Anda di halaman 1dari 3

MISDINAR

ST. TARSISIUS

Paroki St. Pius X Tenggarong

SERVITE IN LAETITIA!

(Layanilah dengan kegembiraan!)


Minggu, 03 April 2015

MEMBANGUN
PERSAHABATAN
BAGIAN PEMBUKA
1. Lagu Pembukaan
2. Tanda Salib
P: Dalam Nama Bapa dan Putera
dan Roh Kudus
U: Amin
P: Rahmat Tuhan Kita Yesus
Kristus, cinta kasih Allah dan
persekutuan
Roh
Kudus
senantiasa menganugerahkan dan
melimpahkan
kesatuan,
kerjasama,
dan
persaudaraan
kepada kita semua
U: Sekarang dan selama-lamanya
3. Pengantar
Teman-teman
Misdinar
Ytk,
senang
sekali
bisa
bertemu
dengan teman2 hari ini, ditempat
saudari kita, Gita. Tema ibadat
kita
sore
hari
ini
adalah
MEMBANGUN PERSAHABATAN.

Ada
beberapa
kutipan
soal
persahabatan. Teman2 tahu lagu
Sindetosca? Persahabatan bagai
kepompong,
mengubah
ulat
menjadi kupu-kupu. Persahabatan
bagai kepompong, hal yang nda
mudah berubah jadi indah. Kata2
di lagu ini mau menyampaikan
kepada kita kalau sahabat itu
sungguh
berharga.
Begitu
berharganya sahabat, sehingga
tidak ada yang mau kehilangan
seorang sahabat. Hari ini kita mau
diajak
untuk
merenungkan,
apakah kita sungguh2 menyadari
kehadiran sahabat kita sebagai
salah satu anugerah Tuhan?
Ataukah kita cuman mencari
keuntungan
dari
sebuah
persahabatan? Sudah kah kita
menjadi sahabat yang setia? Bagi
Yesus dan teman2 kita? Sadar
akan kelalaian dan khilaf, mari
teman2, kita tunduk di hadapan
Allah
untuk
memohon
pengampunan.
--------Hening
--------------4. Pernyataan Tobat
Teman2, marilah kita tunduk
dihadapan Allah, mengakui segala
dosa dan kelemahan kita, seraya
memohon ampunan dari Allah
Bapa. Saya mengaku .........
- Tuhan
Yesus,
Engkau
memberikan
kami
sahabat2
yang baik, setia dan pengertian,
tetapi
kami
sering
nda
menghargainya,
kami
lebih
sering cari keuntungan sendiri,
daripada saling membantu.
U: Tuhan Kasihanilah kami..
- Tuhan Yesus, ada banyak waktu
dan kesempatan yang sangat
berharga dalam hidup kami,
tetapi kami membuang2nya
untuk hal yang nda berguna,
kami mengabaikan sahabat2

kami ketika mereka sedang


dalam
kesukaran
dan
kesedihan.
U: Tuhan Kasihanilah kami..
- Tuhan Yesus, ampuni kami
karena
kami
lebih
suka
ngumpul, lebih suka melakukan
hobby2
kami,
ketimbang
membangun persahabatan kami
dengan-Mu, sahabat sejati kami.
U: Tuhan Kasihanilah kami..
Semoga Allah sumber kehidupan
mengampuni
kita,
senantiasa
memberkati kita dengan kasihNya dan menganugerahkan damai
sejahtera kepada kita sekalian. U:
Amin
5. Doa Pembukaan
Bapa kami yang baik, syukur dan
terima kasih kami panjatkan
kepada-Mu atas sahabat2 yang
hadir dalam kehidupan kami.
Engkau,
ya
Bapa,
sudah
menganugerahkan sahabat yang
setia, baik hati dan pengertian
kepada kami masing2. Bantulah
kami ya Bapa, supaya kami selalu
saling mendukung sahabat kami,
juga semakin menghargai sebuah
persahabatan, tolonglah juga agar
kami terus rindu untuk berjumpa
sahabat sejati kami, Yesus, yang
selalu setia menjaga kehidupan
kami. Semoga semangat kami
untuk melayani sahabat kami ini,
semakin besar dari hari ke hari
kehidupan
kami.
Semoga
persahabatan kami juga semakin
mendekatkan kami pada Dia yang
telah Kau utus untuk kami. Sebab
Dialah Tuhan dan pengantara
kami, yang hidup dan berkuasa,
bersama
Dikau
dalam
persekutuan dengan Roh Kudus,
kini dan sepanjang masa. Amin
MENDENGARKAN SABDA

Teman-teman terkasih, marilah


kita mendengarkan bacaan Kitab
Suci.
a.
Pembacaan
dari
Perjanjian
Lama:
1 Samuel 20:1-17
b.
Renungan
Singkat
dan Sharing
MENANGGAPI SABDA
1. Doa Aku Percaya
P:
Teman2,
marilah
kita
mengucapkan syahadat iman kita.
Aku percaya akan Allah...
(dst)
2. Doa Umat
P: Bapa, Engkau mengetahui
kelebihan dan kelemahan kami.
Engkau mengetahui pula berbagai
pelanggaran yang telah kami
lakukan. Namun, kami tetap
mempunyai
keinginan
untuk
memperbaharui
diri.
Bapa,
dengarkanlah segala ungkapan
hati kami.
P: Marilah kita memohon
U: Kabulkanlah doa Kami anak2Mu
P: Bapa, kami menyandarkan
semua harapan, keinginan dan
ungkapan hati kami ke dalam
kehendak-Mu. Pandanglah dan
indahkanlah doa-doa permohonan
yang kami sampaikan kepada-Mu,
dengan perantaraan Kristus Tuhan
kami. Amin
3. Lagu Persembahan (Kolekte
diedarkan)
4. Doa Persembahan
P:
Berdoalah
saudara-saudari
supaya
persembahan
kita
diterima oleh Allah Yang Maha
Kuasa.
U: Semoga persembahan ini
diterima demi kemuliaan Tuhan

dan
keselamatan
kita
serta
seluruh umat Allah yang kudus
P: Marilah kita berdoa bersamasama
P + U: Bapa Sorgawi, kami
menunduk dan menyampaikan
persembahan ini, bukan supaya
Tuhan berbuat baik kepada kami,
melainkan karena Tuhan sudah
berbuat baik kepada kami dan
orang tua kami. Ajarilah kami
untuk memberi, bukan karena
kelebihan kami, melainkan karena
keinginan kami untuk berbagi.
Sebagaimana
Tuhan
telah
memberi, ajarlah kami untuk mau
berbagi. Kami mengembalikan
sebagian dari milik-Mu ini untuk
dipakai dalam pekerjaan-Mu di
Paroki kami. Kirainya baharuilah
semangat
kami
untuk
terus
memberi diri sebagai pelayanpelayan kecil-Mu yang setia. Demi
Kristus Tuhan dan pengantara
kami, Amin
5. Doa
Bapa
Kami
(Bergandengan tangan)
P: Allah adalah kasih, Dia selalu
mendengarkan semua ungkapan
hati dari anak-anak-Nya. Marilah
teman2, kita satukan segala doa
dan permohona kita dengan doa
yang diajarkan oleh Tuhan Yesus,
putera-Nya Bapa Kami.
BAGIAN PENUTUP
1. Doa Penutup
P: Marilah kita menutup ibadat
kita sore ini...
Bapa Mahakasih, ibadat kami sore
ini sudah selesai. Sabda-Mu sudah
memberi kami semangat dan
harapan baru. Kisah Daud dan
Yonathan memberi kami contoh
yang tepat tentang persahabatan.
Semoga pesa-pesan yang kami

tangkap lewat renungan dan


sharing
tadi
juga
semakin
membuat kami dewasa, membuat
kami sadar, kalau sahabat adalah
anugerah Tuhan yang luar biasa.
Semoga kami yang hadir dalam
ibadat
ini-pun
boleh
memaksimalkan
peran
kami
sebagai sahabat bagi saudara/i
kami dan bagi Yesus, putera-Mu
yang selalu setia mendampingi
kehidupan kami. Engkau, ya Allah
Bapa, kami muliakan nama-Mu
selama-lamanya. Amin
2. Berkat dan Perutusan
P: Tuhan beserta kita
U: Sekarang dan selama-lamanya
P: Semoga kita sekalian dalam
semangat
membangun
kasih
selalu dibimbing dan diberkati
oleh Allah yang Maha Kuasa,
dalam nama Bapa dan Putera dan
Roh Kudus
U: Amin
P: Ibadat Sabda kita telah selesai,
marilah
kita
pulang
sambil
membawa damai Tuhan
U: Syukur kepada Allah
3. Lagu Penutup
4. Pengumuman