KEMAHIRAN GEOGRAFI TINGKATAN 1 PETA

Disediakan oleh: Norhidayah bt Latif ( 89744)

1

2

PengenalaN
Apa itu PETA? Peta ialah gambar atau lukisan tentang sesuatu kawasan yg menunjukkan ciri fizikal dan ciri budaya di atas permukaan bumi.

3

Sifat peta yang lengkap
 Tajuk  Skala  Petunjuk  Mata

angin utara  Rangka peta
4

Ciri Fizikal dan Ciri Budaya dalam Peta Lakar
Ciri fizikal – ciri semula jadi - cth: gunung, sungai, hutan, tanah pamah. Ciri budaya – ciri buatan manusia - cth: jalan raya, sekolah, jambatan, jalan k.api

5

Warna tertentu juga digunakan dalam peta:-

 Warna

biru – sungai, tasik dan kolam  Warna hijau – tumbuh-tumbuhan  Warna merah – jalan raya  Warna perang – tanah tinggi  Warna hitam – bangunan, jalan kereta api dan sempadan negeri/daerah.
6

 Lorekan digunakan untuk menggambarkan keluasan, kepadatan dan taburan.   Singkatan terdiri daripada huruf-huruf ringkas yang mudah difahami. Contohnya:Hosp. = hospital B.P = Balai Polis P.D. = Pejabat Daerah Ldg. = Ladang Sek. = sekolah  
7

Mentafsir Peta Lakar
Mengenal pasti ciri fizikal dan budaya dengan merujuk petunjuk simbol Menghuraikan kedudukan mutlak dan kedudukan relatif bagi sesuatu ciri fizikal atau ciri budaya Menghubungkan sesuatu aspek dengan aspek yang lain dlm konsep geografi Menganalisis persamaan dan perbezaan yg terdapat dlm sesuatu aspek kajian.
8

Langkah-langkah untuk mentafsir peta lakar
Langkah-langkah mentafsir peta Teliti tajuk peta

Kaji petunjuk simbol, petunjuk arah dan skala Kenal pasti taburan ciri fizikal dan ciri budaya

Kaji saling kaitan antara ciri fizikal dengan ciri budaya, kemudia buat rumusan
9

Contoh Peta Lakar

10

11