh :

SURAT PERJANJIAN PENERIMAAN NOTEBOOK


DI ANTARA
GURU BESAR, SK. PENDIDIKAN KHAS JALAN PEEL
sebagai wakil

JABATAN PENDIDIKAN KHAS


KEMENTERIAN PELAJARAN MALAYSIA
DAN
---------------------------------------------------------------------(Nama Penerima)
---------------------------------------------------------------------(No. Kad Pengenalan)
GURU PENOLONG KANAN

---------------------------------------------------------------------(Jawatan)
SEKOLAH KEBANGSAAN PENDIDIKAN KHAS JALAN PEEL

---------------------------------------------------------------------(Sekolah)
Saya penama seperti di atas telah menerima sebuah notebook jenama/model

DELL LATITUDE D505

Bernombor siri pembuat

NBDE3 -7HTSC1S dan nombor siri pendaftaran

pada

di dalam keadaan baik dan berfungsi. Saya akan bertanggungjawab sepenuhnya ke atas

SKPKJP /04/05

notebook tersebut pada setiap masa. Sekiranya berlaku kehilangan, saya bersetuju untuk memaklumkan ke pihak
Sekolah/ Jabatan Pendidikan Khas dan bersedia untuk membuat gantian dengan kadar segera sekiranya kehilanagn
tersebut berpunca daripada kecuaian dan kelalaian saya. Sekiranya saya dipindahkan ke Sekolah lain, adalah menjadi
tanggungjawab saya untuk mengembalikan semula notebook tersebut kepada pihak Sekolah/ Jabatan Pendidikan Khas
dalam tempoh 14 hari sebelum pertukaran dilakukan di dalam keadaan baik dan berfungsi. Pihak Sekolah/ Jabatan
Pendidikan Khas juga berhak menarik balik atau mebatalkan perjanjian ini tanpa memberi makluman terlebih dahulu.

( Tandatangan Penerima)

(Nama Penerima)
Tarikh :

( Tandatangan Wakil JP Khas)

(Cop Nama & Jawatan Wakil JP Khas)


Tarikh :

LEE SENG KEAT

800517-03-5456

GURU PENOLONG

SEKOLAH KEBANGSAAN PENDIDIKAN KHAS JALAN PEEL

NHP52CE6460HP2

HP, COMPAQ PRESARIO V 3000


KPM/SKPKJP 12/H/07/02

SURAT PERJANJIAN PENERIMAAN NOTEBOOK


DI ANTARA
GURU BESAR, SK. PENDIDIKAN KHAS JALAN PEEL
sebagai wakil

JABATAN PENDIDIKAN KHAS


KEMENTERIAN PELAJARAN MALAYSIA
DAN
CIK SHAMILA NAIR A/P CHANDRAN

---------------------------------------------------------------------(Nama Penerima)
870924-14-5138

---------------------------------------------------------------------(No. Kad Pengenalan)


GURU PENOLONG

---------------------------------------------------------------------(Jawatan)
SEKOLAH KEBANGSAAN PENDIDIKAN KHAS JALAN PEEL

---------------------------------------------------------------------(Sekolah)
Saya penama seperti di atas telah menerima sebuah notebook jenama/model THINK PAD R 52
Bernombor siri pembuat NLE 4L3HRA13
pada

dan nombor siri pendaftaran

SKPKJP/KEW312(1)/KM001/2006/02

di dalam keadaan baik dan berfungsi. Saya akan bertanggungjawab sepenuhnya ke atas

notebook tersebut pada setiap masa. Sekiranya berlaku kehilangan, saya bersetuju untuk memaklumkan ke pihak
Sekolah/ Jabatan Pendidikan Khas dan bersedia untuk membuat gantian dengan kadar segera sekiranya kehilanagn
tersebut berpunca daripada kecuaian dan kelalaian saya. Sekiranya saya dipindahkan ke Sekolah lain, adalah menjadi
tanggungjawab saya untuk mengembalikan semula notebook tersebut kepada pihak Sekolah/ Jabatan Pendidikan Khas
dalam tempoh 14 hari sebelum pertukaran dilakukan di dalam keadaan baik dan berfungsi. Pihak Sekolah/ Jabatan
Pendidikan Khas juga berhak menarik balik atau mebatalkan perjanjian ini tanpa memberi makluman terlebih dahulu.

( Tandatangan Penerima)

(Nama Penerima)
Tarikh :

( Tandatangan Wakil JP Khas)

(Cop Nama & Jawatan Wakil JP Khas)


Tarikh :

SURAT PERJANJIAN PENERIMAAN NOTEBOOK


DI ANTARA
GURU BESAR, SK. PENDIDIKAN KHAS JALAN PEEL
sebagai wakil

JABATAN PENDIDIKAN KHAS


KEMENTERIAN PELAJARAN MALAYSIA
DAN
RAMENAH @ RAMNAH TANI

---------------------------------------------------------------------(Nama Penerima)
571011-13-5058

---------------------------------------------------------------------(No. Kad Pengenalan)


GURU PENOLONG KANAN

---------------------------------------------------------------------(Jawatan)
SEKOLAH KEBANGSAAN PENDIDIKAN KHAS JALAN PEEL

---------------------------------------------------------------------(Sekolah)
Saya penama seperti di atas telah menerima sebuah notebook jenama/model DELL LATITDE
Bernombor siri pembuat

NBDE3 -HHTSC1S dan nombor siri pendaftaran

pada

di dalam keadaan baik dan berfungsi. Saya akan bertanggungjawab sepenuhnya ke atas

SKPKJP/01/05

notebook tersebut pada setiap masa. Sekiranya berlaku kehilangan, saya bersetuju untuk memaklumkan ke pihak
Sekolah/ Jabatan Pendidikan Khas dan bersedia untuk membuat gantian dengan kadar segera sekiranya kehilanagn
tersebut berpunca daripada kecuaian dan kelalaian saya. Sekiranya saya dipindahkan ke Sekolah lain, adalah menjadi
tanggungjawab saya untuk mengembalikan semula notebook tersebut kepada pihak Sekolah/ Jabatan Pendidikan Khas
dalam tempoh 14 hari sebelum pertukaran dilakukan di dalam keadaan baik dan berfungsi. Pihak Sekolah/ Jabatan
Pendidikan Khas juga berhak menarik balik atau mebatalkan perjanjian ini tanpa memberi makluman terlebih dahulu.

( Tandatangan Penerima)

(Nama Penerima)
Tarikh :

( Tandatangan Wakil JP Khas)

(Cop Nama & Jawatan Wakil JP Khas)


Tarikh :