Anda di halaman 1dari 5

BENGKEL PENANDAAN & PEMBINAAN ITEM PT3

Noraisha binti Mhd Yusof


SMK PUTERI AMPANG

1.

Seekor Lembu yang hendak disembelih telah diikat pada sebatang pokok dengan
menggunakan seutas tali sepanjang 13 m. Berapakah keluasan maksimum pergerakan
lembu tersebut ? Jelaskan.
Jawapan :
Keluasan maksimum pergerakan lembu adalah dalam bentuk bulatan.
Maksimum jejari bulatan adalah = 13 m
Luas bulatan = j2 = Luas pergerakan lembu
= (132)
= 169 m2

2.

Ramu memperoleh gaji sebanyak RM24000 setahun pada tahun 2006. Setiap tahun dia
mendapat kenaikan gaji sebanyak 6%. Berapakah gajinya pada tahun 2014? Adakah
cukup gajinya pada tahun 2014 jika perbelanjaan bulanannya adalah seperti berikut
Perbelanjaan

RM

Sewa Rumah

1400.00

Bil

500.00

Kereta

750.00

Hiburan

500.00

Tandakan X pada ruangan di bawah

CUKUP
TIDAK CUKUP
Jelaskan jawapan anda.
Jawapan :
2006 Gaji tahunan RM 24 000
Setiap tahun kenaikan 6%
2014 8 tahun jumlah gaji tahunan Ramu = RM 35520

TIDAK CUKUP

Gaji sebulan Ramu pada tahun 2014 adalah RM 2960


Jumlah perbelanjaan = RM 1400 + RM 500 + RM 750 + RM 500
= RM 3150
Jumlah perbelanjaan Ramu melebihi gaji bulanan nya. Oleh itu gaji bulanan Ramu tidak
cukup untuk menampung kos perbelanjaan bulanannya.

3.

Pada sambutan hari lahir Lisa yang ke 16 tahun, Lisa, Erra dan emaknya telah memakan

kek

Jawapan :

1 1 1
, ,
2 4 4

masing masing.Berapakah kek yang tinggal ?

Tiada kek yang tinggal

4.

Lorekkan

5
8

daripada grid yang di beri.

Jawapan : 15 kotak

5.

Fahmy hendak mengeluarkan sejumlah wang daripada mesin pengeluar wang automatic
(ATM) . Mesin ATM hanya boleh mengeluarkan dua jenis nota wang kertas RM 20 dan
RM 50.
Bolehkah Fahmy mengeluarkan setiap jumlah wang berikut daripada mesin ATM ?
Bulatkan sama ada Ya atau Tidak bagi setiap jumlah wang di dalam jadual berikut.

Jumlah

Bolehkah jumlah

RM 30

ini dikeluarkan
Ya / Tidak

RM 110

Ya / Tidak

RM 330

Ya / Tidak

RM 1330

Ya / Tidak

ATM telah diprogramkan untuk mengeluarkan nota wang kertas paling besar sehingga
RM50 daripada jumlah wang yang dikeluarkan.
Berapakah bilangan nota wang kertas RM 50 dan RM 20 yang mungkin Fahmy perolehi
daripada mesin ATM sekiranya dia mengeluarkan RM310?
JAWAPAN

Jumlah

Bolehkah jumlah

RM 30

ini dikeluarkan
Ya / Tidak

RM 110

Ya / Tidak

RM 330

Ya / Tidak

RM 1330

Ya / Tidak

Pilih salah satu jawapan :


1)
Nota Wang

Bilanga

Jumlah

Kertas
RM 50
RM 20

n
5
3
Jumlah

RM 250
RM 60
RM 310

2)
Nota Wang

Bilanga

Jumlah

Kertas
RM 50
RM 20

n
3
8
Jumlah

RM 150
RM 160
RM 310

Nota Wang

Bilanga

Jumlah

Kertas
RM 50
RM 20

n
1
13
Jumlah

RM 50
RM 260
RM 310

3)