Anda di halaman 1dari 6

RANCANGAN PENGAJARAN HARIAN PENDIDIKAN JASMANI KSSR TAHUN 4

MATA PELAJARAN

PENDIDIKAN JASMANI

TAHUN

4A

BIL. MURID

36

TARIKH

14 APRIL 2015 (SELASA)

MASA

7:45 8:15 PAGI

MODUL

KEMAHIRAN ASAS KATEGORI PERMAINAN


(KATEGORI MENYERANG)

AKTIVITI

KEMAHIRAN HANTARAN ARAS DADA

STANDARD KANDUNGAN

1.6, 2.6, 5.2

STANDARD PEMBELAJARAN

1.6.1

2.6.1
5.2.4
HASIL PEMBELAJARAN

PSIKOMOTOR

KOGNITIF

MENGHANTAR BOLA KE PELBAGAI JARAK DAN


ARAH MENGGUNAKAN ALATAN DAN ANGGOTA
BADAN YANG DIBENARKAN.
MENGENALPASTI APLIKASI DAYA SEMASA
MENGHANTAR DAN MENERIMA BOLA PADA PELBAGAI JARAK.
MENERIMA CABARAN DAN BERASA SERONOK SEMASA MELAKUKAN AKTIVITI.

PADA AKHIR PENGAJARAN DAN PEMBELAJARAN,


MURID-MURID DAPAT :MELAKUKAN 8 KALI DARIPADA 10 PERCUBAAN KEMAHIRAN
HANTARAN ARAS DADA DENGAN TEKNIK YANG BETUL PADA JARAK METER DAN 5
METER.
MENYATAKAN PERBEZAAN DAYA ATAU TENAGA YANG

DIGUNAKAN SEMASA MENGHANTAR BOLA PADA 3 METER DAN 5 METER.


BERASA SERONOK DAN SIKAP INGIN CUBA SEMASA
MELAKUKAN AKTIVITI

PENGALAMAN SEDIA ADA

MURID PERNAH BERMAIN BOLA JARING.

PENERAPAN NILAI

PEKA KEPADA SITUASI, BEKERJASAMA, PATUH KEPADA


ARAHAN.

PENGGABUNG JALINAN

DIGABUNGJALIN DENGAN TAJUK KOORDINASI DALAM


TUNJANG KECERGASAN.

KESEPADUAN

:
:
:

PENDIDIKAN MORAL PENERAPAN NILAI-NILAI MURNI


PENDIDIKAN ISLAM MEMBACA DOA
DUNIA SAINS ANATOMI TUBUH BADAN.

BAHAN SUMBER PENGAJARAN


DAN PEMBELAJARAN

SKITAL 4 , BOLA 10, WISEL - 1

AFEKTIF

FASA / MASA

PERMULAAN
( 5 MINIT )

PERKEMBANGAN
P&P
( 15 MINIT )

TAJUK /
AKTIVITI

FOKUS PEMBELAJARAN/ BUTIR


MENGAJAR

ORGANISASI/
PENGELOLAAN

STRATEGI/
CATATAN

Permainan
Musang dan
Ayam

1. Murid dibahagikan kepada 4 kumpulan.


2. Setiap kumpulan ada seorang musang dan
yang lain menjadi ayam.
3. Murid-murid
yang
sebagai
ayam
memegang pinggang rakan supaya tidak
ditangkap musang.
4. Musang cuba menangkap ayam yang
berada di hujung barisan.
5. Ayam di depan cuba mengawal ayam-ayam
di belakang dari ditangkap oleh musang.

Arahan

Regangan dan
kelonggaran:
Kepala
Bahu
Pinggang
Kaki

Bermula dari bahagian atas badan dan ke


bawah.

Tunjuk cara

A) Partnership
Organisasi:
Berpasangan
1 biji bola

1. X1/ X2/ X3 melakukan hantaran aras dada


kepada X4/ X5/ X6.
2. X4/ X5/ X6 menerima dan menghantar
bola aras dada kepada X1/ X2/ X3.
3. Aktiviti ini dilakukan sebanyak 10 kali.

i) Membuat
hantaran aras
dada dengan

1. X1/ X2/ X3 melakukan hantaran aras dada


kepada X4/ X5/ X6.
2. X4/ X5/ X6 menerima dan menghantar

jarak 3 meter.

ii) Membuat
hantaran aras
dada dengan
jarak 5
meter.

bola aras dada kepada X1/ X2/ X3.


3. Aktiviti ini dilakukan sebanyak 10 kali.
1. menghantar bola kepada X1.
2. menerima bola dan menghantar balik bola
kepada X.
3. X menghantar bola kepada X2.
4. X2 menerima dan mengahantar balik
kepada X.
5. Ulangi sehingga X5.
6. Aktiviti ini dilakukan sebanyak 3 kali,
kemudian tukar pelaku.

B)Berkumpulan
Organisasi:
6 dalam 1
kumpulan
2 biji bola
i) Membuat
hantaran aras
dada dengan 5
rakan dalam
jarak 5
meter.
KEMUNCAK
( 5 MINIT )

Mematikan Pihak
Lawan
Organisasi:
2 pasukan, A dan
B
Bilangan urid

1.

Permainan dimulakan dengan pasukan yang


mendapat hantaran pertama.
2. Tujuan pasukan ialah membuat hantaran
ke kawasan kosong pihak lawan.
3. Pemain yang tidak Berjaya menerima
hantaran dengan kemas dikira mati dan

Tunjuk cara
intrapersonal

PENUTUP
( 5 MINIT )

REFLEKSI

sama banyak
Kawasan yang
sesuai
1 biji bola

dia dikehendaki keluar gelanggang.


4. Permainan diteruskan sehingga salah satu
pasukan tidak mempunyai pemain lagi.
5. Pasukan yang mempunyai pemain dalam
gelanggang dikira menang.

Gerak Kendur:
Aktiviti regangan
dan kelonggaran

1.

Rumusan

Soal jawab tentang cara membuat hantaran


aras dada dengan teknik yang betul.

Berlari secara perlahan dalam kawasan


gelanggang.
2. Regangan dan kelonggaran dari bahagian
bawah badan ke atas.

Kemahiran Generik

ULASAN PENYELIA /
PEMBIMBING :

NAMA

PENERANGAN

PERASAAN KETIKA

AKTIVITI

AKTIVITI

MENJALANKAN
AKTIVITI

KEGUNAA AKTIVITI

TINDAKAN
SUSULAN