Anda di halaman 1dari 43

Di UK, Di Malaysia,

11 mlm 7 pagi
BERDASARKAN KEDUA-DUA FOTO
TERSEBUT APA YANG KAMU LIHAT?

APAKAH YANG MEMBEZAKAN


KEDUA-DUA GAMBAR TERSEBUT?

APAKAH YANG MENYEBABKAN


IANYA BERBEZA?
IANYA BERLAKU DISEBABKAN
KEDUDUKAN LATITUD & LONGITUD
KEDUA-DUA LOKASI TERSEBUT
YANG BERBEZA
TOPIK :
KEDUDUKAN
OBJEKTIF
PEMBELAJARAN
MENYATAKAN KEDUDUKAN SESUATU TEMPAT
BERASASKAN LATITUD & LONGITUD

MENGENAL ZON WAKTU DI ATAS PETA DUNIA

MENTAKRIF WAKTU TEMPATAN & WAKTU PIAWAI

MENENTUKAN KEDUDUKAN SESUATU TEMPAT


DENGAN MENGGUNAKAN LATITUD & LONGITUD

MENGIRA WAKTU TEMPATAN BERASASKAN


KEDUDUKAN LONGITUD
LATITUD & LONGITUD

ADALAH GARISAN YANG DILUKIS OLEH


AHLI GEOGRAFI PADA ATLAS & GLOB

DIGUNAKAN UNTUK MENENTUKAN KEDUDUKAN


SESUATU TEMPAT DALAM PETA @ ATLAS

DIUKUR DENGAN MENGGUNAKAN UNIT


DARJAH DAN MINIT
LATITUD
KUTUB UTARA 90°U

GARISAN ARTIK 66 ½ ° U

HEMISFERA
GARISAN SARTAN 23 ½ ° U UTARA

KHATULISTIWA 0°

GARISAN JADI 23 ½ ° S

HEMISFERA
GARISAN ANTARTIK 66 ½ ° S
SELATAN

KUTUB SELATAN 90°S


Di lukis secara mendatar di atas glob
Di lukis secara mendatar di atas glob
Garis mendatar tersebut menunjukkan
Garis mendatar tersebut menunjukkan jarak
jarak antara sesuatu tempat
antara sesuatu tempat ke U @ ke S khatulistiwa
ke U @ ke S khatulistiwa
Garis mendatar ini akan membentuk
Garis mendatar ini akan membentuk
bulatan-bulatan mengelilingi Bumi.
bulatan-bulatan mengelilingi Bumi.
Latitud utama adalah seperti dalam rajah.
Latitud utama adalah seperti dalam rajah.
Khatulistiwa (0°) adalah latitud utama
yang dilukis mengelilingi bumi

Garisan khatulisiwa merupakan


latitud yang terpanjang

Garisan khatulistiwa membahagikan


bumi kepada 2 iaitu, hemisfera utara dan
hemisfera selatan

Kedudukan latitud dinyatakan


dalam unit darjah (°).
LONGITUD
Garisan Meridian
Pangkal
90°T
X


90°B

Kutub Selatan
Longitud adalah garisan yang dilukis
dari kutub utara ke kutub selatan

Garisan ini juga dikenali


sebagai meridian

Longitud utama dilukis melalui


Greenwich di London.

Ia dikenali sebagai Garisan Meridian


pangkal (GMP) dan diberikan nilai 0°
Longitud menentukan kedudukan
sesuatu tempat sama ada ke Timur @
ke Barat dari (GMP).

Kedudukan Longitud dinyatakan


dalam unit darjah (°)

Longitud diberinilai 0° sehingga


180°T dan B.
Jika Ahmad bergerak ke arah
Timur hingga 180°T,
Aminah pula bergerak ke arah
Barat hingga 180°B,
mereka akhirnya akan bertemu
pada tempat yang sama.
Kenapa ini terjadi?
JAWAPAN
Longitud 180°T dan 180°B
adalah garisan yang
sama dan dikenali sebagai
Garisan Tarikh Antarabangsa (GTA).

GTA (180° T / B) dan GMP (0°)


membentuk satu bulatan.
Lihat rajah
C
RAJAH C GTA
180°T/B

• Kutub utara
90°B 90°T

• London

Barat Timur


GMP
GARISAN MERIDIAN
PANGKAL (GMP)

Longitud pertama yang dilukis melalui


Bandar Greenwich (0°) yang terletak
berhampiran London, 0°. Longitud lain
dilukis ke Timur dan Barat
Garisan Meridian Pangkal
GARISAN TARIKH
ANTARABANGSA (GTA)

Longitud 180° T/B yang memisahkan


tarikh dan waktu di Bumi. Di sebelah
timur GTA, tarikh dan waktu adalah
sehari lebih awal daripada
di sebelah barat
MENYATAKAN KEDUDUKAN
SESUATU TEMPAT
BERASASKAN
LATITUD & LONGITUD
KEDUDUKAN
PADA GLOB
RAJAH D

63°U

51°T
BERDASARKAN RAJAH D, KEDUDUKAN
SESUATU TEMPAT PADA GLOB
DAPAT DINYATAKAN DENGAN MELIHAT TITIK
PERSILANGAN ANTARA LATITUD & LONGITUD

SEMASA MENENTUKAN KEDUDUKAN,


LATITUD PERLU DINYATAKAN TERLEBIH
DAHULU SEBELUM MENYATAKAN
KEDUDUKAN LONGITUD
JADI, APAKAH KEDUDUKAN P
DI RAJAH D ?

63 °U 51°T
KEDUDUKAN PADA ATLAS
90°T
100°T
110°T
120°T
130°T
140°T
145 146 147 148

150°T
15
16
17
18
19

160°T
170°T
180°T
190°T
200°T
210°T
220°T
0°U
10°S

40°S
30°S
20°S
10°U
20°U
30°U
40°U
Kedudukan pada atlas dapat ditentukan
dengan membahagikan ruang antara
latitud dan longitud kepada
10 bahagian seperti yang terdapat di peta.
Oleh itu, kedudukan Filipina
pada P ialah titik
persilangan latitud
18°U,150°T
MENGIRA WAKTU TEMPATAN
WAKTU TEMPATAN

WAKTU YANG DINYATAKAN DENGAN


MERUJUK KEPADA LONGITUD
SESUATU TEMPAT YANG DIBERIKAN
Longitud digunakan untuk mengira waktu
tempatan sesebuah tempat

Bumi melengkapkan satu putaran (360°)


dalam tempoh 24 jam. Ini bermaksud bumi
berputar pada jarak 15°longitud iaitu
(360°÷24) setiap 1 jam. Manakala bumi
berputar jarak 1°selama 4 minit iaitu
(60 minit ÷15).

Waktu dikira berdasarkan


Garisan Meridian Pangkal (0°).
Waktu ini disebut waktu tempatan
PANDUAN MENGIRA
WAKTU TEMPATAN
70°B 40°B 0° 30°T 80°T

A B C D

APAKAH WAKTU TEMPATAN DI B (40°B)


JIKA KETIKA ITU
WAKTU TEMPATAN DI 0° IALAH
6 PAGI ?
PENGIRAAN JAWAPAN

LIHAT RAJAH

40°B 0°

B -tolak 6.00 AM
???
Waktu tempatan di 0°= 6.00 AM
Selisih longitud = 30°- 0°
= 30°
Perbezaan 1° = 4 minit
30° = 30 X 4
= 120 minit
= 2 jam
Waktu Tempatan di B = 6.00 AM + 2 jam
= 8.00 PAGI
WAKTU PIAWAI
MALAYSIA TERLETAK DALAM ZON WAKTU
PIAWAINYA TERSENDIRI.

BEGITU JUGA NEGARA-NEGARA BESAR SEPERTI


AMERIKA SYARIKAT, RUSIA DAN KANADA MEMPUNYA
ZON WAKTU PIAWAI TERSENDIRI.

SESEBUAH NEGARA MEMPUNYAI ZON WAKTU PIAWA


MASING-MASING.
WAKTU PIAWAI DIGUNAKAN
UNTUK MENENTUKAN WAKTU
TEMPATAN DI SESEBUAH
NEGARA SUPAYA TIDAK
BERLAKU KEKELIRUAN
Bumi dibahagikan kepada 24 zon waktu.

Perbezaan antara setiap zon waktu


ialah 15° atau 1 jam

Waktu piawai dikira dari Garisan


Meridian Pangkal

Longitud 180°B dan 180°T adalah bertindan


dan dikenali sebagai
Garisan Tarikh Antarabangsa (GTA)

GTA ini menunjukkan perubahan tarikh


di antara zon waktu Timur dan zon waktu Barat
JADUAL WAKTU PIAWAI
CONTOH :

NEGARA MALAYSIA TERLETAK


TERLETAK DI ZON WAKTU 105°T IAITU 105°.
WAKTU PIAWAINYA ADALAH 7 JAM
LEBIH DAHULU DARIPADA
WAKTU MIN GREENWICH (105° ÷ 15° = 7).
JADI, PUKUL 7 PETANG KETIKA WAKTU
DI GREENWICH IALAH 12 TENGAHARI.