Anda di halaman 1dari 2

KPKB 3112 (AMALI) PEPERIKSAAN AKHIR (NOVEMBER 2014)

SOALAN

Berpandukan kepada Undang-undang Kecil Bangungan Seragam 1984 dan Undang-undang Kecil Saliran, Kebersihan dan Pemasangan Paip Kebersihan 1973, anda dikehendaki menyemak dan memberi ulasan terhadap sebarang kekurangan yang terdapat di dalam pelan- pelan yang disediakan.

1. PELAN BANGUNAN

a) Pelan Tapak

Senaraikan SEPULUH (10) kesalahan yang terdapat di Pelan Tapak.

b) Pelan Lantai

[ 10 markah ]

Senaraikan EMPAT (4) kesalahan yang terdapat di Pelan Lantai.

 

[

8 markah ]

c) Pelan Keratan Lintang dan Membujur

Senaraikan TIGA (3) kesalahan yang terdapat di Pelan Keratan Lintang dan Membujur.

 

[

6 markah ]

d) Pelan Tampak Depan, Belakang dan Sisi

Senaraikan SATU (1) kesalahan yang terdapat di Pelan Tampak Depan, Belakang dan Sisi.

 

[

2 markah ]

e) Sistem pencahayaan dan pengudaraan semulajadi

Senaraikan TIGA (3) kesalahan pada sistem pencahayaan dan pengudaraan semulajadi.

 

[

6 markah ]

2. SISTEM PEMASANGAN PAIP KEBERSIHAN

a) Pelan Sistem Pemasangan Paip Kebersihan

KPKB 3112 (AMALI) PEPERIKSAAN AKHIR (NOVEMBER 2014)

Senaraikan EMPAT (4) kesalahan yang terdapat di Pelan Sistem Pemasangan Paip Kebersihan.

3. PELAN SISTEM PEMASANGAN PAIP AIR

a) Pelan Sistem Pemasangan Paip Air

[ 12 markah]

Senaraikan DUA (2) kesalahan yang terdapat di Pelan Sistem Pemasangan Paip Air.

KERTAS SOALAN TAMAT

[ 6 markah ]