Anda di halaman 1dari 9

LAPORAN PRAKTIKUM

PEMELIHARAAN BLOWER SENTRIFUGAL


LABORATORIUM FLUIDA, THERMAL, DAN OTOMOTIF
Laporan ini disusun untuk memenuhi salah satu tugas
mata kuliah Perawatan Pompa dan Kompresor
Diploma III Program Studi Teknik Mesin

Oleh:
Dean Ananta

121211040

Evan M. Fathurrahman

121211044

Fadhil Fahmi

121211045

Fajar Bahari
121211046
Kelas 3MM 1

JURUSAN TEKNIK MESIN


POLITEKNIK NEGERI BANDUNG
BANDUNG
2014

A. OBJEK DAN PERALATAN


Objek
: Pemeliharaan Blower Penggerak Motor Listrik
Peralatan
:
1. Backward Inclined Blower Sentrifugal
2. Kunci kombinasi set
3. Kunci rachet set
4. Obeng
5. Tracker
6. Palu plastik

Gambar 1 Blower sentrifugal

B. LANGKAH PENGAMATAN
1. Menyiapkan objek dan peralatan yang akan dilakukan pemeliharaan dan perbaikan.
2. Mencatat data pemeriksaan awal sebelum dilakukan pemeliharaan dan perbaikan
3. Membongkar (disassembly) komponen-komponen blower sentrifugal.
4. Melakukan pemeriksaan komponen-komponen blower sentrifugal.
5. Mencatat data pemeriksaan blower sentrifugal.
6. Mengidentifikasi kerusakan, gangguan, atau kegagalan baik fungsi maupun
komponen-komponen blower sentrifugal.
7. Melakukan pemeliharaan terhadap komponen-komponen blower sentrifugal sesuai
buku pedoman atau petunjuk.
8. Melakukan perbaikan fungsi atau komponen blower sentrifugal jika terdapat
kerusakan, gangguan, ataupun kegagalan.
9. Merakit atau memasang (assembly) komponen-komponen blower sentrifugal.
10. Melakukan uji operasi (test-running) pasca dilakukan pemeliharaan dan perbaikan.
11. Membersihkan area kerja setelah melakukan pemeliharaan dan perbaikan.
C. HASIL PENGAMATAN
1. Identifikasi Blower
Jenis/ marka/ tipe blower
Model
Tipe blade
Jumlah blade
Tenaga penggerak
Putaran penggerak
Diameter puli penggerak
Diameter puli blower

:
:
:
:
:
:
:
:

Rotary blower/ blower sentrifugal


N/A
Backward inclined
9 buah
Motor listrik
N/A
100 mm
110 mm

Putaran blower
Jumlah dan kode sabuk
Keterangan :

: N/A
: 2 buah tipe BANDO A74

*putaran penggerak dan blower bervariasi, tergantung pengaturan


putaran tenaga motor listrik

2. Disassembly and assembly blower


Alat yang digunakan
Alat
Jangka sorong
Combination spanner set
Kunci rachet
Tracker
Spanner
Sleeve

Jumlah
1 buah
1 set
1 set
1 buah
1 buah
1 buah

Spesifikasi
Tricle Brand 0.05 mm
Fukuda Tools
Tekiro
KWT

a. Blower
Urutan pembongkaran blower
1) Melepas saringan udara
2) Melepas mur penahan pada poros
3) Melepas impeller blower dari poros menggunakan tracker
4) Melepas pasak pada poros
5) Membongkar rumah blower
Components and size blower
Nama Komponen
Impeller blower
Baut rumah (casing bolt)
Saringan udara
Mur penahan
Pasak

Ukuran
420 x 75 mm
M6 x 20 mm

Urutan perakitan blower


1) Merakit rumah blower
2) Memasang pasak pada poros
3) Memasang impeller blower pada poros dengan palu plastik
4) Memasang baut penahan
5) Merakit saringan udara pada rumah (casing)

b. Sabuk penggerak
Urutan pembongkaran sabuk penggerak
1) Mengendorkan baut penahan pada motor penggerak
2) Melonggarkan sabuk penggerak dengan mengatur jarak motor
3)
4)
5)
6)

penggerak dengan poros blower


Melepas sabuk penggerak satu persatu
Melepas puli penggerak
Melepas puli poros blower
Melepas pasak pada puli penggerak dan poros blower

Components and size belt transmission


Nama Komponen
Sabuk penggerak
Puli penggerak
Puli poros blower
Poros blower
Pasak

Ukuran
BANDO A74 (74 inch = 1905
mm)
100 mm
110 mm
30 mm

Urutan perakitan sabuk penggerak


1) Memasang pasak pada poros blower
2) Memasang puli poros blower
3) Memasang puli penggerak
4) Memasang sabuk penggerak
5) Mengatur kekencangan sabuk penggerak dengan mengatur jarak motor
penggerak dengan poros blower
6) Mengencangkan baut pengencang pada motor penggerak

c. Poros dan bearing


Urutan pembongkaran poros dan bearing
1) Membongkar rumah bearing (bearing housing)
2) Melepas lock nut dengan spanner
3) Melepas locking washer
4) Melepas bearing dengan tracker
5) Melepas adaptor sleeve
Components and size shaft and bearing
Nama Komponen
Poros blower
Bearing
Rumah bearing
Lock nut
Locking washer
Adaptor sleeve
Baut
rumah
(bearing

Ukuran
30 mm
FAG 2207
FAG SNF 507
FAG KM7
M10 x 40 mm

housing)
Urutan perakitan poros dan bearing
1) Memasang adaptor sleeve
2) Memasang bearing dengan palu plastik melalui perantara sleeve
3) Memasang locking washer
4) Memasang lock nut
D. DISKUSI DAN PEMBAHASAN
Blower (peniup) dapat mencapai tekanan yang lebih tinggi daripada fan, sampai 1
bar(g). Blower dapat juga digunakan untuk menghasilkan tekanan negatif untuk sistim vakum
di industri. Blower sentrifugal dan blower positive displacement merupakan dua jenis blower
yang umum dan utama digunakan. Pada saat praktikum dilakukan, blower yang digunakan
sebagai objek pengamatan, pemeliharaan dan perbaikan adalah blower tipe sentrifugal yaitu
blower dengan tipe blade backward inclined
Tujuan dari praktikum pemeliharaan kompresor piston adalah
1. Mengetahui komponen utama dan komponen pendukung pada blower sentrifugal
2. Mengetahui prosedur melakukan pembongkaran dan perakitan (disassembly and
assembly) pada blower sentrifugal
3. Mengenal dan melakukan pemeliharaan/perawatan serta perbaikan berkala (schedule
maintenance) pada blower sentrifugal.

rumah

impeller

rangka

saluran
masuk

poros

Gambar 2 Backward inclined blower

Setelah semua komponen dilakukan perawatan, komponen kembali dirakit untuk


dilakukan uji operasi (rest-running). Dari hasil uji operasi, menunjukkan kondisi operasi
manual blower dalam keadaan baik dan handal. Sedangkan operasi menggunakan penggerak
tidak dapat tercapai dikarenakan kondisi motor listrik penggerak yang tidak dapat berfungsi
dan rusak. Kemudian setelah runtutan kegiatan tersebut selesai, dilakukan pemeliharaan dan
perawatan mesin dengan prosedur yang telah ditentukan, contohnya memeriksa kekencangan
dan kerusakan sabuk transmisi (belt), memeriksa kekencangan baut, membersihkan saringan
udara, pemeriksaan gemuk pada bantalan (bearing), dan lain-lain untuk menjamin mesin
dapat beroperasi secara handal selama mungkin.

E. SIMPULAN
Dari hasil pengamatan dan pembahasan hasil praktikum sebelumnya, dapat
disimpulkan bahwa tujuan dari dilakukannya praktikum pemeliharaan blower dapat tercapai,
khususnya pada blower sentrifugal tipe backward inclined, diantaranya
1. Mahasiswa dapat mengetahui komponen utama dan komponen pendukung pada blower
sentrifugal
2. Mahasiswa dapat melakukan pembongkaran dan perakitan (disassembly and assembly)
sesuai prosedur yang telah ditentukan pada blower sentrifugal.
3. Mahasiswa dapat mengenal sekaligus melakukan pemeliharaan dan perawatan berkala
(schedule maintenance) pada blower sentrifugal.

Praktikan I

Bandung, 10 Desember 2014


Praktikan II

Dean Ananta
NIM. 121211040

Evan M. Fathurrahman
NIM. 121211044

Praktikan III

Praktikan IV

Fadhil Fahmi
NIM. 121211045

Fajar Bahari
NIM. 121211046

LAMPIRAN

Gambar 3 Penggerak blower

Gambar 4 Pelepasan saringan

Gambar 5 Impleller

Gambar 6 Rumah blower (casing)

Anda mungkin juga menyukai