Anda di halaman 1dari 1

Kuiz Sains

Padankan kuantiti fizikal yang betul dengan alat mengukurnya.


Kuantiti fizikal
Panjang
Berat
Masa

Alat mengukur
Jam randik
Pembaris meter
Neraca spring
[3 markah]

Nyatakan nama dan fungsi setiap radas berikut:


Bentuk radas

Nama radas

Fungsi

(a)

Mengumpul
___________________

(b)

Memisahkan
________________
yang tidak larut daripada
cecair dengan bantuan
kertas turas.
Mengisikan
________________ atau
bahan kimia _________
Dalam kuantiti yang
besar
[3 markah]

(c)

Lengkapkan perbezaan antara logam dan bukan logam yang berikut.


Ciri ciri
(a) Keadaan fizikal
(b) Kemuluran
(c) Kekonduksian haba
(d) Kekonduksian
elektrik

Logam

Bukan logam

[4 markah]