Anda di halaman 1dari 2

Hari: Selasa

Tarikh: 8 Okt 2013


Kelas Pemulihan
Khas: 3(K)
Matapelajaran:
Masa:
0710 - 0810
Bahan Bantu Mengajar :
1. Set kad nombor.

Unit 1(1.5 (b) )


Hasil Pembelajaran : Pada akhir pengajaran, murid berupaya :
Menyusun nombor hingga 1000 :
(a) Membilang dua-dua secara tertib menaik dan menurun.
Langkah-langkah Pengajaran :
1. Minta murid membilang dua-dua secara tertib menaik daripada satu
hingga sepuluh dengan cara berikut :
satu (sebut dengan kuat)
dua (sebut dalam hati)
tiga (sebut dengan kuat)
(sebutkan nombor seterusnya secara berselang-seli)
2. Minta murid membilang dua-dua secara tertib menaik daripada
nombor yang lebih besar pula. Contohnya :
101 (sebut dengan kuat)
102 (sebut dalam hati)
103 (sebut dengan kuat)
(sebutkan nombor seterusnya secara berselang-seli)
3. Terangkan bahawa cara ini boleh digunakan bagi membilang duadua.
4. Murid menjawab latihan dari modul dengan bimbingan guru.
Refleksi :
_______________________________________________________

_______________________________________________________