Anda di halaman 1dari 1

BORANG MARKAH INDUK

Bi
l

Nama Hakim

Kumpulan/Dinding
9
10 11 12 13

14

15

16

17

18

19

20

21

50

50

50

50

50

50

50

50

50

50

50

50

50

50

50

50

50

50

50

50

50

50

50

50

50

50

50

50

50

50

50

50

50

50

50

50

50

50

50

50

50

50

50

50

50

50

50

50

50

50

50

50

50

50

50

50

50

50

50

50

50

50

50

TOTAL

KEDUDUKAN
Kedudukan:
1. Johan
2. N. Johan
3. Ke 3

: ............................
:............................
:............................