Teruskan

Pengetahuan AM
Sila Jawab Soalan-Soalan Berikut Dengan Berhati-hati
Teruskan

1. Bilakah Portugis menyerang Melaka?
SILA KLIK PILIHAN JAWAPAN ANDA

A. B.

1507 1511

C. 1604 D. 1623
SOALAN SETERUSNYA

2. Antara berikut, pulau manakah terletak di pantai timur Semenanjung Malaysia?
SILA KLIK PILIHAN JAWAPAN ANDA

A. B.

Payar Pisang

C. Tinggi D. Sembilan
SOALAN SETERUSNYA

3. Antara berikut, manakah yang bukan slogan rasmi kerajaan Malaysia?
SILA KLIK PILIHAN JAWAPAN ANDA

A. B. C. D.

Bersih Cekap Amanah Jalur Gemilang Malaysia Boleh Pandang ke Timur
Teruskan

HALAMAN AKHIR

Tahniah kerana berjaya menamatkan latihan ini
TAMAT

TAHNIAH…..ANDA BETUL SILA KE SOALAN SETERUSNYA

MAAF…. ANDA SALAH SILA CUBA LAGI