Anda di halaman 1dari 4

MAKLUMAN

PELAJAR YANG INGIN HADIR UNTUK TEMUDUGA ZAKAT,


SILA AMBIL NO. GILIRAN DI KAUNTER
ZAKAT TERLEBIH DAHULU.
NO. GILIRAN HANYA AKAN DIBERI KEPADA PELAJAR YANG MEMBAWA
DOKUMEN LENGKAP. SILA SEMAK DOKUMEN ANDA SEPERTI SENARAI BERIKUT :

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
*

Sila cetak status permohonan zakat yang tertera "DERMASISWA DISOKONG DAN BERJAYA UNTUK
DITEMUDUGA"
beserta cop penghulu/ketua kampung/ imam qaryah - (sekiranya tiada slip gaji /
pencen).
Cetak borang maklumat peribadi yang diisi secara on-line.
Cetak senarai maklumat adik-beradik (semua termasuk bekerja/berkahwin/belajar).
1 salinan kad pengenalan.
1 salinan Kad Pelajar/surat tawaran.
1 salinan slip gaji/slip pencen ayah/ibu/penjaga.
1 salinan sijil kematian ayah/ibu/penjaga (jika berkaitan).
1 salinan surat cerai ayah/ibu/penjaga (jika berkaitan).
1 salinan keputusan peperiksaan yang lalu (jika ada).
2 salinan cetakan muka depan buku BANK ISLAM. Sila dapatkan di kuanter BANK ISLAM jika tiada.
Surat sokongan permohonan jika ada / berkaitan.
PASTIKAN SEMUA BORANG DAN LAMPIRAN DOKUMEN YANG DIPERLUKAN LENGKAP SEBELUM
HADIR UNTUK TEMUDUGA ZAKAT.

PengurusanPusat Zakat, Sedekah dan Wakaf (ACIS)3 September 2013/zs

MAKLUMAT PENTING
1)
2)

1)
2)
3)
4)

Sila pastikan maklumat adik beradik diisi dengan lengkap di menu 6.2. Kegagalan mengisi maklumat tidak
lengkap akan mengakibatkan permohonan anda tidak akan diproses.
Pelajar boleh mencetak borang pengesahan pendapatan keluarga di menu 6.3.

SYARAT-SYARAT PEMOHON BANTUAN ZAKAT PELAJAR


Beragama Islam.
Pelajar UiTM sepenuh masa
Tidak mendapat tajaan kewangan (biasiswa/dermasiswa) daripada mana-mana institusi seperti JPA,
MARA dan sebagainya.
Tidak dikenakan sebarang tindakan tatatertib oleh pihak Universiti.

5)
6)
7)

Bilangan adik-beradik atau tanggungan ibubapa/penjaga yang ramai.


Pemohon ditanggung oleh adik-beradik/saudara mara.
Permohonan hanya dibenarkan sekali sahaja untuk setiap semester.

1)
2)
3)
4)
5)
6)
7)
8)

Bagi pemohon berstatus DERMASISWA DISOKONG DAN BERJAYA DITEMUDUGA perlu membawa
dokumen-dokumen berikut semasa sesi temuduga :
Salinan Kad Pengenalan Pemohon
Salinan Kad Pelajar / Salinan Surat Tawaran Bagi Pelajar Baru
Salinan Penyata Gaji / Surat Pengesahan Pendapatan
Salinan Slip Bank Bayaran Yuran / Bil Bayaran Yuran
Salinan Muka Hadapan Buku Akaun Simpanan (2 salinan)
Salinan Surat Perakuan Kematian (Jika perlu)
Salinan Slip Pendaftaran Mata Pelajaran (bagi pelajar semester 7 ke atas)
Salinan Keputusan Peperiksaan Semester Terkini
Bagi pemohon berstatus TIDAK LAYAK perlu disertakan bersama SURAT RASMI RAYUAN PERMOHONAN
ZAKAT dan CETAKAN borang permohonan yang TIDAK LAYAK

BORANG ATAS TALIAN UNTUK PERMOHONAN ZAKAT UiTM SHAH ALAM


SESI : 20152 - SESI 2 2014/2015
Tarikh Hari Ini: 01/05/2015
A. BUTIR PERIBADI PEMOHON
No Pelajar :

2014265916

No Kad Pengenalan :

950316146380

Nama :

NURTASHA ATIKAH BINTI JAAFAR

Jantina :

PEREMPUAN

Agama :

ISLAM

Bahagian :

Program :

EH220

Fakulti :

FAKULTI KEJURUTERAAN KIMIA

Kampus :

UITM SHAH ALAM


596,LORONG ANGSANA 2/2,TAMAN
ANGSANA

Alamat :

Poskod :

09000

Bandar :

KULIM

Negeri :

KEDAH

Taraf Perkahwinan :

BUJANG

No Telefon :

0125157370

No Akaun :

02057022550184

Bank :

BANK ISLAM (M) BERHAD

Keistimewaan Khas (cacat, sakit, OKU dll)

TIDAK CACAT

B. BUTIR-BUTIR KELUARGA (IBUBAPA/PENJAGA)


Nama Bapa/Ketua Keluarga :

JAAFAR BIN HASSAN

Hubungan :

IBU/BAPA

Pekerjaan Bapa/Penjaga :

PESARA TENTERA

Majikan :
Alamat :

596,LORONG ANGSANA 2/2,


TAMAN ANGSANA

Poskod :

09000

Bandar :

KULIM

Negeri :

KEDAH

No. Telefon :

0125157370

Pendapatan :

RM986 Bapa (Gaji Kasar+Elaun)


RM0 Ibu (Gaji Kasar+Elaun)
RM0 Lain-lain
RM986 Jumlah Pendapatan

C. TANGGUNGAN KETUA KELUARGA (IBUBAPA/PENJAGA)