Anda di halaman 1dari 2

Sistem Perakaran Tunggang (Radix Primaria)

Sistem Perakaran ini terdapat pada tumbuhan dikotil. Akar ini terdiri atas sebuah akar besar
dengan beberapa cabang dan ranting akar, merupakan perkembangan dari akar primer dari biji
berkecambah. Akar tunggang terdapat jaringan parenkim yang berfungsi untuk menyimpan
makanan. misalnya pada tanaman; wortel, ubi dan sebagainya dalam bentuk umbi-umbian.

Sistem Perakaran Serabut (Radix Adventicia)

Sistem perakaran ini dimiliki oleh tumbuhan monokotil. Akar ini terdiri dari sejumlah akar kecil,
ramping, dan berukuran sama. Perakaran serabut terbentuk pada waktu akar primer membentuk
cabang sebanyak-banyaknya. Fungsi utama akar serabut adalah untuk memperkokoh berdirinya
tumbuhan.

Sistem Perakaran Adventif

Sistem perakaran Adventif adalah sistem perakaran yang bukan berasal dari akar primer.
Contohnya akar dari batang cangkokan, akar dari umbi batang, dan akar dari stek, bahkan ada
akar yang dari daun.

PERBEDAAN AKAR MONOKOTIL DAN DIKOTIL

1.
a)
b)
a)
b)
c)
d)
e)
f)
2.
a)
b)
c)
d)

Akar monokotil (anatomi)


Sistem perakaranya serabut
Batas ujung akar dan kaliptra jelas
Perisikel terdiri dari beberapa lapis sel berdinding tebal
persikelnya hanya membentuk cabang akar
Punya empulur yang luas sebagai pusat akar
Tidak ada kambiumnya (tampak seperti meristem sekunder)
Jumlah lengan protoxilem banyak (lebih dari 12)
Letak xilem dan floem berselang-seling
Akar dikotil (anatomi)
system perakaranya tunggang
Batas ujung akar dan kaliptra tidak jelas
Perisikel terdiri dari 1 lapis sel
persikelnya membentuk cabang-cabang akar meristem sekunder (contoh: cambium gabus dan

e)
f)
g)
h)

cambium)
Tidak punya empulur pada pusat akar / empulurnya sempit
Mempunyai kambium
Jumlah lengan xilem antara 2-6
Letak xilem di dalam dan floem di luar (dengan kambium sebagai pembatas)

PEMBEDA

MONOKOTIL

DIKOTIL

Sistem perakaran
kambium
Keberadaan kalipatra

serabut
Tidak ada
Batas dengan ujung akar

tunggang
ada
Batas dengan ujung akar

empelur

tampak jelas
ada

tidak jelas
Tidak ada

Letak xylem dan floem

Berselang-seling

Xylem sebelah dalam


dan floem di sebelah luar